wtorek, 25 listopada 2008

"Budujemy dom kociewski" - ciekawe pokłosie konkursu

Rozstrzygnięto i ogłoszono wyniki III edycji konkursu "Budujemy dom kociewski" na opracowanie projektów budynków mieszkalnych i letniskowych z tradycyjnymi elementami architektury Kociewia ogłoszonego przez Starostę Starogardzkiego w dniu 21 kwietnia 2008 roku.
W dniu 20 listopada Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący Sądu prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski, zastępca przewodniczącego - Kazimierz Chyła, sędzia referent - dr inż. arch. Krzysztof Szarejko, sekretarz - Roman Preising, członek - Mirosław Kalkowski, członek - inż. arch. Mieczysław Brejski stwierdził, iż na konkurs wpłynęło 12 prac, z tego 10 prac w kategorii dom mieszkalny oraz dwie prace w kategorii dom letniskowy.


Zgodnie z protokołem otwarcia z dn. 30 października wszystkie prace posiadały opracowanie na płycie CD i zamkniętą kopertę z kodem.

Po zapoznaniu się i dokonaniu oceny merytorycznej prac przez sędziego referenta - dr inż. arch. Krzysztof Szarejko Sąd Konkursowy postanowił:

W kategorii dom mieszkalny przyznać trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie.

I nagrodę w wysokości 5 tys. zł pracy oznaczonej kodem 210977 - autor: mgr inż. arch. Patrycja Ruszniak-Fic - Starogard Gd.

II nagrodę w wysokości 4 tys. zł przyznać pracy oznaczonej kodem 080982 - autor: mgr inż. arch. Dorota Lasek - Gdańsk.

III nagrodę w wysokości 2,5 tys. zł przyznać pracy oznaczonej kodem 051058 - autor: mgr inż. arch. Maria Landowska - Starogard Gd.

Ponadto dokonać wyróżnienia dla pracy oznaczonej kodem 555666, dla której nagrodę w wysokości 1 tys. zł ufundował Parlamentarny Zespół Kociewski pod przewodnictwem Pana Senatora Andrzeja Grzyba - autor: mgr inż. arch. Ewa Gołębiewska - Koszańska - Warszawa.

W kategorii dom letniskowy nie przyznawać I nagrody, natomiast

II nagrodę w wysokości 2 tys. zł przyznać pracy oznaczonej kodem 130013 - autor: mgr inż. arch. Dorota Lasek - Gdańsk.

III nagrodę w wysokości 1 tys. zł przyznać pracy oznaczonej kodem 261005 - autor: mgr inż. arch. Patrycja Ruszniak - Fic - Starogard Gd.


Projekty ciekawie wyeksponowano w auli I LO. Sędziowie byli zadowoleni z poziomu prac i z tego, że faktycznie nawiązywały do dawnej architektury kociewskiej. Miała być to ostatnia edycja konkursu, ale przewodniczący Sądu wyraził nadzieję, że może jednak nie. Czy mieszkańcy Kociewia będą budować według tych projektów - trudno powiedzieć. Byłoby to pewne, gdyby ujrzały one światło dzienne w formie książkowej. Ale na to na razie tych prac jest za mało.

Oprac. tm


Zdjęcia - Tadeusz Majewski

1. nagroda główna - dom mieszkalny "Kasparus"

2. Sąd konkursowy i przemawiający starostwa Leszek Burczyk.

3. Gratulacje...

4. Uszczęśliwione panie architektki. Pierwsza z lewej - Patrycja Ruszniak-Fic - zdobywczyni I nagrody w kat. budynek mieszkalny.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz