środa, 21 listopada 2007

Spotkanie z Kazimierzem Nowosielskim

*SPOTKANIE AUTORSKIE z Kazimierzem Nowosielskim*

*Historyk literatury, krytyk literacki, poeta *


Publikował m.in. w: Gwiazda Morza, Kresy, Kwartalnik Artystyczny, Literatura, Litery, Marszand, Nowy Wyraz, NaGłos, Nowe Książki, Nurt, Odra , Pamiętnik Literacki, Pomerania, Przegląd Polityczny, Puls, Punkt, Ruch Literacki, Teksty, Topos, Twórczość, Tytuł, W Drodze, Więź, Znak.
Jest autorem kilkunastu książek, w większości tomików poetyckich.
Zbiory wierszy: "Miejsce na brzegu" 1975 ; "Stan skupienia" 1977 ; "Dotkliwa obecność" 1981 ; "Codzienna zapłata" 1983 ; "Najbliższa dal" 1989 ; "Uparte oddychanie" 1989 ; "Wiersze wybrane" 1990 ; "Rękopis" 1993 ; "Wilga i deszcz" 1994 ; "Z księgi darów" 1997 ; "Znikliwa odwieczność" 1999 ; "12 wierszy" 2001 ; "Ziarno i wiatr" 2003.
Książki historyczno literackie i szkice: "Ryzyko obecności" 1983 ; "Przestrzeń oczekiwania" 1993 ; "Troska i czas" 2001 ; "Dar zamieszkiwania" 2002.

Jego wiersze były tłumaczone m.in. na języki: niemiecki rosyjski i słowacki.

Pseudonimy: J.P., Jan Pióro ; K.N. oraz Stanisław Notecki


Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego
Prezes Starogardzkiego Oddziału
Towarzystwa Literackiego
im. Adama Mickiewicza
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Bernarda Sychty

zapraszają na
*SPOTKANIE AUTORSKIE z Kazimierzem Nowosielskim*

Spotkanie odbędzie się
w Czytelni Popularnonaukowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Bernarda Sychty
w Starogardzie Gdańskim
ul. J.Sobieskiego 14


we wtorek 4 grudnia 2007 r.
o godzinie 17:00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz