wtorek, 3 stycznia 2012

TRWA NABÓR ZIMOWY!!! TO JEST TWOJA OSTATNIA SZANSA!

TRWA NABÓR ZIMOWY!!!
TO JEST TWOJA OSTATNIA SZANSA! WYKORZYSTAJ JĄ!
OPIEKUN MEDYCZNY
Nabór lutowy jest ostatnim naborem w szkołach policealnych na starych zasadach. Nabór wrześniowy będzie przeprowadzany już zgodnie z nową ustawą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiele zawodów zniknie ze szkół policealnych, więc jest to ostatnia szansa aby zdobyć pełny zawód i kształcić się według starej ustawy MEN. Resort zdrowia chce, aby opiekunowie medyczni wyręczyli pielęgniarki w podstawowej opiece nad pacjentami.
Umiejętności i kwalifikacje absolwenta
Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie potrafił m.in.:
rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osób chorych i niesamodzielnych,
aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej oraz podtrzymywania aktywności społecznej,
pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
współdziałać z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspierać personel medyczny w opiece nad pacjentem,
udzielać wsparcia emocjonalnego chorym i ich rodzinom,
popularyzować zachowania prozdrowotne.


Perspektywy zatrudnienia

W wyniku pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa zawód Opiekuna Medycznego będzie poszukiwanym zawodem w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia takich jak.:
- zakłady opiekuńczo - lecznicze,
- szpitale - odziały szpitalne,
- ośrodki, domy pomocy społecznej,
- niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
- środowiskowe domy pomocy, hospicja,
- fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

W swej ofercie kształcenia posiadamy także inne bardzo interesujące kierunki, których słuchacze, często jeszcze nie kończąc nauki mają już zapewnione miejsca pracy, mamy tu na myśli takie kierunki jak: technik masażysta, opiekunkę dziecięcą, technik usług kosmetycznych, technik BHP, technik administracji i wiele innych ,które są również kierunkami całkowicie bezpłatnymi.
Więc - Nie zwlekaj.


Szkoła Policealna NOVUM
ul. Rynek 36/1 ( I piętro)
83-200 Starogard Gdański
tel/fax (58) 56 305 12
www.plejada.edu.pl
e-mail: stg.novum@op.pl
godziny otwarcia sekretariatu od poniedziałku do piątku od 8:00 - 17:00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz