czwartek, 2 września 2010

Kolektory słoneczne - jak nie w ten sposób, to w inny

Z Bogdanem Męczykowskim rozmawia Tadeusz Majewski

- Wiosną tego roku w Zblewie zorganizowano spotkanie w sprawie kolektorów słonecznych. I potem cisza...- Spotkanie, które odbyło się 19 marca 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie pokazało, że jest ogromne zainteresowanie kolektorami słonecznymi. Przybyło na nie ponad 300 osób. Warto tu przy okazji nadmienić, że gmina Zblewo jako pierwsza spośród gmin wiejskich i miejskich w powiecie starogardzkim w ogóle takie spotkanie zainicjowała.

- Mowa była o sporej dotacji, pod warunkiem, że akces zgłosi dużo osób. Ile osób konkretnie zainteresowało się tematem?

- Akces złożyło 77 właścicieli nieruchomości. W związku z tym, że przy tej liczbie wartość ewentualnego przedsięwzięcia wynosiła poniżej miliona złotych, dalsze działania były bezcelowe. Uniemożliwiło to złożenie wniosku o dotację, gdyż nie spełniono podstawowego kryterium: wartość inwestycji miała przekroczyć milion złotych.

- Ilu chętnych zabrakło, żeby spełnić to kryterium?

- Zabrakło niewielu, około dziesięciu właścicieli nieruchomości.

- Czyli temat "kolektory słoneczne" upadł...

- Absolutnie nie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wielkiemu zainteresowaniu osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, chcemy poinformować, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji do 45 procent kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych poprzez uzyskanie kredytu w Banku Spółdzielczym w Skórczu Oddział w Zblewie. Z tym że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 2,5 tysiąca złotych na 1 metr kwadratowy powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

- Trochę to zawiłe. Koszty kwalifikowane, kredyt, w którym jest dotacja...

- Szczegółowe informacje na temat tego celowego kredytu można uzyskać w Oddziale Banku Spółdzielczego w Skórczu Oddział w Zblewie.

- Szkoda, że tamten pomysł nie przeszedł. Byłoby to działanie zespołowe, a teraz będzie indywidualne.

- Ma to swoje plusy. Między innymi taki, że każdy będzie miał możliwość wyboru firmy we własnym zakresie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz