poniedziałek, 3 listopada 2008

Gm. Skarszewy. Będzie pejzaż z wiatrakami?

Gm. Skarszewy. Cykliczne spotkanie z sołtysami

W dniu 20.10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Skarszewach odbyło się cykliczne spotkanie władz oraz pracowników urzędu z sołtysami gminy. Mówiono m.in. o farmach wiatrowych.

Burmistrz Skarszew Dariusz Skalski otwierając spotkanie podziękował wszystkim za bardzo wysoką frekwencję (uczestniczyło 18 sołtysów) oraz wyraził nadzieję, iż jest to dobry znak dla kontynuacji dobrych tradycji spotkań z sołtysami. Następnie Naczelnik Wydziału Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska Ryszard Muchowski stojąc przed dużą mapą przedstawił "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skarszewy". Omówił na przykładzie każdego sołectwa zmiany, jakie zaszły w studium uwarunkowania przestrzennego opracowanym na zlecenie Urzędu Miejskiego w Skarszewach w stosunku do aktualnie obowiązującego studium uchwalonego w 1999 roku. Jedna z wyszczególnionych zmian dotyczy terenów nadających się pod budowę farm wiatrowych. Powiedział również, iż dotychczas wpłynęło 130 wniosków oraz poinformował jeszcze raz o ostatecznym terminie składania uwag do projektowanego studium (18.11.2008 r.). Zachęcał też do udzielania wszelkich zapytań odnośnie studium oraz do zapoznawania się z opracowaniem również w biurze wydziału. Odnośnie planowanych farm wiatrowych na terenie gminy Skarszewy toczy się obecnie postępowanie administracyjne o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch lokalizacji (Przerębska Huta i Szczodrowo). Obie te inwestycje są planowane przez jednego inwestora, który przewiduje spotkanie z grupą protestujących osób w celu omówienia wszystkich wątpliwości. Aktualnie w opracowanym studium uwarunkowań ujęto również dwa kolejne miejsca jako tereny predysponowane pod lokalizację farm wiatrowych w okolicy Junkrów i Bolesławowa (w tej ostatniej miejscowości planuje się budowę 10 wiatraków).

Andrzej CYLWIK

Ryszard Muchowski - naczelnik Wydziału Głównego Inżyniera Urzędu Miejskiego przedstawia główne założenia studium uwarunkowań.


Burmistrz Skarszew Dariusz Skalski otwiera kolejne spotkanie z sołtysami na temat założeń do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Skarszewy"


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz