czwartek, 6 marca 2014

PROMOCJA REGIONU. O Kociewiu w siedmiu językach

W kwartalniku "Polish Culture" wydawanym w Warszawie, a rozsyłanym do polskich placówek dyplomatycznych na całym świecie i naszej Polonii, w siedmiu językach (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i oczywiście polskim) ukazała się informacja o Kociewiu. Na stronie 16. zamieszczono zdjęcie z kociewskiej części Borów Tucholskich, a na str. 20. w rubryce "Wydarzenia literackie i wydawnicze" krótko, pochlebnie omówiono album "Kociewie. Tajemnicza pomorska kraina" autorstwa Andrzeja Grzyba.Ten kwartalnik nie tylko służy naszym służbom dyplomatycznym i działaczom polonijnym, ale jest omawiany na zajęciach ze studentami na tych uczelniach, które prowadzą wydziały slawistyki i lektoraty języka polskiego. Mimo niewielkiego (2300 egz.) nakładu, jest ten kwartalnik ważnym źródłem informacji o kulturze polskiej.

m.p.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz