środa, 7 września 2011

SZANSA DLA KAŻDEGO!!! ZAWÓD Z UPRAWNIENIAMI – TECHNIK BHP ZA DARMO!!!Branża BHP zmienia się i rozwija a zapotrzebowanie na fachowców wciąż rośnie. Zaczyna to być przyszłościowy, nowoczesny i dynamiczny zawód. W Unii Europejskiej bezpieczeństwo i higiena pracy są traktowane bardzo poważnie. Coraz częściej mówi się o kulturze bezpieczeństwa w organizacjach.

Żeby rozpocząć pracę w zawodzie wystarczy wykształcenie średnie i tytuł technika BH wówczas zostanie się inspektorem, a po trzech latach można awansować na starszego inspektora.

Mając tytuł technika BHP pracować można w: przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 100 osób, w Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędach Dozoru technicznego.

Technicy BHP posiadają kwalifikacje do: przeprowadzania kontroli BHP w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP; sporządzania protokołów pokontrolnych; ustalania przyczyn wypadków oraz chorób zawodowych; integrowania działań poszczególnych służb pracowniczych w zakładzie pracy w zakresie obowiązków dotyczących BHP, w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników.

Niezbędne kwalifikacje można zdobyć całkowicie BEZPŁATNIE w Szkole Policealnej NOVUM. Matura nie jest wymagana. Przyjmowani są wszyscy bez względu na wiek.

Nauka trwa 1,5 roku. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki i w soboty co 2 tygodnie. Po tym okresie słuchacz zdaje egzamin i otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Technika BHP oraz suplement w języku angielskim honorowany w krajach UE.

Obecnie Szkoła Policealna NOVUM prowadzi nabór na kierunki: technik BHP, technik administracji, opiekun medyczny, technik masażysta, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, technik informatyk.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do sekretariatu Szkoły Policealnej NOVUM w Starogardzie Gdańskim ul. Rynek 36/1 tel/fax 58-56-305-12 sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.

Wszelkie informacje można uzyskać również pisząc na adres e-mail: stg.novum@op.pl www.plejada.edu.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz