czwartek, 19 stycznia 2012

A.SIEJA. Tylko dla palących. W ciągu 6 dni

SKUTECZNA METODA ODWYKOWA
- W CIĄGU 6 DNI
NIEMOŻLIWE?
A JEDNAK!

- Rzucanie palenia to często walka z wiatrakami.
- Samo mówienie o szkodliwości nikomu jeszcze nie pomogło.
- Większość palaczy nie wie, że palenie jest procesem wewnętrznego zakłamania.
- Najwięcej osób rzuca palenie z chwilą zaprzestania oddychania


Polska nadal należy do krajów o jednym z największych w świecie poziomie konsumpcji tytoniu. Palimy nie tylko bardzo dużo, ale także palimy papierosy o bardzo dużej zawartości substancji toksycznych. Rocznie wypala się u nas 90 - 100 miliardów papierosów. Dopuszczalne normy zawartości substancji smolistych i nikotyny są w Polsce o 1/3 wyższe niż np. w krajach Wspólnoty Europejskiej.
Konsekwencją tak wysokiej konsumpcji papierosów jest coraz gorsza kondycja zdrowotna naszego społeczeństwa.
Wbrew wszelkim potocznym opiniom o tzw. "modzie niepalenia" obserwując naszą rzeczywistość należy z całą stanowczością stwierdzić, że takiej "mody" nigdy nie było i na pewno jej nie ma.
Obecnie ponad 10 mln. Polaków nałogowo pali papierosy, z których w ciągu roku umiera 65 tys. osób. Granica wieku inicjacji tytoniowej stale się obniża, tak iż dzisiaj mówi się nie tylko wręcz o lawinowym rozwoju uzależnienia tytoniowego dorosłych i młodzieży, ale dzieci już od 10 roku życia.

PALENIE, A ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA
Palenie tytoniu było i jest najczęstszą przyczyną śmierci. Zgodnie z opinią Światowej Organizacji Zdrowia /WHO/ palenie tytoniu jest przyczyną większej liczby zgonów niż HIV, gruźlica, powikłania porodu, wypadki drogowe, samobójstwa i morderstwa razem wzięte. Jeśli epidemia palenia tytoniu nie zostanie powstrzymana, to od 2020 roku z powodu palenia tytoniu będzie co roku umierało na świecie ponad 10 milionów osób.
Nałóg tytoniowy przedstawia groźne uzależnienie fizyczne i psychiczne, wyrażające się stałym zapotrzebowaniem organizmu na nikotynową truciznę. Jest łańcuchem odruchów warunkowych, tworzących szczególnie trudne do pokonania i zdrowotnie szkodliwe przyzwyczajenie. Dym papierosowy jest dominującym zanieczyszczeniem środowiskowym w krajach wyżej rozwiniętych, szkodzącym zarówno samym palącym, jak i osobom w ich otoczeniu. Wpływ palenia na zdrowie jest zdecydowanie ujemny: nie przynosi ono jakichkolwiek korzyści, tak w sferze fizycznej, jak i psychicznej.
Dym tytoniowy, który zawiera ponad 4000 substancji chemicznych, w tym 40 o działaniu rakotwórczym, jest od wielu lat uznanym czynnikiem przyczynowym wielu przewlekłych chorób. Najważniejsze z nich to: nowotwory złośliwe (płuca, krtani, jamy ustnej, przełyku, trzustki, nerki, pęcherza moczowego i inne), schorzenia układu naczyniowo - krążeniowego oraz przewlekłe schorzenia układu oddechowego.
Palenie jest główną przyczyną co najmniej 80 % wszystkich zachorowań, a następnie zgonów z powodu raka płuca. Ustalono, że palenie jest najważniejszym spośród znanych możliwych do usunięcia czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Dodatkowo palenie zwiększa również zachorowalność i umieralność związaną z wrzodem trawiennym oraz prowadzi do zwiększenia ryzyka poronień, porodów przedwczesnych, niskiej wagi urodzeniowej noworodków i zgonów niemowląt. Ponadto od pewnego czasu wiadomo, że palenie bierne (mimowolne i niechciane wdychanie dymu tytoniowego zanieczyszczającego powietrze mikrośrodowiska) prowadzi do wzrostu zachorowalności u osób niepalących na infekcje układu oddechowego i inne potencjalne groźne choroby takie, jak rak płuca, zawał mięśnia sercowego itp.CHARAKTERYSTYKA SZEŚODNIOWYCH KURACJI ODWYKOWYCH
OD PALENIA TYTONIU

Jak wykazują badania i wieloletnia praktyka najskuteczniejszą metodą porzucenia palenia tytoniu jest tzw. sześciodniowa kuracja odwykowa od palenia tytoniu.
Skuteczność jej wynosi ok. 85%! Metoda polega na intensywnej kuracji odwykowej prowadzonej systemem indywidualnym lub zbiorowym.
System kuracji zbiorowej polega na uczestniczeniu w trwającej jedną lub dwie godziny przez sześć dni spotkaniach grupowych, prowadzonych przez lekarzy, psychologów i pastorów. Na każdy dzień kuracji podawane są konkretne informacje co, kiedy i jak należy czynić, aby przezwyciężyć "ciąg nikotynowy" i odnieść ostateczne zwycięstwo na którym tak bardzo wszystkim palaczom zależy.
Celem takiej kuracji jest pomóc palaczom w zapanowaniu nad pokusą zapalenia papierosa najszybciej jak to możliwe, a więc w ciągu sześciu dni.
Podczas tych spotkań omawiane są wszystkie aspekty szkodliwości palenia tytoniu, jak również procesy zmierzające do wzmocnienia woli i podjęcia właściwych decyzji. Szósty ostatni dzień kuracji jest bardzo istotny, a według opinii uczestników najważniejszy, bowiem wtedy omawiane jest, co zrobić, by nigdy już nie wziąć papierosa do ust.
Walka z nałogiem prowadzona na płaszczyźnie fizycznej psychiczno-intelektualnej i duchowej dała już zwycięstwo ponad 75 milionom palaczy na świecie.
Sześciodniowa akcja odwykowa powstała w USA w kręgach adwentystycznych na przełomie lat 50.i 60. dwudziestego wieku. Jej autorami byli dwaj wybitni adwentystyczni lekarze amerykańscy: dr E.J. Folkenberg i dr J.W. Mac Farland uhonorowani następnie przez Światową Organizację Zdrowia.
Obecnie w Polsce prawie we wszystkich miastach i wielu miejscowościach prowadzone są tego typu kursy odwykowe, stając się wielkim dobrodziejstwem dla palaczy pragnących wyzbyć się zgubnego nałogu.
Najlepszym sposobem zaprzestania palenia jest zrobienie tego natychmiast, a nie stopniowo. Powód jest prosty. Lepiej jest przejść kilka dni trudnych i skończyć z nałogiem, niż ciągnąć ten problem przez wiele tygodni.

UWAGA PALACZE !

Jeżeli chcesz rzucić palenie, lub pomóc tym, którzy chcą to zrobić zapraszam na 6-dniową akcję odwykową : "RZUCAM PALENIE"

06-14 II, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Główna 40 Zblewo
godz.: 18.00 WSTĘP WOLNY


WIĘKSZOŚĆ UCZESTNIKÓW NA TRWAŁE RZUCA PALENIE !

WIĘCEJ INFORMACJI POD TEL.: 608-36-42-67

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz