niedziela, 31 grudnia 2006

Osieczna. Młodzieżowa Rada Gminy

Ostatnie tygodnie przedświąteczne minęły osieczańskiej młodzieży na intensywnej pracy. Spotkania, konsultacje, a nawet gminna debata młodzieżowa - to wszystko po to, by jak najlepiej przygotować powstanie Młodzieżowej Rady Gminy Osieczna.

Choć inicjatywa powołania młodzieżowego samorządu wyszła od miejscowych radnych "dorosłej" Rady Gminy Osieczna, to młodzież od razu jej przyklasnęła i podchwyciła ideę. "Chcemy mieć swoich przedstawicieli, dzięki którym w naszej gminie będą liczyć się z naszym zdaniem i naszymi potrzebami. Nic o nas bez nas!" - mówiła młodzież na spotkaniu w osieczeńskim Urzędzie Gminy, gdzie - pod przyjaznym okiem "dorosłego" radnego - opracowywała Statut Młodzieżowej Rady. Grupa prawie 30 młodych Osieczan w kilka godzin opracowała kilkadziesiąt paragrafów, kierując się własnymi pomysłami i własną wizją samorządu młodzieżowego, a plon ich pracy - dopięty na "ostatni guzik" Statut Młodzieżowej Rady Gminy - zaprezentowano najpierw młodzieży całej gminy na specjalnie zwołanej w tym celu Debacie, a potem przedłożono na II sesji do uchwalenia Radzie Gminy. Dorośli radni przyjęli Statut i uchwałę powołującą do życia młodzieżowy samorząd jednogłośnie. "Cieszymy się bardzo, że w naszej gminie powstanie młodzieżowy samorząd. W ten sposób nasza młodzież nie tylko będzie mogła współdecydować o wszystkim, co ich dotyczy, ale także będzie współodpowiedzialna za naszą lokalną samorządność, nauczy się pewnych wartości, zasad, "poczuje" na czym polega idea samorządności. To bardzo ważne - w ten sposób wychowamy świadome i mądre pokolenia następnych samorządowców. Wiedza, umiejętności, entuzjazm oraz chęć współuczestniczenia młodzieży w życiu naszej społeczności daje nam podstawy ku temu, by przyjąć niniejszą uchwałę w przekonaniu o jej celowości, z nadzieją na partnerską i owocną współpracę młodzieży gminy Osieczna z władzami samorządowymi" - mówili radni - inicjatorzy młodzieżowego samorządu. Jak podkreślali podczas sesji, potrzeba powołania młodzieżowego samorządu to jedno z priorytetowych zadań obecnej Rady Gminy. Jedynie bowiem poprzez włączenie młodego pokolenia w możliwość współdecydowania, a co za tym idzie - współodpowiedzialność za jakość funkcjonowania społeczności lokalnej, można zyskać gwarancje dobrej i skutecznej realizacji potrzeb oraz oczekiwań Młodzieży, co zaowocuje poprawą jakości ich życia. A o to przecież chodzi…

Tymczasem młodzież już szykuje się do pierwszych w historii Osiecznej wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy, które odbędą się już w styczniu. Młodym samorządowcom już dziś życzymy powodzenia!

Magdalena Apostołowicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz