środa, 1 sierpnia 2007

Parafia w Kamionce

"…dzisiaj jesteście małym płomykiem,
ale dzięki Łasce Bożej możecie stać się
płonącą pochodnią…".
(Jan Paweł II)

PARAFIA W KAMIONCE - MŁODA STAŻEM I DUCHEM.


Na niewielkim pagórku, wśród rozległych łąk i pól stoi piękny kościół. Jest wizytówką naszej wsi - nowy, zadbany, przyciągający wzrok. Nie ma chyba w naszej społeczności człowieka, który nie byłby z tego powodu dumny, bo jest on szczególnym znakiem zaangażowania wszystkich parafian.
Ludzie w Kamionce i sąsiednich wsiach modlić chcieli się zawsze,
ale nie zawsze mieli gdzie. Myśl o zbudowaniu świątyni pojawiła się dawno temu. Z kroniki kościelnej dowiadujemy się, że w 1937 roku powstał miejscowy komitet utworzony z członków Towarzystwa Ludowego, którego zadaniem była budowa kaplicy (gdyż miejscowa ludność należała do parafii nowskiej oddalonej od Kamionki 8,5 kilometra). Jednak budowa nowej kaplicy wymagała zbyt wielkich kosztów i nakładu pracy, w związku z czym wynajęto salę u pana Bronisława Kwiczora. Dnia 6 kwietnia 1938 roku kaplica została poświęcona. Wierni mogli uczestniczyć, w odprawianej dwa razy w miesiącu przez księdza z Nowego, Mszy Świętej.
Dalsze działania wiernych przerwała wojna. Ostatnia Msza Święta została odprawiona 17 września 1939 roku. Z polecenia miejscowego Niemca zburzono też wszystkie przydrożne Boże Męki. Jednak z dniem 20 lutego 1945 roku (wyzwolenie Kamionki) rozpoczęło się nowe życie wsi. Ludność znowu zaczęła myśleć o kaplicy. Kierownik szkoły - pani Maria Rozalska wystawiła, z tutejszą młodzieżą, dwie sztuki teatralne: "Żywot świętej Genowefy" oraz "Zemstę Cygana". Dochód z tych przedstawień przekazany został na remont kaplicy. Dnia 12 czerwca 1949 roku kaplica została poświęcona i tego samego dnia odprawiono, pierwszą po wojnie, Mszę Świętą.
Nie byłoby jednak Mszy, gdyby nie przychylność i poświęcenie księży. Od roku 1957 do 1967 Msze Święte w Kamionce sprawował co tydzień ks. Henryk Mross (ówczesny wikariusz z Nowego i późniejszy profesor w seminarium pelplińskim). W późniejszych czasach istniał Ośrodek Duszpasterski, którego rektorami byli (i na stałe rezydowali w Kamionce): ks.Jan Szachnitowski (1967 - 1972); ks. Brunon Borta (1972 - 1979); ks. Antoni Kamiński (1979 - 1983); ks. Jerzy Pajdak (1983 - 1992).
W 1992 roku, dekretem ks. biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi (jako pierwsza w nowej diecezji pelplińskiej) została powołana parafia
w Kamionce. pw. św. Andrzeja Boboli. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Andrzej Bławat. Zakupił działkę pod budowę kościołai założenie cmentarza, o wielkości 1,46 ha. Z właściwą sobie energią, wraz z parafianami, przystąpił do budowy kościoła i plebani, połączonych w jedną bryłę. Kościół doprowadził do stanu używalności (pierwsza Msza została odprawiona w 1997 roku), natomiast plebanię i kostnicę do stanu surowego. Nagła śmierć na chorobę serca (w wieku 41 lat), 25 sierpnia 1998 roku, w sposób nieoczekiwany, przerwała dotychczasowe dzieło.
Następnym proboszczem został mianowany ks. Grzegorz Flisikowski (lata 1998 - 2000),który kontynuował dzieło swojego poprzednika. Wyposażył nową plebanię i kostnicę. Troszczył się także o upiększenie kościoła - została m.in. wykonana posadzka w prezbiterium.
W kwietniu 2000 roku, nowym administratorem parafii został mianowany ks. Andrzej Darznik - pallotyn. Niezwykle serdeczny charakter duszpasterza zjednał serca wszystkich parafian. Za jego czasów wyposażone zostały w różne potrzebne meble zakrystia i plebania. Dnia 14 października 2002 roku ks. Darznik powrócił do zgromadzenia zakonnego pallotynów (został przydzielony do posługi kapelana szpitala w Szczecinie - zmarł tam nagle
na chorobę serca, dnia 10 grudnia 2003 roku, w wieku 49 lat.
Od roku 2002, kiedy to proboszczem został ks. Andrzej Taliński, parafia tętni życiem. Przy księdzu Andrzeju nie sposób się nudzić. Dla każdego znajdzie jakieś zajęcie na chwałę Bogu i z pożytkiem dla ludzi. Z jego inicjatywy istnieje wiele wspólnot, które aktywnie włączają się w różnorakie dobre dzieła. Są to: Rada Parafialna (ekonomiczna i duszpasterska); ministranci; dziewczęca służba liturgiczna; zespoły młodzieżowe "Centenum" i "Florenter"; Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Żywy Różaniec, Parafialny Zespół Caritas, Szkolne Koło Caritas w Rychławie; Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "Bonum"; chór parafialny. To sporo jak na naszą, niewielką społeczność, ale też dowód na to, że wspólnie chcemy i możemy wiele dokonać zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. W tym roku, dla upamiętnienia 15-lecia parafii, z inicjatywy księdza proboszcza Andrzeja Talińskiego i Rady Ekonomicznej oraz hojności parafian i osób z sąsiednich miejscowości (którzy kolejny raz nie zwiedli) został zakupiony nowy dzwon kościelny. W ten sposób spełniło się kolejne nasze marzenie - kościół, a w nim dzwon, którego dźwięk rozbrzmiewa po okolicy.
Poświęcenie dzwonu nastąpiło 16 maja 2007 roku, w czasie Mszy Świętej (podczas parafialnego odpustu), której przewodniczył ks. biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga.
W tym też dniu Szkoła Podstawowa w Rychławie, leżąca na terenie parafii, otrzymała imię Jana Pawła II. W uroczysty sposób szkoła otrzymała sztandar, została poświęcona tablica papieska oraz wystąpiły różne grupy artystyczne: m.in. orkiestra wojskowa, kapela góralska, zespoły folklorystyczne i religijne.
W parafii Kamionka, która jest młoda stażem i duchem, nie brakuje zajęć dla nikogo, kto w jakikolwiek sposób chce być bliżej Boga i ludzi.
Nie zmarnujmy tej szansy, bo "Bóg wyznaczył na świecie dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy odczytać tylko to, co zapisał dla Ciebie".
Jolanta Kaszubowska
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz