czwartek, 17 maja 2007

Turniej wiedzy o ruchu drogowym. Smętowo

"Bo wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy"
A.A. Milne 1928r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Smętowie Granicznym zaprasza do udziału w Gminnym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.1. Celem Turnieju jest :
podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez:
popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dziecko szybko się rozwija, ciągle o coś pyta, wszystkim się interesuje, jest ciekawe świata, doświadcza, i na tej podstawie buduje swoją wiedzę i umiejętności. Od tego w jaki sposób przygotowujemy dzieci do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, zależeć będzie zdrowie i życie. Wychowanie komunikacyjne to także inwestycja w przyszłość- wychowanie nie tylko prawidłowo i bezpiecznie zachowujących się przyszłych kierowców, ale przede wszystkim ukształtowanie świadomego obywatela, który będzie preferował właściwe wartości, dostrzegał potrzeby innych ludzi, nie tylko w ruchu drogowym.
Wypadki drogowe z uczestnictwem dzieci i młodzieży są wciąż problemem społecznym, często oznaczają kres życia u jego początku lub pozostające na całe życie kalectwo. Najwięcej wypadków ma miejsce na trasie dom - szkoła - dom. Dużo wypadków zdarza się także w dni wolne od zajęć lekcyjnych, w czasie weekendów i wakacji.
Na ogół jesteśmy przekonani, że wypadki zdarzają się innym, a nie nam. Nawet nie dopuszczamy do siebie myśli, że i my możemy stać się kolejną ofiarą ruchu drogowego.

2. Miejsce i czas konkursu :
Konkurs odbędzie się na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Smętowie 18 maja o godz. 10.00.

3. Przebieg turnieju :
Uczniowie klasy III b pod kierunkiem swojej wychowawczyni Wandy Górskiej przedstawią część artystyczną o znakach drogowych i przestrogach na jezdni.
Konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczestniczą w nim 15-to osobowe zespoły z poszczególnych szkół. Zawodnicy muszą wykazać się wiedzą teoretyczną.
Konkurs ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Uczestniczą nim sześcioosobowe zespoły z poszczególnych szkół. Zawodnicy muszą wykazać się praktyczną jazdą na rowerze :
przejazd między pachołkami
jazda po prostej i zakładanie kółka na pachołek
jazda po prostej z zastosowaniem znaków drogowych
jazda szybkościowa wokół stadionu

4. Nagrody :
Za udział w turnieju wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody.
Sponsorem nagród jest SKANSKA S.A.

5. Prowadząca konkurs :
Nauczycielka kształcenia zintegrowanego Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Smętowie ; Wanda Górska ,

ZAPROSZENI GOŚCIE NA KONKURS:


SKANSKA


Andrzej Ołów

Piotr Chmura

Sławomir Broszkiewicz

Bratumiła Pawłowska

Adam Dzięgo

Pracownicy Sekcji 5

Pracownicy Sekcji 6

Leif Karlsson

Peter Lofqvist

Mirosław Podraza

Per Akerman

Ewa Łydkowska

Sebastian Joachimiak

Małgorzata DoboszStarosta - Sławomir Neumann

Wójt Gminy Smętowo Graniczne

Przewodniczący Rady Gminy- Jan Kulczyński

Posterunek Policji w Skórczu

Dyrektorzy szkół w Gminie

Dyrektor GOKSiR - Michał Chrzanowski


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz