czwartek, 6 stycznia 2011

O G Ł O S Z E N I E. Można już zgłaszać kandydatów

Urząd Gminy w Zblewie informuje, że można już zgłaszać kandydatury indywidualne lub zbiorowe osób nominowanych do NAGRODY WÓJTA za rok 2010 w dziedzinach:

- społeczno - gospodarczej

- kulturalno -oświatowej

- rolniczej

- sportowej

Typowane osoby muszą wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla Gminy Zblewo i jej mieszkańców a w szczególności:

- przyczyniły się do promocji gminy w kraju i zagranicą

- przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalno-oświatowego, rolnictwa i sportu

- przysporzyły gminie i jej mieszkańcom korzyści materialne lub duchowe

Termin przyjmowania zgłoszeń w formie pisemnych

wniosków wraz z uzasadnieniem - 28 lutego 2011 r.

/sekretariat Urzędu Gminy/


Serdecznie zapraszamy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz