wtorek, 6 marca 2007

Charakterystyka Gminy Skórcz

URZĄD GMINY SKORCZ
83-220 Skórcz, ul Dworcowa 6
tel. (058) 582 46 45, fax (058) 582 49 99 www.gmina.skorc2.pl, e-mail: gminaskorcz@o2.pl

Charakterystyka: Gmina Skórcz położona jest w południowej części województwa pomorskiego na obszarze Kociewia Polnego. Południowa część gminy położona jest na północno-wschodnim skraju Borów Tucholskich. Powierzchnia gminy wynosi 97km!, liczba mieszkańców4,680 osób. Walory gospodarcze, przyrodnicze, kulturowe i turystyczne:
ok. 70% udział użytków rolnych w powierzchni gminy, tereny leśne to 14%,
950 ha obszarów chronionego krajobrazu (w tym rezerwaty i pozostałe formy ochrony),
dobre warunki do rozwoju turystyki pobytowej i krajoznawczej,
niski poziom uprzemysłowienia gminy

duża ilość malowniczo poprowadzonych dróg o niskim obciążeniu ruchem
samochodowym znakomicie nadających się do wykorzystania ich jako szlaków
rowerowych, tras spacerowych oraz tras do wędrówek konnych,
planowany przebieg autostrady A1 po wschodnim krańcu gminy w pobliżu miejscowości
Barłożno,
odkrycie osady neolitycznej rolników na Kociewiu z młodszej epoki kamienia w Barłożnie
stanowiącej podstawę do budowy skansenu archeologicznego.
Sołectwa na terenie gminy: Barłożno. Czarnylas, Kranek, Mirotki, Miryce, Pączewo, Ryzowie, Wielbrandowo, Wielki Bukowiec, Wolental, Wybudowanie Wielbrandowskie.
Co warto zobaczyć:
- zabytkowe kościoły parafialne w miejscowościach Barłożno i Pączewo,
liczne budowle o walorach kulturowych w większości wsi sołeckich (kościół parafialny
w Czarnymlesie, zespoły dworsko-folwarczne, cmentarzyska płaskie, krzyże i kapliczki
przydrożne),
wyroby rękodzieła i sztuki ludowej uznanych twórców ludowych w dziedzinie rzeźby,
malarstwa, wycinkarstwa i poezji kociewskiej,
- Izbę Pamięci Ks. Senatora Feliksa Bolta - patrona PSP w Barłożnie,
- Leśniczówkę Czarne położoną 3 km od Skórcza z urokliwą okolicą i atrakcyjną bazą
noclegowo-turystyczną.
Atrakcje i rekreacja: jeziora: Czarnoleskie i Czarne, kwatery agroturystyczne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz