środa, 22 września 2010

Okienko wójta K. Trawickiego. "Podjąłem również osobistą decyzję"

Czas podsumowań

Jest już jesień. Termin wyborów samorządowych określony - 21 listopad - więc czas na podsumowanie tej kadencji: pracy Rady Gminy Zblewo, Wójta i Urzędu Gminy. Już w tym numerze "Kuriera" podsumowujemy działania oświaty i pomocy społecznej. W następnych wydaniach zostaną podsumowane kolejne działy, m.in. inwestycje i finanse.
Oczywiście do końca tej kadencji będziemy nadal realizować inwestycje. Nie będzie to żadna kampania wyborcza, ale rzetelna jak zwykle praca. Rozpoczynamy jeszcze inwestycje: remont nawierzchni asfaltowej (środki otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego) i wymianę chodnika w Kleszczewie (dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnej). Realizujemy budowę odcinka ulicy Kwiatowej w Pinczynie. Ogłosiliśmy przetarg na kontynuację budowy chodnika w Pinczynie w kierunku Zblewa oraz w Zblewie przy ulicy Pinczyńskiej - w kierunku Pinczyna. Ogłaszamy przetarg na realizację budowy mieszkań komunalno-socjalnych w ilości 36 w Zblewie przy ulicy Chojnickiej. Ogłaszamy również przetarg na realizację zadania: III etap Budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Bytoni. Obejmuje ono budowę nowego boiska do piłki nożnej, kortów tenisowych i amfiteatru. Zadanie jest finansowane ze środków unijnych. Kończymy dokumentację na drogę Bytonia - Cis. Liczymy na dofinansowanie budowy tej drogi z programu tzw. schetynówek. Kończymy budowę świetlicy wiejskiej wraz z szatnią dla sportowców w Radziejewie i realizujemy dużą inwestycję o wartości 12 mln złotych - kontynuację budowy kanalizacji. W najbliższym czasie zostaną oddane do użytku nowe place zabaw przy szkołach w Zblewie, Borzechowie i Pinczynie. Będą służyć dzieciom z tych miejscowości, a nie tylko szkole.

Podjąłem również decyzję osobistą - o kandydowaniu na urząd Wójta. Mam jeszcze sporo pomysłów, jakie wcześniej zapowiadałem, jak budowa hali widowiskowo- sportowej i pływalni w Zblewie. Chciałbym je zrealizować. Obecnie zaawansowane są już prace dotyczące budowy biogazowni, która zaopatrywałaby szkołę i mające powstać obiekty w tanie źródło ciepła.

Wszędzie kończą się dożynki. My planujemy zorganizować je 10 października - Biesiadę Rolniczą połączoną ze Świętem Ryby. W tym miejscu dziękuję wszystkim rolnikom za ich trud i zmaganie się z pogodą, która w tym roku była niekorzystna dla rolnictwa. I dziękuję też za to, że pomimo niższych zbiorów niż zwykle, potrafiliście się Państwo podzielić z tymi, których dotknęła powódź.

Miałem przyjemność wraz z księdzem prałatem Zenonem Góreckim być na otwarciu i poświęceniu nowego obiektu - "Gościńca Konopielka". Bardzo się cieszę, że w naszej gminie powstają małe zakłady pracy, że stwarzamy atmosferę, która potrafi przyciągać inwestorów. Warto w "Kurierze" napisać o "Konopielce" szerzej, gdyż chce ona wnieść u nas dużo wartości, również z dziedziny kultury. Cieszy mnie także i to, że rozwijają się i inwestują na terenie gminy nasi przedsiębiorcy. Przykładem jest tu budowa w Pinczynie zespołu bardzo ładnych domów pod jeden wzór przez firmę Kamcar.

Z wydarzeń jubileuszowych długo będę pamiętał spotkanie pszczelarzy w Suminie z okazji 60-lecia Koła Pszczelarzy w Zblewie. Jeszcze raz składam na ręce pana Czesława Bobkowskiego - prezesa koła gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności dla rodzin pszczelarzy i rodzin pszczelich z podziękowaniem za miód, który stoi na moim biurku i którym częstuję moich zacnych gości.

Krzysztof Trawicki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz