sobota, 21 lipca 2007

Warsztaty dla organizacji pozarządowych w Łowiczu

Warsztaty dla organizacji pozarządowych.


Organizacje pozarządowe z terenu gminy Smętowo Graniczne miały w ciągu ostatnich dwóch miesięcy możliwość skorzystania z warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.

Głównym celem tego trzydniowego szkolenia, które miało miejsce w Łowiczu, było podniesienie wiedzy, a także nabycie nowych umiejętności z zakresu planowania i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych.

W programie warsztatów poruszono między innymi kwestie takie jak: definiowanie problemów i grupy odbiorców działań organizacji, określanie celów, zadań i spodziewanych efektów, analiza społeczno-ekonomiczna przedsięwzięcia, zdobywanie partnerów, źródła finansowania działalności, tworzenie harmonogramu, budżet projektu.

Do udziału zostało zgłoszonych aż 16 osób z 8 organizacji działających na naszym terenie.

Pierwsza grupa uczestniczyła w warsztatach w dniach od 22 do 24 czerwca: Stowarzyszenie Umiejętności Lepszego Życia Smętowo , Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "BONUM" Kamionka, Uczniowski Klub Sportowy "Na Zdrowie" Smętowo oraz Stowarzyszenie "Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia" Smętowo.

Kolejna Tura szkolenia miała miejsce w dniach od 6 do 8 lipca i tym razem do Łowicza udały się przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości Leśna Jania, Kopytkowo i Lalkowy, a także Panie z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gaudium" z Kamionki.

Zaznaczyć należy, że udział w szkoleniu był bezpłatny. Uczestnicy byli zgodni co do faktu, że tego typu zajęcia warsztatowe są bardzo pomocne i dostarczają szeregu umiejętności, które można wykorzystać przy pisaniu projektów.

W związku z dużym zainteresowanie tym tematem Urząd Gminy w Smętowie już we wrześniu zorganizuje podobne szkolenie z udziałem trenerów współpracujących z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Gdańsku, tym razem w Smętowie, w którym będą mogły wziąć udział wszystkie chętne organizacje pozarządowe. Marlena Laskowska
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz