wtorek, 19 grudnia 2006

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 13 grudnia 2006 r.

ZAPROSZENIE
13 grudnia 2006 roku mija 25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Dla oddania hołdu wszystkim ofiarom systemu komunistycznego i stanu wojennego zapraszam tego dnia na spotkanie przy Krzyżu (ul. Basztowa) o godz. 1700 .
Program spotkania :

13 grudnia 2006 roku mija 25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Dla oddania hołdu wszystkim ofiarom systemu komunistycznego i stanu wojennego zapraszam tego dnia na spotkanie przy Krzyżu (ul. Basztowa) o godz. 1700 .
Program spotkania :
1.wystąpienie historyka IPN ( Pan Piotr Szubarczyk),
2.wspólna modlitwa w intencji ofiar stanu wojennego,
3.złożenie wiązanek kwiatów pod Krzyżem.
Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Bugaj
Prezydent miasta Edmund Stachowicz, w pierwszym tygodniu pracy, spotkał się z kierownikami komórek organizacyjnych w Urzędzie Miejskim. Prezydent zobowiązał wszystkich pracowników do ścisłego przestrzegania regulaminu pracy, do rzetelnej i otwartej współpracy z Radą Miejską, kierowania się zasadą apolityczności w codziennej pracy a w szczególności do fachowej
i przyjaznej obsługi klientów urzędu. Było to pierwsze z cyklicznych spotkań, następne prezydent odbędzie z kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej.

W piątek, 8 grudnia prezydent miasta Edmund Stachowicz wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielce PSP 3 Annie Osowskiej. Prezydent złożył gratulacje i życzył wielu sukcesów zawodowych.

Na zaproszenie Rejonowego Biura Zrzeszenia Handlu i Usług w Starogardzie, w sobotę, 9grudnia, prezydent miasta Edmund Stachowicz uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Kupca
i poświęcenia sztandaru zrzeszenia.

Tego samego dnia Prezydent uczestniczył również w Zjeździe Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starogardzie. Spotkanie odbyło się w Sucuminie.

Prezydent miasta Edmind Stachowicz przyjmuje mieszkańców w Urzędzie Miejskim, w każdą środę w godzinach 8:00 - 10:00. W celu ustalenia terminu spotkania należy dokonać osobistego lub telefonicznego zgłoszenia w sekretariacie prezydenta miasta ( pokój nr 24, I piętro,
tel. 058 5306006).

Rozpoczęły się prace wszystkich komisji Rady Miejskiej. Pierwsze spotkania miały charakter organizacyjny dotyczyły ustalenia programów działań oraz wytyczenia najważniejszych tematów
i problemów na najbliższy czas.
Na okres kadencji w latach 2006-2010 powołano następujące stałe komisje Rady Miejskiej:

1)Komisja Rewizyjna
2)Komisja Budżetu, Strategii i Programów Pomocowych
3)Komisja Samorządności, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
4)Komisja Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
5)Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej
6)Komisja Edukacji
7)Komisja Kultury i Promocji Miasta
8)Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki

Informujemy, że przyjmowanie mieszkańców przez przewodniczącą Rady Miejskiej panią Helenę Bugaj odbywa się w Urzędzie Miejskim, pokój nr 31 (I pietro) w każdy poniedziałek,
w godz. 15:00 - 16:00.

W piątek, 8 grudnia, w Święto Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, o godzinie 7:00 w kościele pw. św. Mateusza została odprawiona msza święta w intencji Miasta oraz dobrej pracy na rzecz społeczności lokalnej nowo wybranej Rady Miejskiej. Mszę św. Odprawił i homilię wygłosił ks. Dziekan Stanisław Człapa. We mszy uczestniczyli, m. in: prezydent miasta Edmund Stachowicz, przewodnicząca Rady Miejskiej Helena Bugaj, radni i pracownicy Urzędu Miejskiego.

Prezydent Miasta przypomina, że w ramach grantu otrzymanego od władz Hillerod jeszcze
do 31 grudnia można zgłaszać do Komisji Edukacji kandydatów do nagrody dla młodego starogardzianina. Szczegółowe informacje zawiera regulamin stanowiący załącznik do Uchwały
Nr XII/155/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z 20 października 1999 r.

Regulamin
Przyznawania nagrody dla młodego starogardzianina w ramach grandu otrzymanego od władz Hillerod.

1.Prawo ubiegania się o nagrodę ma mieszkaniec Starogardu Gd., który nie ukończył 25 roku życia.
2.Nagroda przyznawana będzie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki.
3.Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody, wraz z uzasadnieniem, mają:
a)Rady Pedagogiczne szkół wszystkich szczebli,
b)Organizacje społeczne i stowarzyszenia
c)Organizacje i instytucje kulturalne.
4.Kandydatów do nagrody należy zgłaszać do Komisji Edukacji Rady Miejskiej
w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia każdego roku.
5.Laureat nagrody wybrany zostanie podczas styczniowego posiedzenia Komisji Edukacji
6.Wręczenie nagrody odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej.
7.Nagroda jest stała w wysokości 1.000 zł., a w latach 2000 - 2008 nagrodę należy rewaloryzować o wskaźnik inflacji.

Informacja PSP nr 1 o funkcjonowaniu basenu w okresie przerwy świątecznej:
basen nieczynny: 24-26, 31 grudnia 2006r. i 1 stycznia 2007r.
Basen czynny w godzinach 10:00 - 19:00: 27-30 grudnia 2006 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz