niedziela, 19 września 2010

Gmina Zblewo. Cztery lata w oświacie

Podsumowania
Szkoły to nie tylko żmudna, codzienna nauka. Popatrzmy na nie według niżej podanych punktów, a okaże się, jaki tam jest realizowany ogrom zadań. Każda ze szkół gminy opracowała materiał na temat: 1/ inwestycji, 2/ wydarzeń, w tym najważniejszych imprez, 3/ osiągnięć, w tym od szczebla wojewódzkiego wzwyż, 4/ realizowanych projektów i w związku z tym pozyskanych środków, 5/ planów na przyszłość.

Cztery lata w oświacie (2007 - 2010)

Zespół Szkół Publicznych w Bytoni (w skład zespołu wchodzą: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, punkt przedszkolny).
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Edmunda Dywelskiego.

1. W zakresie inwestycji w szkole w Bytoni utworzono: salę multimedialną (przyrodniczo-leśną), izbę regionalną, salę języków obcych, gabinet stomatologiczny (adaptacją pomieszczenia zajęła się Rada Rodziców, wyposażył je Urząd Gminy Zblewo), siłownię i salę bilardową. Zbudowano chodnik wraz z oświetleniem (projekt grupy Odnowa Wsi Bytonia), założono monitoring, zainstalowano pracownię komputerową, utworzono boiska do piłki siatkowej plażowej oraz do mini siatkówki.

2. Miały miejsce następujące imprezy środowiskowe: "5-lecie szkoły", Nadanie Publicznej Szkole Podstawowej imienia Edmunda Dywelskiego, Konferencje nauczycieli regionalistów, Plenery artystów ludowych Pomorza (warsztaty twórczości ludowej), Dzień Sponsora, Spotkania opłatkowe dla miejscowej społeczności, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Kolęda szkolna, Konkurs interdyscyplinarny Czar Par, Dekanalny Konkurs Poetycki, Gminne Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii.
Imprezy szkolne: Rozpoczęcie roku szkolnego, Ślubowanie klasy I szkoły podstawowej, Ślubowanie klasy I gimnazjum, Dzień Edukacji Narodowej,
Święto Niepodległości, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia szkolna, Walentynki, I Dzień Wiosny, Rocznica śmierci Jana Pawła II, Święta majowe, Dzień Ziemi, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Patrona PSP, Dzień Sportu, Dzień Bezpieczeństwa, Dzień Wychowawcy, Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

3. Osiągnięcia szkoły: "Poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży" - I miejsce, Turniej Teatralny "Niebieskich Tarcz" - I miejsce, Międzynarodowy konkurs "Kangur" - udział, Dekanalny konkurs poetycki - III miejsce oraz wyróżnienie, Konkurs recytatorski poezji polskiej - miejsce II, Gimnazjada ekologiczna - II miejsce, Ogólnopolski konkurs historyczny "Krąg" - udział, Konkurs interdyscyplinarny "Czar par" - II, III miejsce, Ogólnopolski konkurs plastyczny "Kreska" - wyróżnienie, Ogólnopolski konkurs literacki "Moja przygoda w świecie energii" - wyróżnienie.

4. Szkoła realizowała i realizuje projekty:
dydaktyczne: 1/ Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2007 r. - zajęcia pozalekcyjne i wycieczki, 2/ Projekt "Za rękę z Einsteinem" edycja I i II prowadzony przez Politechnikę Gdańską, realizowany przez EFS - od 2007 r. - zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, języków obcych - rozwój kompetencji kluczowych, 3/ Projekt Amerykańskiej Fundacji Wolności - "Wolontariat studencki" - 12 edycji - zajęcia sportowe i artystyczne dla uczniów w okresie wakacji, 4/ Projekt "Rozwój Kompetencji kluczowych uczniów gminy Zblewo i Lubichowo" - zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, języka niemieckiego, języka angielskiego, 5/ Projekt "Wykorzystam swoją szansę" - projekt partnerski z ZSP w Zblewie, 6) Projekt "Małe Przedszkole w każdej wsi" prowadzony przez Federację Inicjatyw Oświatowych;
sportowe: 1/ Program Upowszechniania Sportu Urzędu Marszałkowskiego "Sport po 16-tej", 2/ Program Ministerstwa Sportu "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów", 3/ Program Urzędu Marszałkowskiego "Animator sportu dzieci i młodzieży", 4/ Program Ministerstwa Sportu "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w 2008 roku" - Sport - aktywny wypoczynek w wolnym czasie dla dzieci i młodzieży na wsi", 5/ Program Urzędu Marszałkowskiego "Powszechna nauka pływania";
pomocowe: 1/ Program Polskiej Akcji Humanitarnej "Pajacyk" - dożywianie dzieci; 2/ Projekt "Szklanka Mleka", 3/ Projekt "Owoce w szkole", 4/ Projekt "Dzień ryby", 5/ Projekt WOŚP "Ratujemy i uczymy ratować", 6/ Projekt "Radosna szkoła - sala zabaw", 7/ Wnioski do Urzędu Pracy w celu zorganizowania stażu, 8/ Wniosek prewencyjny PZU S.A. dofinansowanie monitoringu.

5. Plany na przyszłość: budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego,
adaptacja poddasza na miejsce noclegowe.


Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie (w skład zespołu wchodzą: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, punkt przedszkolny).
Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum imienia Ojca Flawiana Słomińskiego.

1. W zakresie inwestycji w roku szkolnym 2006/2007 wyremontowano szatnie szkolne - PFRON, przygotowano salę na pracownię komputerową dla gimnazjum, przygotowano bibliotekę na 2 IMC.
W roku 2007/2008 zainstalowano wentylację we wszystkich toaletach uczniowskich i pracowniczych, uzupełniono i wymieniono na większe grzejniki c.o. w salach lekcyjnych i korytarzach.
W roku 2008/ 2009 wymieniono i zainstalowano 2 pisuary w toaletach chłopców i 2 umywalki w salach lekcyjnych, wymieniono okna w sali gimnastycznej i w części piwnicznej szkoły.
W roku 2009/2010 korzystając ze środków PFRON wymieniono posadzki w salach dydaktycznych - 56 185,17 zł
W roku 2010/2011 w ramach programu "Radosna Szkoła" wybudowano Plac zabaw - ok.130 tys. zł oraz boisko do piłki plażowej.

2. Wydarzenia i imprezy w szkole: Wychowanie komunikacyjne w kl. IV oparte o udział w projekcie edukacyjnym "Bezpieczna jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy - kl.IV", Impreza szkolna - Dzień Praw Dziecka - Samorząd Uczniowski, Udział w Programie "Czym chata bogata"- EtnoLog, Program - "Deutsch-Wagen-Tour"- kl.IV-V, Nadanie imienia Ojca Flawiana Słomińskiego szkole podstawowej I gimnazjum i sztandaru, Apel - rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II - w szkole i kościele dla mieszkańców, Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie oddają hołd ofiarom Katynia - w szkole i kościele dla mieszkańców, "Kiermasz - ‘Mikołajki" - organizowany 6 grudnia każdego roku od roku 2000 - impreza dla środowiska lokalnego, wieczornica z Okazji Święta Niepodległości

3. Osiągnięcia w latach 2007 - 2010: III miejsce w VIII Mistrzostwach Polski w kategorii walk soft junior we Wrocławiu, II miejsce w Międzygminnym Konkursie Plastycznym "Ciekawe obiekty przyrodnicze Borów Tucholskich i okolic", III miejsce drużyny kl. IV w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym "Mistrz tabliczki mnożenia", II miejsce drużyny kl. III w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym "Mistrz tabliczki mnożenia", III miejsce - indywidualne w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Plastycznym "Układanki tangramowe", I miejsce w Powiatowych Szrankach Teatralnych zespołu "Wysokie napięcie", wyróżnienie na przeglądzie teatrów szkolnych we Wrocławiu - "Wysokie napięcie", udział w Wojewódzkim Konkursie Teatrów Dziecięcych "Błękitne tarcze", wysokie wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych (zewnętrznych) - wyższe od powiatowych, wojewódzkich, krajowych, II miejsce chłopców w unihokeju - rejon, II miejsce w grupie w "Koszykówce ulicznej STREET BASKET-POLHARMA", udział w mistrzostwach wojewódzkich LA - pchnięcie kulą, I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Niemieckiej i Angielskiej, I miejsce w Międzygminnym Konkursie Piosenki Polskiej, wysokie wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych (zewnętrznych) - wyższe od powiatowych, wojewódzkich, krajowych.

4. Realizowane projekty: 1/ Pajacyk - dożywianie: 2007 - 6775,50 zł, 2008 - 8289,95 zł, 2009 - 7043,00 zł, 2010 - 8882,15.
Projekty 2007 - 2010: 1/ Janko Muzykant - "Historia nauczycielką życia "- ok.19 000 zł, "Janko Muzykant", 2/ "Borzechowskie gzuby - poznajemy Kociewie" - 2961,05 zł, 3/ "Za rękę z Einsteinem" edycja I, realizowana od 1.03.07 r. do 31.03.08 r. - pozyskane środki 25 338 zł, 3/ "Małe przedszkole" - od września 2006 do grudnia 2007 - z Federacji Inicjatyw Oświatowych, 4/ "Czytające szkoły" - kolekcja książek - wartość 250 zł, 5/ Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 6/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów, 7/ Zajęcia "Sport po 16.00, 8/ Zajęcia w czasie wakacji - 2 tygodnie (10 dni po 4 godzin zajęć) - wolontariat studencki (6 studentów) - wartość- ok. 5 tys. zł, 9/ Zajęcia teatralne - kl. IV-VI - 4 godziny tygodniowo - prowadzone przez instruktora z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd. przez cały rok 2007/2008 - ok.5 tys. zł, 10/ Program "Za rękę z Einsteinem - edycja II"- przyznane ok. 50 tys. zł, 11/ "Rowerowe wędrówki - odkrywamy historyczne miejsca gminy Zblewo" - UG Zblewo - 1.06.08 r. - 30.10.08 r.- ok. 4 tys. zł, 12/ Zajęcia teatralne - kl. IV - VI - 4 godziny tygodniowo - prowadzone przez instruktora z Ogniska Pracy Pozaszkolnej - ok. 2 800 zł, 13/ "Mamo! Tato! - róbmy razem!" - zajęcia pozalekcyjne dla szkoły podstawowej i gimnazjum w okresie 1 październik 2008 - 15 luty 2009 r. - 13186,17 zł, 14/ Lokalna Grupa Działania - "Chata Kociewia"- Rowerem po Kociewiu -15 290 zł, 15/ Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Zblewo i Lubichowo w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 - gminny, 16/ Wnioski o zorganizowanie stażu z Urzędu Pracy; zajęcia dodatkowe w 2009 r. - wolontariat w "Małym przedszkolu" - 1000 zł, 17/ "Radosna szkoła" - Sala zabaw - 6 tys. zł, 18/ Świetlica środowiskowa - zajęcia sportowe - 3 godziny tygodniowo, 19/ "Uniwersytet pierwszego wieku" - wartość ok. 5 tys. zł. Pozyskanie od sponsora środków na zajęcia umuzykalniające i inne -1000 zł. 20/ Realizacja programu "Owoce w szkole"- kl. I-III SP, 21/ Realizacja programu "Szklanka mleka", 22/ Świetlica środowiskowa - zajęcia sportowe - 3 godziny tygodniowo.

5. Plany na przyszłość: Modernizacja strychów - zwiększenie liczby pomieszczeń dydaktycznych, Przebudowa z dostosowaniem dla niepełnosprawnych natrysków i szatni przy sali gimnastycznej, toalet uczniowskich, zainstalowanie windy, Budowa boiska wielofunkcyjnego, termomodernizacja obiektu, wymiana drzwi i okien w całym budynku, wymiana ogrodzenia obiektu, wyposażenie sal lekcyjnych tablice interaktywne, poszerzenie ofert edukacyjnej z pozyskanych środków z EFS, Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach szczebli powiatowego i wyższych oraz osiągania w nich wysokich lokat, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zwiększenie udziału środowiska lokalnego w życiu szkoły.


Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie (w skład zespołu wchodzą: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, punkt przedszkolny).
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II.

1. W zakresie inwestycji w szkole w Kleszczewie zmodernizowano gabinety: pedagoga, logopedy i medyczny (ok. 10 tys. zł), wymieniono pompy c.o. i dokonano innych napraw dotyczących instalacji c.o. (ok. 6 tys. zł), wyremontowano pomieszczenia administracyjne (ok. 11 tys. zł), zmodernizowano pokój nauczycielski (ok. 5 tys. zł), zmodernizowano schody zewnętrzne, zbudowano podjazd dla niepełnosprawnych z programów PFRON i UG, zmodernizowano 4 sale dydaktyczne z programów PFRON i UG, zmodernizowano boisko zewnętrzne, w tym boisko wielofunkcyjne wraz z utwardzeniem dojść do szkoły i ogrodzeniami, naprawiono kominy i poszycia dachu (ok 8 tys. zł), wykonano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach WC, założono monitoring wizyjny (ok. 3 tys. zł)

2. Wydarzenia, imprezy: Gminne Warsztaty Ekologiczne dla klas I-III, Powiatowa VII Gimnazjada Ekologiczna, Gminne Zawody i Turnieje Sportowe SZS, Powiatowe i Rejonowe Zawody i Turnieje Sportowe SZS, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Origami "Kwiaty Polskie". Imprezy środowiskowe: Dni Patrona Szkoły Jana Pawła II (od 2000 r. patronem szkoły jest Jan Paweł II), Kiermasz Świąteczny w XII, Choinka Noworoczna, Impreza prozdrowotna organizowana w IV wraz z imprezami towarzyszącymi, Festyn Rodzinny organizowany w VI, Sprzątanie Świata i imprezy towarzyszące, 3-dniowe Szkolne Igrzyska Sportowe w VI, Inne imprezy cykliczne: Ślubowanie Klas I, Dzień Szkoły bez Przemocy, Dzień Samorządności, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, dyskoteki dla uczniów, uroczystość zakończenia roku szkolnego przez klasę III gimnazjum, uroczystość zakończenia roku szkolnego, apele okolicznościowe z okazji świąt państwowych, apele tematyczne, koncerty, spektakle teatralne w szkole, coroczne szkolenie i przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową, kilkadziesiąt wycieczek edukacyjnych po Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza, kilkadziesiąt warsztatów i konkursów edukacyjno-wychowawczych, zajęcia realizowane w ramach dodatkowych programów edukacyjnych: z matematyki, fizyki, chemii, j. angielskiego, informatyki, artystyczne, wyjazdy na basen w tym nauka pływania, zajęcia rekreacyjno-sportowe, od 2000 r. prowadzenie własnej strony internetowej najpierw na serwerze Interii, a następnie na serwerach profesjonalnych www.zspkleszczewo.pl.

3. Osiągnięcia od szczebla wojewódzkiego: Metropolitalny/Wojewódzki Konkursu Biblijny 2010 - dwoje uczniów finalistami - IV i VI miejsce, Wojewódzka Gimnazjada LA (2008) - II miejsce skok wzwyż, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialNet Masters (2009) - zakwalifikowanie się drużyny chłopców do II etapu olimpiady, Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego z Historią dla Szkół Podstawowych (2008) - jedna uczennica finalistką.

4. Realizowane projekty: 1/ "Za rękę z Einsteinem edycja I", 2/ "Za rękę z Einsteinem edycja II" - 44 686 zł, 3/"Pajacyk", 4/ "Przystosowanie pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego" PFRON - 12 404 zł, 5/ "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w 2007 r."6/ "Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2007 r." KOiW, 7/ "Boisko wielofunkcyjne" - 445 tys. zł, 8/ Zajęcia sportowe "Lubię sport", 9/ Zajęcia sportowe "Sport po 16.00 - 2010", 9/ Program ekologiczny "Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE" - zrealizowany: materiały edukacyjne, 10/ Program opiekuńczo-wychowawczy "Szkoła bez przemocy" - zrealizowany: materiały edukacyjne, 11/ Program "Szklanka mleka - 2009" - 125 uczniów, 12/ Program "Szklanka mleka - 2010" - 123 uczniów, 13/ Program "Owoce w szkole - 2009" - 62 uczniów, 14/ Program "Owoce w szkole - 2010" - 51 uczniów, 15/ "Radosna szkoła"- 5 995 zł, 16/ "Program wyrównywania różnic miedzy regionami II" - modernizacja 2 sal dydaktycznych i ciągu komunikacyjnego z wymianą drzwi oraz podjazd dla niepełnosprawnych - 53 112,78 zł, 17/ Świetlica środowiskowa dla uczniów 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, 18/ "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Zblewo i Lubichowo Priorytet IX, Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2" - zajęcia z matematyki i języka angielskiego - ze środków EFS, 19/ "Małe Przedszkole " - uczestniczy 16 dzieci.

5. Plany inwestycyjne - zadania do wykonania: remont sali gimnastycznej zgodnie ze zgłoszonymi do Urzędu Gminy potrzebami, naprawa rynien, wymiana pokrycia dachowego (eternit) na starej części szkoły, wykonanie dróg dojazdowych do kotłowni i kuchni, utwardzenie posadzek i wymiana drzwi oraz malowanie w salach nr 5,6,7 w starej części szkoły (zgłoszono w ramach programu PFRON - wniosek jeszcze nierozpatrzony), utwardzenie parkingu przed bocznym wejściem (Zgłoszono w ramach programu PFRON wniosek jeszcze nierozpatrzony).


Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie (w skład zespołu wchodzą: Publiczne Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum).
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Bohaterów Westerplatte
Publiczne Gimnazjum imienia Ks. Stanisława Hoffmanna1. W zakresie inwestycji w szkole w Pinczynie w 2007 roku wyremontowano świetlicę szkolną - projekt PFRON. W 2008 r. oddano do użytku nową część szkoły, zmodernizowano kotłownię, wymieniono instalację c.o. i docieplono budynek. W 2009 r. zbudowano kompleks boisk "ORLIK 2012" i utworzono salę zabaw - projekt "Radosna Szkoła". W 2010 r. wyremontowano węzeł szatni szkolnych - projekt PFRON, zbudowano plac zabaw - projekt "Radosna Szkoła" i założono system alarmowy.
W przedszkolu w 2007r. wyremontowano łazienki. W 2008 r. wyremontowano pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz wymieniono oświetlenie. W 2009 r. przeprowadzono termomodernizację budynku: zmodernizowano kotłownię, wymieniono instalację c.o. i docieplono budynek.

2. Wydarzenia, imprezy (najważniejsze): uroczystość otwarcia kompleksu boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 - 14.12.2009 r., otwarcie sali zabaw z programu rządowego "Radosna Szkoła" - 07.12.2009 r., uroczystość Jubileuszu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie - przekazanie sztandaru - 10.10.2009 r., uroczystość otwarcia nowego skrzydła szkoły - 10.04.2008 r., organizowanie od 1998 roku finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez szkolny sztab WOŚP, organizowanie od 1998 r. Gminnego Konkursu Wiedzy o Kociewiu, organizowanie od 2000 r. Gminnego Przeglądu Dzieci i Młodzieży Muzykującej, organizowanie od 2000 r. Gminnego Konkursu Recytatorskiego "W krainie poezji dziecięcej".

3. Osiągnięcia, w tym osiągnięcia od szczebla wojewódzkiego wzwyż:
2009/2010: Finał Wojewódzki Turnieju Orange Cup im. Marka Wielgusa w mini piłce nożnej - Stężyca - I miejsce, Półfinał Krajowy "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku " w mini piłce nożnej w Kluczborku - VIII 2010 r. - III miejsce, Finał Wojewódzki Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku " w mini piłce nożnej w Stężycy V 2010 r. - I miejsce, Finał Ogólnopolski Turnieju "Z podwórka na stadion" w Łodzi - V miejsce (IX 2009), Konkurs Chórów "Śpiewająca Polska" - I m. o Puchar Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku - ZŁOTY DYPLOM, Wojewódzki Konkurs Literacki zorganizowany przez ENERGĘ "Bezpieczniej z prądem" - udział, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Stacja Drogi Krzyżowej" - udział, Ogólnopolski Konkurs Kociewski na Pisankę Wielkanocną - udział, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Kociewską Kartkę Pocztową o Tematyce Bożonarodzeniowej - OPP w Starogardzie Gd. i KSEiK w Starogardzie Gd. - udział, Ogólnopolski Konkurs Multimedialny pn. "Bóbr" - udział 20 uczniów

2008/2009: PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI - V Pomorski Przegląd Chórów - II miejsce.
FINAŁ WOJEWÓDZKI - XXV Wojewódzki Turniej Teatralny "Niebieskie Tarcze" - wyróżnienie.
PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI: unihokej SP dziewcząt w Ogorzelinach - I miejsce, unihokej - I miejsce, Turniej "Z podwórka na stadion" - I miejsce, Turniej im. M. Wielgusa - I miejsce.
FINAŁ WOJEWÓDZKI: unihokej SP dziewcząt w Prabutach - V miejsce, unihokej - V miejsce, Turniej "Z podwórka na stadion" - I miejsce, Turniej im. M. Wielgusa - IV - VIII miejsce.
FINAŁ OGÓLNOPOLSKI: eliminacje Mistrzostw Polski Młodziczek Makroregion Pomorze - II miejsce i awans do finałów, Finał w Kaliszu - IV miejsce.

2007/2008: Olimpiada Regionalna ,,Gzubów pojancie ło Kociewiu" - II m., Konkurs Recytatorski ,,Recytujemy Prozę i Poezję Kociewska" - I miejsce, II Międzywojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów Kociewskich ,,Brzad" - II miejsce, IV Pomorski Przegląd Chórów w ramach programów Śpiewająca Polska w Akademii Muzycznej w Gdańsku - Złoty Dyplom - I miejsce, X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem ,,112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie" - PSP - IV nagroda, PG - III, IV nagroda, Ogólnopolski Konkurs Stowarzyszenia Filmowców Polskich ,,Gdynia Dzieciom", PSP - I miejsce, PG - I, II, III, miejsce, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Kociewską Kartkę Pocztową o Tematyce Bożonarodzeniowej - I miejsce, Finał Krajowy VII Turnieju Piłki Nożnej "Z Podwórka na Stadion" w Szczecinie - IX 2007 - VII miejsce, Finał wojewódzki XIII Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa w Gdańsku, VI 2008 - II miejsce, Finał Wojewódzki VIII Turnieju Piłki Nożnej "Z Podwórka na Stadion" w Gniewinie, VI 2008 r - II miejsce, udział w rozgrywkach Pomorskiej Ligi Junior E2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, IX-X 2007 - I miejsce, IV-VI 2008 - II miejsce, Finał wojewódzki XIII Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa w Gdańsku, VI 2008 r. - II miejsce, Finał Wojewódzki VIII Turnieju Piłki Nożnej "Z Podwórka na Stadion" w Gniewinie, VI 2008 - II miejsce.

2006/2007: I miejsce w Ogólnopolskich Eliminacjach Mistrzostw Polski Młodzików w Piłce Nożnej, I miejsce i awans do eliminacji międzywojewódzkich - Finał Wojewódzki XII Turnieju piłki nożnej dziewcząt im. M. Wielgusa
- I miejsce i awans do rozgrywek międzywojewódzkich - Finał Wojewódzki VII Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt "Z podwórka na stadion" o puchar "Tymbarku", III miejsce w Wojewódzkiej Lidze "Junior E1", II miejsce w Krajowym Finale XI Turnieju M. Wielgusa w Warszawie, II miejsce w Wojewódzkiej Pomorskiej Lidze Juniorów, IV miejsce w Turnieju UKS Gedania w Gdańsku.


4. Realizowane projekty - pozyskane środki:
Granty:
dydaktyczne: 1/ Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2007 r. - zajęcia pozalekcyjne i wycieczki, 2/ Projekt "Za rękę z Einsteinem" prowadzony przez Politechnikę Gdańską, realizowany przez EFS - od 2007 r. - zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, języków obcych - rozwój kompetencji kluczowych, 3/ Program Amerykańskiej Fundacji Wolności - NIDA Nidzica Small Grants "Magic English" - 2007 r. - zajęcia z języka angielskiego, 4/ Program MEN wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej "Podróże w czasie i przestrzeni- Śladami Pierwszych Piastów" - 2007 r., 5/ Program Narodowego Centrum Kultury w Warszawie "Śpiewająca Polska" 2005-2010 - rozwój chóru szkolnego, 6/ Program "Za rękę z Einsteinem - II edycja" 2009-2012 - rozwój kompetencji kluczowych, 7/ Program "Rozwój Kompetencji kluczowych uczniów gminy Zblewo i Lubichowo" 2008-2009 - zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, języka niemieckiego, języka angielskiego;
sportowe: 1/ Program Ministerstwa Sportu, Szkolnego Związku Sportowego I Urzędu Gminy Zblewo "Animator Orlik 2012" III-XI 2010 r., 2/ Program Ministerstwa Sportu i Banku Zachodniego WBK "Akademia Orlika" IV 2010 - VI 2011 r., 3/ Program Upowszechniania Sportu Urzędu Marszałkowskiego "Sport po 16-tej" 2006-2009, 4/ Program Ministerstwa Sportu "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów" - 2006-2010, 5/ Program Urzędu Marszałkowskiego "Animator sportu dzieci i młodzieży" 2005-2009, 6/ Program Krajowej Federacji Sportu "Sport wysokich dzieci" - 2009, 7/ Program Ministerstwa Sportu "Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w 2008 roku" - Sport - aktywny wypoczynek w wolnym czasie dla dzieci i młodzieży na wsi", 8/ Program Urzędu Marszałkowskiego "Powszechna nauka pływania" - 2008;
pomocowe: 1/ Program dożywiania dzieci - Polskiej Akcji Humanitarnej "Pajacyk" 2006-2011, 2/ Projekt "Mleko dla szkół" 2005-2011, 3/ Projekt "Owoce w szkole" 2009-2011, 4/ Wniosek prewencyjny PZU S.A. dofinansowanie systemu alarmowego budynku szkoły.
Pozostałe: 1/ Projekt edukacji filmowej "Gdynia dzieciom" - 2008 r., 2/ Program profilaktyczny dla dzieci Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej "Przyjaciele Zippiego" 2007-2009, 3/ Program edukacji komunikacyjnej w klasach I-III SP "Bezpieczna droga do szkoły" 2007-2008, 4/ Program wychowania fizycznego "Gry zespołowe wraz z elementami edukacji prozdrowotnej" w gminie Zblewo - 2008 r., 5/ Program edukacji prozdrowotnej w gminie Zblewo 2007-2008, 6/ Program edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas" - 2009 r., 7/ Program edukacji informatycznej Newsweeka - 2009 r.


5. Plany na przyszłość: budowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie, budowa ogrodzenia i parkingu przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie, modernizacja placu zabaw w Publicznym Przedszkolu w Pinczynie, rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Pinczynie, budowa ogrodzenia i parkingu przy Publicznym Przedszkolu w Pinczynie.Zespół Szkół Publicznych w Zblewie (w skład zespołu wchodzą: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum).
Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum imienia Wincentego Kwaśniewskiego


1. W zakresie inwestycji w szkole założono monitoring, wymieniono oświetlenia w salach lekcyjnych, dostarczono pracownię multimedialną z MEN, wymieniono, dostarczono pracownię komputerową z MEN, wymieniono drzwi w salach lekcyjnych.
W 2008 roku zakupiono meble szkolne, zainstalowano dwie pracownie z MEN, wymieniono posadzki w 6 pomieszczeniach, wykonano termoizolację całego budynku oraz pomalowano elewację, wymiano grzejniki w budynku szkoły, wymieniono piec na biomasę, wybudowano boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012.
W 2009 r. zakupiono meble szkolne.
W 2010 r. wymieniono posadzki w salach lekcyjnych, wymieniono drzwi, wyremontowano komin c.o., wykonano wentylację w toaletach, wykonano plac zabaw, utworzono salę zabaw z programu "Radosna Szkoła"

2. Zrealizowano projekty: Monitoring wizyjny w szkołach, Akcja "Szklanka mleka" - uczniowie szkoły podstawowej piją mleko (mleko jest bezpłatne), Program Pajacyk organizowany przez PAH - program dożywiania dzieci, Udział w akcji "Dzień Ryby" - 2007/2008, Owoce w szkole - (uczniowie klas I-III otrzymują bezpłatnie owoce i warzywa), Wnioski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gminy Zblewo i Lubichowo w ramach Priorytetu IX - 2008/2009 - 503 189 zł, "Wykorzystam swoją szansę! (projekt partnerski Bytonia, Zblewo) - 416 859,64 zł, Za rękę z Einsteinem - edycja II - (zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego - realizacja 2008 - 2011 - 38 950 zł, Lubię sport! - zajęcia realizowane w ramach programu z Ministerstwa Sportu - wartość dofinansowania 60 000 zł, Wnioski o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych (rok szkolny 2007/2008 - 4 stypendia, 2008/2009 - 3 stypendia, 2009/2010 - 11 stypendiów), "Animator - Moje boisko ORLIK 2012" - III - XI 2010, Wniosek na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw składany w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", Wniosek na utworzenie placu zabaw - rok szkolny 2009/2010 - 228 400 zł (pozyskana kwota - 114 200 zł), Szkoła otrzymała od fundacji WOŚP manekiny do nauki udzielania pierwszej pomocy, dwóch nauczycieli ukończyło szkolenie "Ratujemy i uczymy ratować", U uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej przeprowadzono przesiewowe badania słuchu.

3. Osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010: XXXVIII Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie ziemnym chłopców grupy młodszej - II miejsce, XXXVIII Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w tenisie ziemnym chłopców grupy starszej - III miejsce, Uczennica kl. III SP królową strzelców Wojewódzkiego Finału Turnieju "Z podwórka na stadion" o puchar Tymbarku, Uczeń klasy II gimnazjum został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego (tzw. konkurs kuratoryjny), Uczeń klasy III gimnazjum został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego dla Uczniów Gimnazjum (tzw. konkurs kuratoryjny), III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Plastycznym, 4 wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2010, VI miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Form Taneczno-Rytmicznych, Wyróżnienie w VI Wojewódzkim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych.

W roku szkolnym 2008/2009: Uczennica klasy VI została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego z Historią, Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda "Życie i nauczanie Św. Piotra" - I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych, Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego "Kenner", II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno Plastycznym, IV miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej - etap wojewódzki, Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - KANGUR 2009, VI miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Form Taneczno-Rytmicznych.

W roku szkolnym 2007/2008: Uczeń klasy VI finalistą wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego z historią, III miejsce w konkursie estradowym "Śpiewaj z Hugo", Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym - KANGUR 2008, Udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego "Kenner", X miejsce w Indywidualnych Wojewódzkich Biegach Przełajowych.

4. Imprezy, wydarzenia: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Ślubowanie gimnazjalistów, Uroczyste wręczenie stypendiów naukowych i sportowych, Pasowanie na czytelnika, Dzień Edukacji Narodowej, Odzyskanie Niepodległości, Prawa Dziecka, Szkoła bez Przemocy, Andrzejki, Mikołajki, Święto Piernika, Wieczór poetycki - Dzień Sponsora, Wigilie klasowe, Jasełka, Dekanalny Przegląd Kolęd, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Zabawa karnawałowa, XIII Dni Społeczne Akcji Katolickiej, Katastrofa Smoleńska, 70. rocznica zbrodni w Katyniu, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Zdrowia, Dzień Szkoły bez przemocy, Dzień bez tytoniu, Gminny Przegląd Kółek Teatralnych, Mam Talent, Międzyszkolne Warsztaty Ekologiczne, Dzień Ziemi, Uroczyste zakończenie roku szkolnego, Udział w kampaniach i programach edukacyjnych o zasięgu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim ogólnopolskim (m. in. Komputery za tonery, Góra Grosza, Sprzątanie Świata", "Cała Polska czyta dzieciom").

Szkoła brała udział w następujących uroczystościach i imprezach: w Przeglądzie Orkiestr Dętych, w Przeglądzie Dzieci i Młodzieży Muzykującej, w uroczystym wręczeniu stypendiów najzdolniejszym pomorskim uczniom - Urząd Marszałkowski w Gdańsku, w Festynie Kociewskim, w Dożynkach Powiatowych

5. Plany na przyszłość: budowa hali widowiskowo-sportowej, basenu, utworzenie nowoczesnych pracowni: językowej, chemiczno-fizycznej, biologicznej, utworzenie nowoczesnej biblioteki z czytelnią, utworzenie miasteczka Ruchu Drogowego.

Publiczne Przedszkole w Zblewie


INFORMACJA o działalności placówki 2007-2010


1. Inwestycje. Budynek przedszkola został rozbudowany o klatkę schodową, zaadaptowano piętra budynku na cele edukacyjne. Zmodernizowano plac zabaw, doposażono go w sprzęty i urządzenia zabawowe.

2. Wydarzenia. Od dwóch lat jest organizowany Przegląd Piosenki Przedszkolnej - "Wesołe Nutki" oraz - od kilku lat - są organizowane Gminne konkursy plastyczne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Co roku są obchodzone uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodzica, spotkania wigilijne, Karnawałowe Bale Przebierańców. Od kilku lat odbywają się koncerty muzyki poważnej, podczas których dzieci poznają muzykę skomponowaną przez największych kompozytorów Polski i świata, poznają instrumenty, tańce, stroje i tradycje panujące w różnych zakątkach świata. Przedszkole gości ludzi różnych zawodów. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w spotkaniach z pisarzami książek dla nich, m.in. z Izabelą Klebańską, Marcinem Brykczyńskim. Poznały twórczość artystki ludowej Ludwiki Bielińskiej. Systematycznie spotykają się na zajęciach edukacyjnych z policjantami, strażakami, leśnikami i pracownikami służby zdrowia

W ramach oferty programowej przedszkola dzieci uczestniczą w indywidualnej terapii logopedycznej i psychologicznej. W świat liter wprowadzane są za pomocą "Innowacyjnej metody nauki czytania autorstwa dr Ireny Majchrzak". Dzieci uzdolnione plastycznie rozwijają swoje umiejętności na dodatkowych zajęciach plastycznych, realizowanych w ramach programu autorskiego "W świecie sztuki". W ramach zajęć dodatkowych dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach: rytmiki, tańca towarzyskiego, gimnastyki korekcyjnej, kick-boxingu, języka angielskiego i warsztatach ceramicznych.

Przedszkole uczestniczy w ogólnopolskich akcjach "Sprzątanie świata" , "Góra grosza", "Zbieramy surowce wtórne": makulaturę, baterie, telefony komórkowe, aluminium.

Kilkakrotnie w ciągu roku dzieci wyjeżdżają do kina i teatru oraz na wycieczki przyrodnicze. Były w Wirtach, Woziwodzie i w Gaju oraz w Oceanarium, ZOO i na wystawie dinozaurów.

3. Realizowane projekty: 1/ "Sport po 16-ej", 2/ Staże dla absolwentów "Pierwsza praca", "Przygotowanie zawodowe", 3/ Prace interwencyjne.

4. Osiągnięcia: wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Czysty Las", wyróżnienie w ogólnopolskich konkursach plastycznych: "Kwiaty dla mamy", "Bałtyk oczami dziecka widziany, legendą lub ich przeżyciem malowany", "Ratujmy przyrodę" " Śmieszne wierszyki łamiące języki".

5.Plany na przyszłość: w przedszkolu marzą o małej sali gimnastycznej i boisku sportowym, gdzie można by było rozwijać dziecięce talenty sportowe.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz