sobota, 11 września 2010

Komunikat Policji. Uwaga na oszustów udających pracowników pomocy społecznej

Starogard Gd. dnia 08.09.2010r.

Komenda Powiatowa Policji

w Starogardzie Gdańskim.K O M U N I K A T P O L I C J IDo Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim docierają sygnały o osobach, które odwiedzają mieszkańców miasta i podają się za pracowników pomocy społecznej. Podczas swoich odwiedzin oszuści próbują wyłudzić pieniądze. Wykorzystując ufność starszych ludzi, osoby te mogą dokonywać kradzieży znajdujących się w mieszkaniu wartościowych przedmiotów.


Aby nie stać się ofiarą oszustów pamiętajmy, że pracownik pomocy społecznej podczas wizyty w naszym mieszkaniu ustala jedynie informacje niezbędne do wywiadu środowiskowego. Informacje te dotyczą głównie sytuacji materialnej i rodzinnej. W żadnym przypadku pracownik socjalny nie będzie pobierał opłat, ani też nie zaproponuje nam kwot pieniężnych wypłacanych do ręki.

Odwiedzający nas pracownik MOPS-u musi posiadać legitymację służbową ze zdjęciem. Znajduje się na niej okrągłą pieczęcią z godłem Polski i napisem w otoku o treści Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd..


Policja apeluje aby nie wpuszczać do mieszkania osób obcych, do póki nie poznamy ich tożsamości oraz celu wizyty. Przede wszystkim poprośmy o okazanie legitymacji służbowej. Przekażmy również informację o fałszywych urzędnikach naszym samotnie zamieszkującym krewnym i sąsiadom.

O wszelkich próbach oszustwa należy powiadomić Policję.


mł. asp. Marcin Kunka
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz