poniedziałek, 3 kwietnia 2006

UM Starogard - informacje -3.04.2006

APEL PREZYDENTA MIASTA STAROGARDU GDAŃSKIEGO
DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Mieszkańcy
Zwracam się z apelem o wykonanie wiosennych prac porządkowych na swoich
posesjach i terenach do nich przylegających. Dbałość o porządek i estetykę wokół miejsca zamieszkania wpływa na poprawę wizerunku naszego miasta.

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie Straż Miejska, po
przeprowadzeniu systematycznych kontroli, postępować będzie zgodnie z art.117
Kodeksu Wykroczeń, który mówi: kto mając obowiązek utrzymania czystości i
porządku w obrębie nieruchomości nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany.
Stanisław Karbowski
Prezydent Miasta

W czwartek 30 marca w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury
odbył się III przegląd Twórczości Teatralnej Przedszkolaków, pt."Baśnie Braci
Grimm". Organizatorem przeglądu było Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 6 "Modraczek".

W poniedziałek, 3 kwietnia, w siedzibie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim,odbyło się uroczyste otwarcie "Niebieskiego pokoju".

Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza na Eliminacje Rejonowe 51 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się dnia 08.04.2006 roku o godz. 10.00 w sali widowiskowej SCK. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych (laureatów przeglądów środowiskowych).Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów:
- Turniej Recytatorski
- Turniej "Wywiedzione ze słowa"
- Turniej Teatrów Jednego Aktora
- Turniej Poezji Śpiewanej
Laureaci eliminacji rejonowych 51 Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego wezmą udział w Turnieju Wojewódzkim.

ZAWIADOMIENIE
W związku z obecnie rozpoczętą realizacją budowy kolektora sanitarnego w
ul. Lubichowskiej na odcinku od al. Armii Krajowej do ul. Korytybskiej oraz
planowaną przez Starostwo Powiatowe modernizacją ulicy informujemy mieszkańców w/w obszaru, że istnieje możliwość uregulowania gospodarki ściekowej na prywatnych posesjach. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy kontaktować się z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego, tel. 0585306067.

W dniu 31 marca odbyło się Posiedzenie Komisji Infrastruktury,
Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Starogardu
Gdańskiego. W porządku posiedzenia m. in.: Ocena stopnia przygotowania do
rozpoczęcia robót inwestycyjno-remontowych na skrzyżowaniu ulic Lubichowskiej, Armii Krajowej i ul. Żwirki i Wigury wraz z budową odwodnienia ul. Lubichowskiej. Rozpatrzenie skargi mieszkańców związanej z zalewaniem przez wody odpadowe ul. Pelplińskiej na odcinku od ul. Jabłowskiej do Zakładu Energetycznego.

Sprawy bieżące.
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w składzie:
Kazimierz Jankowski, Stanisław Aszyk, Andrzej Byrszel wizytowała w dniu 23 marca zajęcia treningowe sekcji tenisa ziemnego klubu sportowego Beniaminek 03 prowadzone przez trenera Waldemara Żygowskiego na sali PG nr 2. Posiedzenie Komisji Kultury Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego odbędzie się w dniu 5 kwietnia o godz. 11.15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Sobieskiego 14.
Tematy posiedzenia:
1. Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej - stan aktualny - perspektywy.
2. Informacja WSS na temat realizacji budżetu 2005 r. w dziale 92 105 - inne
wydatki.
3. Omówienie propozycji zmian statutu Starogardzkiego Centrum Kultury.
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie systemu nadawania nazw drogom, placom i innym obiektom użyteczności publicznej w mieście Starogard Gdański.
5. Sprawy różne.

Posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego, odbędzie się w dniu 10 kwietnia o godz.1230 w sali nr
21 Urzędu Miejskiego ul. Gdańska 6.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności.
2.Spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Sportowego Sekcji Akrobatyki Sportowej
,,Poziomka" w celu omówienia bieżącej działalności merytorycznej
Stowarzyszenia.
3.Omówienie realizacji kalendarza imprez sportowych za I kwartał 2006 roku.
4.Wizytacja zajęć treningowych w Klubach Sportowych.
5.Sprawy bieżące.

Pomorska Spółka Gazownictwa przesłała pismo do Urzędu Miejskiego w
Starogardzie, w którym informuje, że Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w
Gdańsku przeprowadzi, w dniach 19 - 21 kwietnia 2006 roku na terenie miast i
gmin: Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Pruszcz Gdański, Tczew, Gniew, Starogard Gdański, Pelplin, Żukowo, Kartuzy, Kolbudy i Kościerzyna, akcję przewonienia gazu ziemnego "WIOSNA 2006", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach. Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej od kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników Oddziału PZG. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę. Jednocześnie nadmienia się, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz