wtorek, 18 stycznia 2011

PINCZYN. AKCJA "FERIE na ORLIKACH"

AKCJA "FERIE na ORLIKACH"

Boisko ORLIK w Pinczynie zostało objęte programem Ministerstwa Sportu i Turystyki FERIE NA ORLIKACH. Organizatorem akcji w Pinczynie jest nauczyciel wychowania fizycznego Mirosław Urban.


Akcja " Ferie na Orlikach" jest adresowana do wszystkich samorządów, na których terenie są obiekty "Moje boisko - ORLIK 2012" i oraz do animatorów prowadzących zajęcia sportowe na tych obiektach. Celem akcji jest zachęcenie do przygotowania obiektów i organizacji na Orlikach w czasie ferii zimowych, czyli od 17 do 30 stycznia 2011, różnych form zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży. Oczywiście wtedy, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne. Jakie to mogą być imprezy? Na boiskach Orlik najbardziej naturalne będą turnieje piłkarskie. Są Orliki, gdzie takie zimowe turnieje się odbywają. Sprawa jest prosta. Wystarczy odśnieżyć boisko i skrzyknąć drużyny. W naszej akcji liczymy również na ciekawe pomysły innych, niż turnieje piłkarskie imprez, jakie zimą można przeprowadzić na obiektach ORLIK 2012.

Terminy:

22 styczeń (sobota), godz. 14.00 - 18.00 - dzieci klas I-III szkoły podstawowej

25 styczeń (wtorek), godz. 15.00 - 19.00 - uczniowie klas IV-Vi szkoły podstawowej

27 styczeń (czwartek),godz. 15.00 - 19.00 - uczniowie klas I-III gimnazjum

W programie: zabawy sprawnościowe, konkursy piłkarskie, małe gry w piłkę nożną, mini turnieje piłki nożnej. Zapraszamy dzieci i uczniów z terenu gminy Zblewo.I. ORGANIZATOR
Organizatorem AKCJI "FERIE na ORLIKACH" jest Szkolny Związek Sportowy na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

II. ZGŁOSZENIA ORLIKÓW
1. Zgłoszenia ORLIKA oraz zaplanowanych imprez może dokonać animator zatrudniony na danym obiekcie lub inna osoba upoważniona przez podmiot zarządzający Orlikiem.
2. Lista zgłoszonych ORLIKÓW i wykaz planowanych imprez będzie opublikowana na stronie internetowej www.szs.pl

III. ZADANIA ANIMATORA - ORGANIZATORA IMPREZ
1. Zadaniem animatorów - organizatorów lokalnych akcji " Ferie na Orliku", jest zaplanowanie, rozpropagowanie i przeprowadzenie imprez na swoim Orliku.
2. Na jednym ORLIKU można zgłosić maksymalnie 3 imprezy. W przypadku zgłoszenia turniejów piłkarskich dofinansowanie może uzyskać turniej dla minimum 4 drużyn. W przypadku innych imprez dofinansowanie może uzyskać impreza, w której uczestniczy co najmniej 30 osób.
3. Organizację Akcji "FERIE na ORLIKACH" koordynują przedstawiciele wojewódzkich zarządów SZS (koordynatorzy wojewódzcy SZS), którzy sukcesywnie skontaktują się ze wszystkimi

IV. KONKURS NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ
Dodatkowo przewiduje się specjalne wyróżnienia od Ministra Sportu i Turystyki dla animatorów, którzy zrealizują najciekawsze pomysły zimowych imprez na ORLIKACH.

VI. BIURO ORGANIZACYJNE AKCJI
Koordynacja w skali kraju:
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego,


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz