wtorek, 13 marca 2007

II Pomorskie Forum Przedsiębiorczości


II Pomorskie Forum Przedsiębiorczości
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Gdynia 29/03/07
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. zaprasza do udziału w II Pomorskim Forum Przedsiębiorczości, które odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni 29 marca 2007 r.
Pomorskie Forum Przedsiębiorczości jest organizowane już po raz drugi. Umożliwia najaktywniejszym w regionie organizacjom wspierającym biznes, np. fundusze, stowarzyszenia, fundacje itp., prezentację swojej oferty dla przedsiębiorców. Tegoroczną ideą II Pomorskiego Forum Przedsiębiorczości jest przede wszystkim wzmacnianie dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami oraz wskazanie na różnorodne możliwości dla przedsiębiorstw w zależności od etapu ich rozwoju. Podczas Forum przedsiębiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z założeniami ważnych programów dostępnych dla MSP w okresie 2007-2013, tj. 7. Programu Ramowego oraz Programu "Wędka Technologiczna". Oprócz stoisk wystawienniczych regionalnych instytucji otoczenia biznesu, będą mieli także okazję do nawiązywania kontaktów w trakcie przewidzianych paneli dyskusyjnych, pn. "Rozwinąć skrzydła" oraz "Innowacje jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej firmy". Dla osób, które myślą o założeniu własnego biznesu przygotowano panel dyskusyjny pn. "Pierwsze kroki w biznesie". Przewidujemy także możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, których udzielą, m.in. przedstawiciele Urzędów Skarbowych, Urzędu Patentowego, Izby Celnej czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo zaplanowaliśmy bezpłatne szkolenia, na których zapotrzebowanie zgłaszają pomorskie MSP. Patronat medialny nad Forum objęli: Gazeta MSP, Fundusze Europejskie, Dziennik Bałtycki oraz Radio Gdańsk. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.forum.arp.gda.plGryf Gospodarczy 2007

Już po raz ósmy Kapituła Konkursu, której przewodniczy Marszałek Województwa Pomorskiego wraz z Wojewodą Pomorskim, wyróżni dynamicznie działające firmy, które niezależnie od koniunktury gospodarczej odnotowują poprawę wyników finansowych, a ich działalność charakteryzuje się przejrzystością, i uczciwością i ma szczególny wpływ na wizerunek i rozwój naszego regionu. Zwycięzcy otrzymają statuetkę "Gryfa", która przyznawana, począwszy od roku 2000, stała się najbardziej cenioną i prestiżową nagrodą gospodarczą na Pomorzu. Organizatorem konkursu Gryf Gospodarczy 2007 jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości pełniąca rolę doradcy w zakresie wspierania przedsiębiorczości dla Marszałka Województwa Pomorskiego. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo. Dodatkowo media i instytucje patronujące konkursowi przyznają jedną honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej Gryfa Medialnego 2007 firmom szczególnie wyróżniającym się w określonej działalności wyłonionym w wyniku przeprowadzonego plebiscytu wśród mieszkańców Pomorza. Podobnie jak w latach ubiegłych, uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną statuetki odbędzie się 25 maja 2007 w Dworze Artusa. Podczas ceremonii obecni będą przedstawiciele władz regionalnych, elit politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych Pomorza. Patronem honorowym przedsięwzięcia są: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski oraz Prezydent Miasta Gdańska. Patronat medialny nad konkursem objęli: Dziennik Bałtycki, TVP 3 Gdańsk, Radio Gdańsk oraz Trojmiasto.pl. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.gryf.woj-pomorskie.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz