poniedziałek, 28 maja 2007

Bobowo - ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Bobowo ogłasza, że w dniu 25.06.2007 r. o godz. 10.00 w lokalu w Urzędzie Gminy w Bobowie przy ul. Gdańskiej 12 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - lokalami mieszkalnymi załącznik nr 1 do ogłoszenia - do wykończenia lub do remontu z pozwoleniem na budowę , zapisanej w KW 37404, położonej w Wysokiej.
Wadium należy wpłacić na konto BS O/ Starogard Gd nr 38 8340 0001 0000 1401 2000 0008 lub w kasie Urzędu Gminy Bobowo najpóźniej przed przystąpieniem do przetargu, dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej.

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu dla osób które nie wygrały przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna będzie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Powyższa nieruchomość jest wolna od wszelkich długów, praw i innych roszczeń i obciążeń oraz prawo własności nie jest ograniczone roszczeniami osób trzecich.

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej jak 1% ceny wywoławczej.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny .


Wszelkich informacji udziela Wójt Gminy lub Inspektor Antoni Winckiewicz w Urzędzie Gminy w Bobowie, tel. (058) 56 217 66. Lokale można oglądać 14.06.2007 r. - godz. 1000 do 1100 , oraz informacje w B.I.P.


Bobowo 25.05.2007 r,


Wójt Gminy Bobowo


Załącznik Nr 1

do ogłoszenia o przetargu

z dnia 25.05.2007 r


L.p.

Miejscowość,

rodzaj zabudowy

Nr budynku i lokalu

Nr działki

Oznaczenie KW

Pow. użytk. - lokalu mieszkaln.


piwnica pow. w m²

Udział w częściach wspólnych oraz współwłasność gruntu

Ogółem wartość - lok. mieszk.

- pomieszcz. przynależ. - wart. gruntu.

Wartość nieruchomości

w zł.


Cena ostateczna

Wysokość wadium nie mniej jak 5% ceny wywoławczej.


Pow. w m²

1.

Wysoka, budynek mieszkalny wielorodzinny

Wysoka 50,


lokal nr 1

38/5


pow.

2369 m²

37404

lokal

55.60 m²

piwnica

13.80 m²

0,1096

26.735,00 zł

27.935 zł

1.400 zł

2.

Wysoka, budynek mieszkalny wielorodzinny

Wysoka 50,


lokal nr 2

38/5


pow.

2369 m²

37404

lokal

56.00 m²

piwnica

13.80 m²

0,1103

26.654,00 zł

27.854 zł

1.400 zł

3.

Wysoka, budynek mieszkalny wielorodzinny

Wysoka 50,


lokal nr 3

38/5


pow.

2369 m²

37404

lokal

41.70 m²

piwnica 11.90 m²


0,0847

18.533,00 zł

19.733 zł

1.000zł

4.

Wysoka, budynek mieszkalny wielorodzinny

Wysoka 50,


lokal nr 4

38/5


pow.

2369 m²

37404

lokal

58.00 m²

piwnica

16.20 m²

0,1172

25.761,00 zł

26.961 zł

1.400 zł

5.

Wysoka, budynek mieszkalny wielorodzinny

Wysoka 50,


lokal nr 5

38/5


pow.

2369 m²

37404

lokal

58.00 m²
0,0916

24.979,00 zł

26.179 zł

1.400 zł

6.

Wysoka, budynek mieszkalny wielorodzinny

Wysoka 50,


lokal nr 6

38/5


pow.

2369 m²

37404

lokal

58.00 m²

0,0916

24.979,00 zł

26.179 zł

1.400 zł

7.

Wysoka, budynek mieszkalny wielorodzinny

Wysoka 50,


lokal nr 10

38/5


pow.

2369 m²

37404

lokal

39.70 m²

Piwnica

19.60 m2

0,1068

22.089,00 zł

23.289 zł

1.200 zł
Wójt Gminy Bobowo


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz