wtorek, 6 marca 2007

Charakterystyka Gminy Smętowo

URZĄD GMINY
SMĘTOWO GRANICZNE
83-230 Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10 tel. (058) 561 90 33, fax (058) 561 95 20
www.smetowo.pl, e-mail: gminasmetowograniczne@poczta.onet.pl

Charakterystyka; Gmina Smętowo Graniczne usytuowana jest w południowej części woj. pomorskiego, zajmując potudniowo-wschodni skraj powiatu starogardzkiego. Liczy ok. 5.200 mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi 8.612 ha. Jest typową gminą rolniczą której główne kierunku rozwoju to produkcja, przetwórstwo i dystrybucja produktów rolnych. Posiadając jednak wiele atrakcji turystycznych, takich jak: historyczne zabytki archi­tektoniczne, oraz unikatowe zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, turystyka w gminie ma coraz większe znaczenie (doskonale warunki do uprawiania turystki aktywnej). Walory przyrodnicze lo lasy, stanowiące część (1,200 ha) Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie. Tak jak całe Kociewie, leży w przejściowej strefie wpływów klimatów. Ciekawostkami przyrodniczymi są liczne, nietypowe drzewostany, takie jak; aleja lipowa z XVIII w. Frąca - Leśna Jania, aleje dębowe z XIX w. w Leśnej Jani i Starej Jani, lipy krymskie w Rynkówce oraz starodrzew z XVIII w. w Smętowie i Starej Jani. Zaskakuje swoim urokiem, charakterystycznej pomorskiej zabudowy z czerwonej cegły, wieś Kamionka. Polecić należy doskonale utrzymany pałac w Rynkówce, sięgający swoją historią w XIV w, kiedy to komtur gniewski wybudował tu zamek obronny. Do dzisiaj zachował się wybrukowany zamkowy dziedziniec, układ fos, gotyckie piwnice i część parteru, Pałac otoczony jest pięknym starodrzewiern (4 ha) z licznymi pomnikami przyrody (kasztanowce, lipydrobnolistne, sosna wejmutka, graby, buki, platany).
Sołectwa na terenie gminy: Bobrowiec, Frąca, Kamionka, Kopytkowo, Kościelna Jania, Lalkowy, Leśna Jania, Rynkówka, Smętówko, Smętowo Graniczne. Stara Jania.
Co warto zobaczyć: Neogotycki pałac w Rynkówce z XVI w. z zabytkowym parkiem. Gotycki kościół z XIII w. w Lalkowach. Gotycki kościół w Kościelnej Jani, z późnogotyckim i barokowym wyposażeniem oraz wieżą obronną z XIV w. Izby etnograficzno-historyczne przy Szkołach Podst. w Smętowie Granicznym i Lalkowach. Zespoły pałacowo-folwarczne w Kopytkowie, Leśnej Jani, Starej Jani.
Atrakcje i rekreacja: Stadion Gminny w Smętowie (tenis, piłka nożna i ręczna, koszykówka). Amfiteatr letni w Smętowie. Interesujące, letnie, cykliczne imprezy kulturalno-sportowe (Powitanie Lata w czerwcu, Biesiada Smętowska, Turniej Piłki Nożnej im. Stanisława Muchy w lipcu).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz