czwartek, 6 kwietnia 2006

Serwis UM Starogard - 17.04.2006

W czwartek, 13 kwietnia, w rocznicę Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia prezydent miasta Stanisław Karbowski złożył symboliczną wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katyńskich na cmentarzu przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

W dniach od 07 do 10.04.2006 r. kwintet smyczkowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim brał udział w Festiwalu "Dni Muzyki Dymitra Szostakowicza w Kaliningradzie, pamiętniający setną rocznicę urodzin tego kompozytora.Nasz kwintet w obsadzie: Dorota Deja - I skrzypce, Daria Wrycza - II skrzypce, Angelika Topka - III skrzypce, Hanna Gdaniec - wiolonczela, Pamela Freitag - kontrabas pod dyrekcją Wojciecha Gdańca występował podczas festiwalu dwukrotnie:

- 08.04.2006r. w Koncercie Inaugurującym Festiwal, odbywającym się w sali Koncertowej Filharmonii w Kaliningradzie.
-09.04.2006r. w kurorcie nadmorskim, w Sali Organowej w Świetłogorsku w koncercie "Muzyczne upominki dla Dymitra Szostakowicza".
W obu koncertach oprócz naszych instrumentalistek występowali wykonawcy z: Kaliningradu, Samary, Moskwy, Wołgodońska i Berlina.
Nasz kwintet zaprezentował utwory Józefa Haydna, Ludwiga van Beethovena i Witolda Lutosławskiego. Oba koncerty stały na wysokim profesjonalnym poziomie. Czas spędzony w Kaliningradzie upłynął w miłej i serdecznej oraz przyjacielskiej atmosferze, stwarzając kolejne możliwości do dalszej owocnej międzyszkolnej współpracy. Zespół dostał propozycje udziału w koncertach w Moskwie i Bułgarii.
Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego
w Starogardzie Gdańskim dziękuje władzom, samorządowym miasta za pomoc w organizacji wyjazdu.

Rok 2006 Rokiem Języka Polskiego
Senat Rzeczypospolitej Polskiej mając na uwadze ochronę języka polskiego z całym jej dziejowym bogactwem kulturowym i literackim, uchwałą z dnia 22 grudnia 2005 r. ustanowił rok 2006 Rokiem Języka Polskiego. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej nasz język stał się piątym pod względem liczby jego użytkowników.
Język ojczysty pozwala zachować Polakom ich tożsamość kulturową oraz świadomość narodowej odrębności we wspólnej, ale jednocześnie różnorodnej Europie. Obecne czasy, w których wiele słów i sformułowań zapożyczanych jest z innych języków, a na co dzień słyszy się wulgaryzmy, skłaniają do refleksji oraz zastanowienia się nad pięknem mowy ojczystej, do troski oraz kultywowania polszczyzny poprzez upowszechnianie wiedzy o języku.

Z okazji ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego w starogardzkich szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych z jeszcze większym zaangażowaniem organizowane są przeróżne konkursy zawiązały się kółka teatralne, polonistyczne, dziennikarskie.

Oto niektóre z działań edukacyjnych:
W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1: Rodzinne zmagania z ortografią "-Ów i -ówka to końcówki dla rodziny łamigłówki"; "I ty możesz zostać poetą" - konkurs literacki dla uczniów kl. I - VI; "Wielcy twórcy literatury polskiej na scenie "Jedynki" - prezentacja inscenizacji; "Bogate słownictwo ułatwia życie - słowniki nie są nam obce" - konkurs literacki dla uczniów kl. IV - VI; "Wesoła Lokomotywa" - konkurs dla uczniów klas II - III na podstawie wiersza Juliusza Tuwima "Lokomotywa"; "Moja ulubiona postać z mitologii greckiej" - dla uczniów klas V - VI;

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2: tydzień regionalny w szkole; wystawka polskich literackich noblistów, warsztaty logopedyczne dla uczniów klas III - IV "Co w mowie piszczy?" - jak mówić pięknie i poprawnie; quiz dla uczniów klas IV - VI "Czy znasz swój język?"; szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas I - VI "Szkolny Mistrz Ortografii"; czat z profesorem lingwistą, językoznawcą; udział uczniów klas II w programie "Kolorowa Ortofrajda"; potyczki językowe dla uczniów, rodziców, nauczycieli, czyli dyktando i znajomość słów; prezentacja multimedialna - szkolny słownik wyrazów trudnych; konkurs literacki w ramach Tygodnia Profilaktyki; szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas I - VI;

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3: wyjścia do Muzeum i na wystawy połączone z zajęciami na temat wybranych propozycji instytucji kulturalnych; lekcje teatralne dla uczniów klas I - III "Bawmy się w teatr"; rodzinne dyktando ortograficzne; konkurs recytatorski poezji polskiej; szkolny konkurs ortograficzno - gramatyczny; realizacja programu "Czytające szkoły" - "Wieczory Baśni"; W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4: międzyszkolny konkurs polonistyczny dla uczniów klas III; szkolny konkurs poezji i prozy polskiej; akcja czytania dzieciom ulubionych lektur uczniów "Czytamy naszym dzieciom"; zajęcia w czytelni i bibliotece oraz konkursy plastyczno - czytelnicze; przedstawienia; teksty ceniczne; inscenizacje; dramy; słuchanie nagrań; baśni utworów poetyckich; wieloetapowy konkurs polonistyczny dla uczniów klas IV - VI; konkurs recytatorski poezji i prozy polskiej dla uczniów klas IV - VI; prezentacje książek "mojego dzieciństwa" - ulubionych lektur dla uczniów klas IV - VI; malowanie ortografii, czyli "Ortofrajda"; wieczornica "Poezja ks. Jana Twardowskiego" w wykonaniu laureatów konkursu międzyklasowego; recytacje poezji i prozy regionu Kociewia;

W Zespole Szkół Publicznych: Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych - prezentacja poezji polskich poetów na temat książek i bibliotek; powiatowy konkurs recytatorski "Ulubiona poezja Jana Pawła II"; powiatowy konkurs ortograficzny "Kociewskie Dyktando"; szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas II i III; propagowanie bogactwa języka polskiego poprzez prowadzenie zajęć szkolnego kółka polonistycznego; zajęcia szkolnego kółka regionalnego nt. "Twórcy Kociewia"; reklamowanie książek polskich autorów na tablicach biblioteki; udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty - "Asy Polonistyczne" oraz Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 - "międzyszkolny konkurs polonistyczny dla uczniów klas III; udział w XXIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej i Prozy Śpiewanej; udział uczniów w szkolnych eliminacjach IV Gimnazjalnych Potyczek Ortograficznych oraz IV Powiatowej Gimnazjadzie Potyczek Ortograficznych; propagowanie bogactwa języka polskiego poprzez prowadzenie zajęć kółka polonistycznego i dziennikarskiego; prowadzenie szkolnego kółka teatralnego "Kurtynka" i uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych; konkurs rozpoznawania pisarzy polskich przedstawionych w formie karykatur przez Eryka Lipieńskiego "Kto jest kim"; reklamowanie książek polskich autorów
na tablicach biblioteki;

W Publicznym Gimnazjum Nr 1: IV Gimnazjalne Potyczki Ortograficzne pn. "Mistrz Ortografii"; "Tydzień Teatru" - konkurs wiedzy o teatrze; konkurs na scenariusz sztuki teatralnej; szkolne szranki teatralne; wyjazd uczniów do teatru;
konkurs o tytuł Mistrza Erudycji "Chcę się poczuć jak Demostenes"; igraszki językowe konkurs "Nie taki język straszny"; wydanie kolejnego tomiku poezji uczniowskiej; konkurs znajomości literatury "Czytam, bo lubię"; gala artystyczna i wyłonienie Mistrza Języka Polskiego; realizacja projektu edukacyjnego "Śladami Mistrzów - Jan Twardowski" - międzyszkolny konkurs wiedzy o poecie i jego twórczości; międzyszkolny konkurs recytatorski; przekład intersemiotyczny wierszy; albumy o życiu i twórczości poety; wieczorek poetycki;

W Publicznym Gimnazjum Nr 2: ogólnoszkolne dyktando; prezentacja uczniowska w ramach projektu "Moje miejsce w Europie"; konkurs recytatorski poezji polskiej;

W Publicznym Gimnazjum Nr 3: eliminacje szkolne i rejonowe konkursu języka polskiego; eliminacje szkolne do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego poezji i prozy polskiej; udział uczniów w międzyszkolnym konkursie ortograficznym;
udział uczniów w konkursie: publicystycznym im. Edmunda Falkowskiego oraz na Posła Sejmu Dzieci i Młodzieży 2006 - "Ekologia - wybór przyszłości"; wyjazdy uczniów do trójmiejskich teatrów; wyjścia do Starogardzkiego Centrum Kultury
na spektakle teatralne; zorganizowanie Przeglądu Teatrów Amatorskich Szkół Gimnazjalnych "Gimnazjalna Maska" i wieczornicy "Radość pisania" dającej możliwość zaprezentowania twórczości własnej nauczycieli i uczniów - impreza dla uczniów i ich rodziców; lekcje otwarte nt. "Z kolędą w chacie kociewskiej"; "Wielkanoc na Kociewiu"; konkurs wiedzy o Kociewiu; realizacja projektu i konkursu nt. różnic i podobieństw w języku ogólnopolskim i gwarze uczniowskiej - "Czy rozumiemy siebie nawzajem?"; międzyklasowy turniej językowy "Potyczki językowe".
Oprac.Wydział Spraw Społecznych UM
Posiedzenie Komisji Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Starogardu Gd., odbędzie się w dniu 25.04.2006 roku (wtorek) o godz. 1100 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego przy ul. Gdańskiej 6.
Temat posiedzenia:
1.Omówienie uchwał przewidzianych do uchylenia w ramach porządkowania prawa miejscowego.2.Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
3.Sprawy bieżące.
4.Dyskusja - wolne wnioski.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej Rady Miejskiej Starogardu Gd., odbędzie się w dniu 24.04.2006 o godz. 13.00 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego przy ul. Gdańskiej 6.
Porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia Komisji
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Spotkanie z przedstawicielami kierownictwa SPZOZ Przychodnia Lekarska, NZOZ Medpharma, NZOZ Medyk, NZOZ Polmed oraz Szpitala Rejonowego - celem zapoznania się z wynikającym z podpisanego kontraktu zakresem świadczonych usług dla mieszkańców miasta, przedyskutowanie wzajemnej współpracy pomiędzy placówkami poz, pionem specjalistycznym, pomocą doraźną, Szpitalem Rejonowym.
5. Przyjęcie programów profilaktycznych które będą realizowane w roku 2006
6. Omówienie materiałów na sesję
Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2006 r. o godz.1300 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego ul. Gdańska 6.
Porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie się z wynikami ekonomicznymi miejskich zakładów budżetowych ( MZK, ZBM, AWP ).
Wypracowanie opinii dla Prezydenta Miasta, dotyczącej przyjęcia w zarząd miasta dróg powiatowych w związku z propozycją złożoną przez Starostwo Powiatowe.
Omówienie materiałów na sesję.
Sprawy bieżące.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz