czwartek, 3 maja 2007

Krzyże i kapliczki gminy Osieczna

Prezentujemy tu pracę na konkurs pn. "Krzyże i kapliczki Kociewia w fotografii" Tomasza Krzymińskiego, jaka wpłynęła w 2005 r. do organizatora - Domu Kultury w Skardszewach. Miałem przyjemność być jednym z jurorów tego konkuru W pracy podobała mi się dziennikarska sprawność jej autora.
Tadeusz Majewski

Tomasz Krzemiński
kl. III Gimnazjum
Zespół Szkół Publicznych
w Szlachcie
tel: (058) 588 13 23
e - mail: pspszlachta@interia.pl

praca na konkurs:
"Krzyże i kapliczki Kociewia w fotografii"

Opiekun: Maria Lipska - nauczyciel bibliotekarz.


"Uroda świata to piękno przyrody i piękno takich twórców rąk ludzkich, w których jest ślad duchowego przeżycia"
Tomasz Strzembosz

Z zainteresowaniem przyjąłem propozycję udziału w konkursie
"Krzyże i kapliczki Kociewia w fotografii" .
Fotografowanie to jedno z moich hobby. Temat stał się dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Utrwaliłem na kliszy dziewięć obiektów kultu religijnego, z czego Państwu przesyłam osiem. W celu wykonania zadania przemierzyłem rowerem około 14km.
Moje fotografie krzyży, kapliczek, figur i bożej męki są z miejscowości Szlachta, Osówek i Pólko należących do gminy Osieczna, powiat starogardzki.
Niezapomnianym przeżyciem i pewnym nowym doświadczeniem, z którym musiałem się zmierzyć, były rozmowy z najstarszymi mieszkańcami tych wiosek, a także z ludźmi, którzy interesują się historią swoich wsi. Bardzo cennych informacji udzielili mi p. Teresa Talaśka, p. Stanisław Miszewski z Osówka, p. Elżbieta Jezierska z Pólek, p. Marta Andrearczyk, p. Henryk Belicki, p. Zofia Pliszka, p. Barbara Chyła, p. Janina Gliniecka ze Szlachty, p. Jadwiga Rejentowicz z Lipowej. Dzięki tym osobom zdjęcia będą pełniejsze o historię, którą trzeba i warto ocalić od zapomnienia.
Wraz z pracą konkursową przesyłam wszystkie zdjęcia i informacje na płycie CD.


Z pozdrowieniem
Tomasz Krzemiński
Krzyż - Osada Pólko
gm. Osieczna


Osada leśna Pólko to 4 zabudowania. Krzyż stoi przy drodze głównej ze Szlachty do Łęga. Jest to stosunkowo nowy symbol. Powstał w 1991 roku. Wcześniej nie było w ogóle. Poświęcenie odbyło się 15 sierpnia 1991 roku przez ks. infułata Jerzego Buxakowskiego. Krzyż jest drewniany i wisi na nim mała szklana kapliczka z figurką Matki Bożej. Wokół Krzyża jest metalowe ogrodzenie. Szczególnie w maju Krzyż jest pięknie przyozdabiany wstążkami i kwiatami. Stałą opiekę nad krzyżem sprawują mieszkańcy Pólek (5 rodzin). Otoczenie Krzyża, jego usytuowanie napawa zadumą i podkreśla starą prawdę, że człowiek powinien żyć w harmonii z przyrodą
Figura Matki Bożej Niepokalanej
Szlachta gm. Osieczna

Usytuowana jest przy wjeździe do Szlachty od strony Czerska. Stoi w oddaleniu od szosy. W tle ma piękny las. Skierowana jest w stronę kościoła i wioski. Powstała w 1947 roku. Wcześniej w tym miejscu stała figurka Matki Bożej, która uległa zniszczeniu podczas działań wojennych. Inicjatorem zakupu nowej (obecnej) był zawiadowca stacji Lipowa Tucholska Paweł Kubat. Początkowo kolejarze opiekowali się tym miejscem. Obecnie dbają o figurę i jej otoczenie mieszkańcy tartaku. Prawdopodobnie Figurę poświęcił ks. Klemens Ponka. Całość - cokół
i figura są w tonacji niebieskiej. Figura jest ogrodzona drewnianym płotem ze sztachetek. U dołu na cokole widnieje napis "Niepokalane serce Maryi opiekuj się nami"Krzyż
Szlachta gm. Osieczna

Drewniany Krzyż na rozstaju dróg Szlachta - Osówek powstał w 1923 roku z inicjatywy Teofila Piesik. Jego zadaniem było połączyć wioski Szlachtę z Osówkiem. W czasie wojny został zniszczony. Wkrótce po zrobiono nowy, który stał do 1983 roku. Trzeci Krzyż powstał z inicjatywy mieszkańców i stoi do dnia dzisiejszego. Wykonał go p. Jan Gliniecki. Krzyż został poświęcony 1 maja 1983 roku przez ks. Kanonika Stanisława Peplińskiego. Symbol jest ogrodzony drewnianym płotem. Dba o niego p. Wiesława Gliniecka. Szczególnie pięknie wygląda w maju.
Figura Chrystusa
Szlachta gm. Osieczna

Figura Chrystusa niosącego Krzyż ustawiona jest na placu przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Szlachcie. Została poświęcona 27 czerwca 1954 roku. Ks. kanonik Stanisław Pepliński pisze w Kronice Parafialnej "w sam odpust na placu kościelnym z okazji roku Maryjnego poświęcono figurę Chrystusa niosącego Krzyż". Figura jest zwrócona na kościół. Każdy Chrześcijanin też dźwiga krzyż i upada pod nim, ale Chrystus daje nam Zmartwychwstanie. Wokół figury jest dużo zieleni
i rosną krzewy.Krzyż
Szlachta gm. Osieczna

Krzyż stoi we wiosce w kierunku na Klaskawę (ul. Ceramiczna). W tym miejscu stał już w latach 1923 - 25. Ufundował go pan Franciszek Talaśka. Następnie, gdy uległ zniszczeniu, nowy postawił pan Józef Andrearczyk przy współpracy miejscowych ludzi. Krzyż jest drewniany.
Z ramion rozciągają się metalowe promienie, które spływają na wszystkich ludzi. Jest ogrodzony metalowym płotem. O Krzyż dba p. Zofia Pliszka wspólnie z mieszkańcami ul. Ceramicznej.Boża męka
Szlachta gm. Osieczna

Boża Męka stoi w środku wioski przy ulicy 3 Maja. Według relacji p. Marty Andrearczyk, w 1862 roku stała w tym miejscu Boża Męka z czerwonej cegły z figurką Matki Boskiej, ale była znacznie niższa i węższa niż obecna. Wybudowano ją w związku z pomorem w tutejszej okolicy (cholera). Podczas II wojny została doszczętnie zniszczona. Obecna Boża Męka powstała zaraz po wojnie w 1945 roku. Poświęcono ją na świętych Piotra i Pawła. Ceremonii dokonał ksiądz Jan Tomasik. Do budowy użyto białej cegły i bardzo dużo kamienia. W środku na ołtarzu stoi figura Serca Pana Jezusa z uniesioną prawą dłonią. W górnej części w okienku jest figurka Matki Bożej, którą kupiła w Pelplinie p. Sikorska. Boża Męka jest zawsze pięknie przyozdobiona kwiatami. Wokół niej rosną trzy potężne lipy i krzewy ozdobne. Podczas procesji Bożego Ciała przy Bożej Męce jest czwarty ołtarz. Stałą troskę nad tym szczególnym miejscem pełni rodzina p. Marty Andrearczyk. Boża Męka jest ogrodzona metalowym płocikiem.Kapliczka
Osówek od strony Osiecznej gm. Osieczna


Od dawien dawna jak twierdzą mieszkańcy była tam Kaplica z czerwonej cegły - szeroka u dołu, strzelista w górze, poświęcona Matce Boskiej. Figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która stoi do dziś ofiarował Osówkowi kanonik ze Śliwic ks. Erhard Staniszewski. W czasie wojny Niemcy rozkazali Polakom Kaplicę rozebrać. Część mieszkańców za odmowę trafiła do obozu koncentracyjnego. Figurę przechował z narażeniem życia p. Leon Osowicki. Po wojnie w podzięce za ocalenie
p. Konrad Szlachcikowski postawił nową Kapliczkę. Figura Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, ta ocalona, z drugiej wojny po odmalowaniu i małej renowacji chroni nas do dziś. Ma ona jednak pewną "pamiątkę". Matka Boska straciła dwa palce i Dzieciątko również dwa palce. To znaki zawieruchy wojennej. W maju mieszkańcy niezmiennie od lat odmawiają przy Kapliczce różaniec (majowe).


Kapliczka
Osówek od strony Szlachty gm. Osieczna

Od niepamiętnych czasów jak twierdzą starsi mieszkańcy był tam najpierw Krzyż - z tyłu ogrodzone pole państwa Kolasińskich. W czasie II wojny za tym krzyżem zrobiono cmentarz żołnierzy radzieckich, a Krzyż Niemcy zniszczyli. Zaraz po wojnie p. Jakub Andrearczyk (wtedy sołtys) zorganizował komitet i pierwszą zbiórkę pieniężną na budowę Kapliczki, którą w 1946 roku ukończono. Cmentarz ekshumowano do Czerska, a w miejscu tym jest obecnie szosa i przystanek PKS. Po pożarze w 1955 roku wybudował się tam p. Kolasiński, którego rodzina dba o Kapliczkę do tej pory. Ks. kanonik Stanisław Pepliński dał z kościoła ze Szlachty figurę Matki Boskiej z bocznego ołtarza. Jest ona w dolnym okienku, w górnym znajduje się figura Chrystusa Króla. Na samej górze znajduje się Pan Jezus Ukrzyżowany (figura ocalała z pierwszego Krzyża). Kapliczka jest ogrodzona. Wokół rosną lipy. W maju przy kapliczce odmawiany jest różaniec.Krzyż
Osówek (środek wsi) gm. Osieczna

Krzyż stał tam od dawna. W czasie wojny zniszczony przez Niemców. Krucyfiks z tego krzyża przechował przez wojnę pan Gwizdała a po wojnie to on sam z własnego drewna postawił nowy krzyż, a potem jeszcze raz wymienił na nowy, który poświęcił ks. kanonik Stanisław Pepliński. Pieczę nad tym krzyżem do dziś pełni rodzina Gwizdałów. W maju ludzie mówią tam różaniec.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz