piątek, 31 sierpnia 2007

Pączewo - Dożynki

DOŻYNKI W PĄCZEWIE


Dziś w naszym kościele dzień oczekiwany,
plony naszej ziemi Bogu dziś składamy.
Dałeś Boże piękne plony,
Wszystko mamy z Twojej ręki.
My dziś niosąc chleb i wieniec
Tobie składamy dzięki.

W niedzielę 26 sierpnia w Pączewie miały miejsce uroczystości dożynkowe. Tradycyjnie rozpoczęły się dziękczynną mszą świętą, której liturgię sprawował proboszcz Jan Rzepus. Zwracając się do rolników, ogrodników, posiadaczy sadów i warzywniaków powiedział między innymi: "Dobiegły końca żniwa. W spichlerzach gromadzimy zapasy ziarna. Z mąki gospodynie i piekarze przygotują nowy, pachnący chleb. To owoc ziemi i historia pracy rąk ludzkich. (…) Tylko rolnicy wiedzą ile pracy trzeba włożyć, ile wyrzeczeń trzeba podjąć, ile wysiłku, ile mozołu by na co dzień być wiernym i posłusznym woli Bożej oraz pełnić zachwycającą radosną służbę w miłości do Boga." Na zaproszenie pączewskiego Koła Gospodyń Wiejskich dożynki zaszczycili Wójt Gminy Skórcz Erwin Makiła oraz Przewodniczący Rady Gminy Józef Oller, którzy przybyli z małżonkami.
Po mszy świętej zaproszeni goście udali się na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW w Pączewie. Wójt Gminy - pan Erwin Makiła w słowach skierowanych do zebranych przyznał, że po raz pierwszy ma przyjemność uczestniczyć w dożynkach sołeckich.
Trzeba podkreślić, że dobre imię Pączewa w ostatnich latach w znacznej mierze jest zasługą gospodyń dziś zrzeszonych w KGW. Kunsztownie wykonane wieńce dożynkowe z Pączewa od kilku lat są bardzo wysoko oceniane oraz podziwiane w całym regionie. Tegoroczny wieniec ma wysokość 230cm, szerokość 140cm. Ma kształt korony zwieńczonej krzyżem, wewnątrz której mieści się krzyż z hostią, gołębie pokoju oraz chleb. Wieniec został zrobiony ze wszystkich zbóż, lnu oraz suszków. Panie z KGW pracowały nad nim codziennie, od końca czerwca. Ostateczny wygląd wieńca to dzieło wszystkich pań (Danuty Bukowskiej, Teresy Cejrowskiej, Stefanii Cegłowskiej, Elżbiety Doering, Maryli Kołodyńskiej, Reginy Kuczyc, Agnieszki Maleckiej, Marii Maleckiej, Anny Stormowskiej, Elżbiety Szwarc i Haliny Wika), jednak pierwotny zamysł kształtu powstał w artystycznej wyobraźni pani Bukowskiej. Na uroczystościach dożynkowych pączewskie gospodynie debiutowały w przepięknych, uszytych zgodnie z oryginalnym wzorem, kociewskich strojach, co jeszcze bardziej podkreśliło uroczysty charakter święta plonów.
Barbara Dembek-Bochniak
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz