niedziela, 9 stycznia 2011

Dalsza wędrówka "Za rękę z Einsteinem – edycja II". W Fojutowie

Od września 2010 r. w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie trwa kontynuacja zajęć w ramach realizacji projektu. Podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość rozwijania kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z języka angielskiego. Niewątpliwie atrakcyjnym elementem zajęć są wycieczki edukacyjne.
W bieżącym roku szkolnym zwiedziliśmy akwedukt w Fojutowie i dwukrotnie odbyliśmy fizykę w kręgielni w Tucholi.

Czego dowiedzieliśmy się o akwedukcie:Budowa Wielkiego Kanału Brdy rozpoczęła się w 1842 roku i trwała do roku 1849. Celem budowy WKB było okresowe nawadnianie łąk na wyznaczonych kompleksach do ich uprawiania, a w efekcie końcowym uzyskanie dużych ilości siana. Kanał służył także do spławiania drewna.


Ma on stałą szerokość (16 m przy dnie i 20 m w koronie wałów) oraz średni spadek ok. 0,7 (7 cm na 100 m). Głębokość jest także stała i nie przekracza 1,5 m. Wielki Kanał Brdy ma długość 20,7 km i kończy się w miejscowości Barłogi.


Akwedukt stanowi najdłuższą (75 m) i najmasywniejszą tego typu budowlę w Polsce.

Jest to skrzyżowanie dróg wodnych Wielkiego Kanału Brdy (na zdjęciu powyżej) z Czerską Strugą (na zdjęciu poniżej). Różnica poziomów między lustrem wody WKB a lustrem płynącej pod nim Strugi wynosi ok. 10 m.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz