sobota, 11 września 2010

GOKSiR Smętowo. Kolejne pieniądze zdobyte!

Długo oczekiwane wiadomości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nareszcie dotarły do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Plany związane z realizacją kolejnego, II etapu remontu GOKSiR staną się więc w najbliższym czasie realne.Dokładnie 3 września do siedziby GOKSiR dotarła oficjalna informacja o przyznanie środków na realizację inwestycji pn. "Remont budynku GOKSiR - etap II", która rozpocznie się w pierwszym kwartale 2011 roku.Wniosek na realizację inwestycji został złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia", której członkiem jest gmina Smętowo. Dzięki wdrożeniu przez tą organizację lokalnej strategii rozwoju PROW 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" udało się uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 155 512,00 zł. Cała inwestycja ma pochłonąć 252 966,47 zł. Zgodnie
z kosztorysem inwestorskim w zakres prac wejdzie: remont elewacji wraz z ociepleniem i izolacją przeciwwilgociową, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont zadaszeń przy wejściach, wykonanie okładzin schodów z płytek gres oraz wykonanie nowych chodników z kostki brukowej o łącznej pow. 320m2.

Jak czytamy we wniosku za cel obrano "podniesienie standardu świadczonych usług
w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji oraz zwiększenie estetyki miejsca, przede wszystkim stanu jakości zewnętrznej budynku ośrodka GOKSiR wraz z przylegającymi do niego elementami zmierzające do poprawy infrastruktury publicznej i warunków życia mieszkańców gminy Smętowo Graniczne" (…).

Dla GOKSiR będzie to kolejna wielka inwestycja w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
W maju zakończono etap I, który obejmował wykonanie prac wewnątrz budynku i remont stropodachu, wymianę instalacji grzewczej oraz wyposażeniem zaplecza kuchennego
w niezbędny sprzęt i budowę placu zabaw. Wymieniono także na nowy garaż służący do przechowywania sprzętu.

Mniejsze prace nad polepszeniem bazy naszego Ośrodka sukcesywnie trwają. W ostatnim czasie wyposażono plac zabaw w kolejne urządzenia dla dzieci. W miesiącu sierpniu zainstalowano na górnej części terenu urządzenia służące do podnoszenia sprawności fizycznej: do ćwiczeń gibkościowych, na mięśnie brzucha i ramion, jako elementy powstającej ścieżki zdrowia przy lasku. Na początku września zamontowano także solidne ławo stoły. W miarę możliwości finansowych, tych urządzeń będzie przybywało.
W przyszłości planujemy zaopatrzyć plac zabaw w dodatkowe, bardzo atrakcyjne dla dzieci elementy, takie jak: karuzele, zjazd linowy na rolce oraz boisko do plażowej piłki siatkowej. Aktualnie własnymi siłami wykonujemy schody, które połączą obie części.

Na przyszły rok zaplanowano wykonanie drewnianej wiaty na ok. 80 osób wraz
z miejscem na ognisko i grilla. Całość idealnie będzie wkomponowana w architekturę obiektu GOKSiR.


Karol Nowakowski

p.o. Dyrektora GOKSiR

ZDJĘCIA


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz