czwartek, 2 września 2010

O kredytach z dotacją na kolektory słoneczne i innych informuje Barbara WiśniowskaNowości w Banku Spółdzielczym w Skórczu


Kierownictwo Banku Spółdzielczego w Skórczu dzięki bezpośrednim kontaktom ze swoimi klientami wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i dostosowuje ofertę Banku do zgłaszanych potrzeb.


1. Kredyty z dotacją na kolektory słoneczne

W lipcu br. Bank Spółdzielczy w Skórczu wprowadził do swojej oferty "Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych".

O kredyt ten mogą ubiegać się osoby fizycznych i wspólnoty mieszkaniowe.

Warunkiem otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest skorzystanie z kredytu bankowego.

A oto krótka charakterystyka produktu:


Przeznaczenie: zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych na cele mieszkaniowe.


Okres kredytowania: dla osób fizycznych - do 5 lat.


Warunki otrzymania kredytu:

- złożenie wniosku o przyznanie kredytu oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami

- posiadanie zdolności kredytowej


Wypłata kredytu: w formie bezgotówkowej na podstawie wystawionych faktur dokumentujących poniesienie kosztów


Wysokość dotacji z NFOŚiGW: do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych ( tj. kosztów projektu budowlano-wykonawczego, nabycia instalacji kolektora, zakupu ciepłomierza oraz montażu)


Dotacją nie są objęte koszty poniesione przed złożeniem wniosku kredytowego. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 2500 zł/ m2 powierzchni kolektora słonecznego. Zakupione kolektory muszą spełniać określone normy, a firma sprzedająca kolektory musi okazać się odpowiednim certyfikatem, zatwierdzonym przez NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje na temat powyższego kredytu dostępne są we wszystkich placówkach Banku.


2. Lokata promocyjna

Oferujemy lokaty promocyjne z korzystnym oprocentowaniem. Mamy też w ofercie lokaty z losowaniem nagród rzeczowych.

Aktualnie proponujemy "Lokatę z zyskiem" na 6 i 12 miesięcy.


3. Bankomat w Pinczynie

Od sierpnia 2010 roku działa bankomat w Pinczynie. Usytuowany jest w centrum Pinczyna przy ul. Głównej 20. Czynny jest całodobowo.

Mamy nadzieję, że to udogodnienie jeszcze bardziej zachęci obecnych i potencjalnych klientów Banku Spółdzielczego w Skórczu do korzystania z naszych usług.


4. Oferta Banku

Poza usługami bankowymi takimi, jak prowadzenie kont osobistych i firmowych, przyjmowanie wpłat i wypłat, przyjmowanie lokat, udzielanie kredytów i gwarancji bankowych, nasz Bank ma w ofercie również:

- prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych

- pośredniczenie w zawieraniu umów leasingowych dla firm i osób fizycznych

- ubezpieczenia majątkowe

- obsługę walutową w trzech walutach: euro, dolarach i funtach brytyjskich

- bankowość internetową


Bank uczestniczy też w życiu kulturalnym na terenie działania Banku, poprzez sponsorowanie imprez kulturalno-oświatowych.


Szczegółowe informacje dostępne są w placówce w Zblewie jak i do pozostałych placówkach Naszego Banku oraz na stronie internetowej banku: www.bsskorcz.pl

Barbara Wiśniowska
Barbara Wiśniowska - dyrektor Oddziału w Zblewie Banku Spółdzielczego w Skórczu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz