poniedziałek, 16 lipca 2007

SPORT. Dla historyków sportu

Nie wiem czy to, o czym chcę napisać, trafia pod odpowiedni adres. Są to odległe czasy. Mój ojciec Hubert był podleśniczym w leśnictwie Czarne w latach 1933 - 36.Tam i ja się urodziłem 19 kwietnia 1935. Można sprawdzić w USC. Tak samo ochrzczony byłem w Skórczu. Ale to, co chcę dokładnie opisać, to trochę historii o sporcie w Skórczu z tego czasu.
Organizatorem klubu sportowego pod nazwą "Sparta" w 1934 był mój Ojciec. Do lat 60 XX w. posiadałem pieczątkę tego klubu. Była prostokatna, ze stylizowaną litera S w środku. Mam jeszcze broszurę "Państwowa Odznaka Sportowa z 1932" zapisana pod nr 3. Jest też data 3 VIII 33 i podpis Ojca. Ale jest ona opieczętowana okrągłą pieczątką Stowarzyszenie Sportowe Czarne. Jak przyda się ta wiadomość do historii sportu w Skórczu, to podaje do wiadomości.
Jerzy Świerczek
e-mail do wiadomości redakcji Wirtualnego Kociewia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz