wtorek, 27 marca 2007

Smętowo. Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Smętowo Graniczne ".

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami ), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Smętowie Granicznym uchwały Nr V/28/07 z dnia 26 lutego 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smętowo Graniczne ".


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany.

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym , ul. Dworcowa 10 , 83- 230- Smętowo Graniczne


w terminie do dnia 15 kwietnia 2007 r.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Smętowo Graniczne

Zofia Kirszenstein


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz