czwartek, 6 kwietnia 2006

UM Starogard - informacje - 10.04.2006

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 10 kwietnia 2006
W samo południe, 13 kwietnia, w rocznicę Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia prezydent miasta Stanisław Karbowski złoży symboliczną wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Katyńskich na cmentarzu przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

W piątek 7 kwietnia prezydent Stanisław Karbowski i zastępca prezydenta Eugeniusz Żak przebywali w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Rozmawiano na temat Zakładu Utylizacji Stary Las, a głównie o możliwości pozyskania w tym roku środków z Funduszu Spójności. Odpowiedzi z ministerstwa prezydent spodziewa się w najbliższych dniach.

W czasie pobytu w Warszawie prezydenci odwiedzili również ambasadę fińską i duńską, gdzie złożyli propozycję współpracy inwestycyjnej i udostępnienia majątku i terenów celem rozwinięcia biznesów z tych krajów na terenie naszej gminy.

Prezydent Miasta Stanisław Karbowski otrzymał pismo od Prezesa Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Romana Orłowskiego, w którym czytamy:

"Pragnąc wyjaśnić wszelkie wątpliwości będące wyrazem obaw mieszkańców Starogardu Gdańskiego w związku ze zmianą organizacji pracy służb Pogotowia Gazowego, uprzejmie informuję:

1.Pogotowie Gazowe w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. W. Jagiełły 32 jest czynne codziennie od godz. 6:00 do 22:00. Pełniący dyżury pracownicy Pogotowia dostępni są pod numerami telefonu: (058) 562 70 20 oraz 992.

2.Jedyna zmiana jaka zaszła po dniu 01.02.2006r. polega na tym, że w godzinach nocnych zostały przekierowane telefony Pogotowia Gazowego w Starogardzie Gdańskim do Pogotowia Gazowego w Tczewie. Oznacza to, że wybierając w godzinach 22:00-6:00 którykolwiek z numerów Pogotowia Gazowego w Starogardzie Gdańskim klienci zostaną automatycznie przekierowani do Pogotowia Gazowego w Tczewie. Pełniący tam dyżur dyspozytor natychmiast decyduje czy na miejsce zgłoszenia wysłać tczewską brygadę Pogotowia Gazowego, czy też alarmować pełniących dyżur nocny monterów Pogotowia Gazowego w Starogardzie Gdańskim.

3.Począwszy od 01.08.2004r. dwóch monterów Pogotowia Gazowego w Starogardzie Gdańskim codziennie w godzinach nocnych (22:00-6:00) pełni tzw. nocny dyżur domowy, co oznacza, że są oni gotowi w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, w każdej chwili, podjąć interwencję zmierzającą do usunięcia awarii. Nadmieniam, że są to w pełni przeszkoleni, wysoko wykwalifikowani oraz zaopatrzeni w niezbędne środki pracownicy (ci sami, którzy pełnią dyżury dzienne). Każdy z nich jest mieszkańcem Starogardu Gdańskiego i gotów jest dojechać na miejsce awarii w ciągu kilkunastu minut.

Powyższa zmiana podyktowana była bardzo małą ilością zgłoszeń z terenu Starogardu Gdańskiego w godzinach nocnych. W okresie od 01.08.2004r. do końca 2004 roku odnotowano zaledwie dwa zgłoszenia. W całym roku 2005 odnotowano jedynie 5 zgłoszeń po godz. 22:00. Wszystkie przypadki spotkały się z naszą natychmiastową interwencją.

Celem zmiany było zapewnienie pełnej i kompleksowej obsługi mieszkańców zarówno Tczewa jak i Starogardu Gdańskiego poprzez zapewnienie efektywnego wykorzystania czasu pracy pracowników Pogotowia Gazowego. Przeprowadzona z dniem 01.02.2006r. zmiana przyczyniła się do koordynacji i synchronizacji pracy brygad Pogotowia Gazowego w Starogardzie Gdańskim oraz Tczewie. W efekcie doszło do scentralizowania źródła dowodzenia kryzysowego.

Jestem przekonany iż moje wyjaśnienie przekonało Pana o gotowości Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Starogardu Gdańskiego zarówno w dzień, jak i w nocy."


Już po raz piąty uczniowie ze starogardzkich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych wezmą udział w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

W dniu 3 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie koordynatorów kampanii z poszczególnych starogardzkich placówek, na którym ustalono lokalne terminy realizacji konkursów wchodzących w skład kampanii.

Główny cel profilaktyczny realizowany jest przez inicjowanie działań w trzech kierunkach, stanowiących jednocześnie szczegółowe cele kampanii:
1.promowanie zachowań prospołecznych i prozdrowotnych

2.przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, narkotyków oraz stosowania przemocy

3.promocja sportu jako alternatywy wobec patologii.

Patronat nad Kampanią objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Sportu.

W czerwcu, na zakończenie lokalnych działań planowana jest wystawa dziecięcych prac i nagrody za najciekawsze pomysły.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz