środa, 29 września 2010

VI Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Regulamin VI Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Region-Gdańsk

1. Organizator:
Kociewski Parafialny Klub Sportowy "COR CORDIUM"

2. Cel: Popularyzacja gry szachowej. Uczczenie XXX rocznicy powstania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

3. Termin i miejsce: Turniej zostanie rozegrany 23.10.2010 o godzinie 10:00 w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa na Łapiszewie.

4. Uczestnictwo: Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń zawodników. Udział w turnieju jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmowane w dniu imprezy do godz.9:45 lub telefonicznie do p.Drężka 694337624 oraz e-mail : drazbog@interia,pl

5.Sposób przeprowadzenia: Turniej rozegrany będzie według Warunków Technicznych turnieju będących załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. Nagrody: Zawodnicy którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchar za I m-ce

7. Sprawy organizacyjne
1/ Odpowiedzialnym za organizację turnieju jest Bogdan Dreżek
2/ Sędzią głównym i rundowym turnieju będzie Pan Grzegorz Gańcza

8. Postanowienia końcowe.
- W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, a dotyczących strony technicznej rozgrywek, suwerenną i ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny zawodów.
- Niesportowe zachowanie uczestnika turnieju grozi wykluczeniem z turnieju.
- Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia pewnych zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu dotyczących głównie spraw organizacyjnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz