sobota, 28 stycznia 2006

Będzie praca przy autostradzie

W dniu 26 stycznia 2006r. w Urzędzie Gminy w Skórczu odbyło się spotkanie poświęcone planowanej budowie autostrady A1, której część będzie przebiegała przez teren gminy ok 3,5km.Z ramienia firmy Skanska-NDI Joint Venture - która będzie wykonawcą autostrady, uczestniczyli w spotkaniu:
- Pani Renata Maćkowiak- koordynator transportu
- Pan Sławomir Broczkiewicz- kierownik budowy
- Jacek Zięba- kierownik odcinka IV

Wyżej wymienieni przedstawiciele poinformowali zgromadzonych tj. radnych, sołtysów oraz przedsiębiorców z terenu objętego budową, iż drogi gminne nie będą wykorzystywane do transportu materiałów niezbędnych do budowy. Nie będą niszczyć dróg dojazdowych, gdyż będą wykonywane drogi techniczne. Być może sporadycznie zajdzie taka potrzeba, to będzie z wyprzedzeniem uzgodnione z Wójtem Gminy. Nasze drogi będą jedynie wykorzystywane do przewożenia sprzętu, ludzi, itp.

Warstwa górna żyznej ziemi, która nie zostanie wykorzystana do wykończenia sutostrady za zgodą władz gminy będzie składowana na terenie gminy, a nadmiar nieodpłatnie będzie przekazywany chętnym rolnikom. To samo dotyczy torfu.

Do prac wykończeniowych na pewno będzie nabór osób bezrobotnych z terenu gminy. Bliższych informacji nie można na razie udzielić z uwagi na brak projektu technologicznego i pozwolenia na budowę tego odcinka autostrady, ale według informacji stanie się to w ciągu 2 miesięcy i wtedy rozpoczną się roboty.

Zapytania uczestników spotkania dotyczyły: budowy przepustów, wykorzystania naszych dróg, sprzętu rolniczego i przedsiębiorców, a głównie przyjęcia do pracy bezrobotnych z terenu gminy. Sprzęt specjalistyczny firma zakupiła w ramach leesingu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz