środa, 26 listopada 2008

Smętowo Graniczne INWESTYCJE W GMINIE

W tym roku gmina Smetowo Graniczne pozyskała na inwestycje już 1,5 min złotych i 275.015 EUR z najróżniejszych źródeł, a drugie tyle planuje jeszcze pozyskać.Rok 2008 jest rokiem bogatym w inwestycje. W tegorocznym budżecie zaplanowano prawie 3 min złotych na inwestycje gminne. Część z nich została już zrealizowana, następne są w trakcie realizacji lub na etapie przygotowania dokumentacji.

Bez udziału środków zewnętrznych udało się zrealizować długo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje wodociągowe, a mianowicie:

budowę sieci wodociągowej w Leśnej Jani i Starej Jani (I etap) - koszt wykonania

924.714 zł

remont hydroforni w Leśnej Jani - koszt wykonania 36.962 zł

- modernizację stacji uzdatniana wody w Smętowie - koszt wykonania 135,187 zł

W czerwcu br. rozpoczęto realizację inwestycji dofinansowanej w wysokości 275.015 EUR ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn." Zielona energia dla Kociewia -Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie z ogniwami słonecznymi". Zadanie to zaplanowane jest do realizacji w latach 2008-2010. W bieżącym roku realizowany jest I etap, czyli termomodernizacja Starego Pawilonu Szkoły, którego koszt realizacji wynosi 331.000 zł, a termin zakończenia wrzesień 2008r.

W I półroczu 2008r. udało się również zrealizować mniejsze, ale także bardzo ważne dla naszej gminy inwestycje, takie jak: budowa chodnika w Kościelnej Jani, remont świetlicy w Rynkówce, przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Smętowie przy ul. Wybudowania 13 na 2 lokale socjalne oraz remont dachu remizy OSP w Smętowie.

Dzięki aktywnemu pozyskaniu przez gminę środków zewnętrznych będzie można wykonać jeszcze w tym roku między innymi:

- I etap budowy sali sportowej w Kopytkowie - zadanie przewidziane do realizacji w dwóch etapach: rok 2008 - koszt realizacji 410.000 zł, termin rozpoczęcia wrzesień, rok 2009 - koszt realizacji 1.100.000 zł, termin rozpoczęcia marzec, inwestycja dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 150.000 zł w 2008r. i 300.000 zł w 2009r.

zbudować super nowoczesne boisko w Kamionce ze sztuczną murawą, zapleczem sanitarnym i oświetleniem w ramach rządowego programu "Moje boisko -Orlik 2012"- koszt wykonania 1.026.000 zł, termin realizacji wrzesień - listopad 2008r., dofinansowanie w wysokości 666.000 zł, z tego 333.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i 333.000 zł ze środków Ministerstwa, wykonać roboty remontowe niezbędne do zorganizowania i przeniesienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi do miejscowości Lalkowy. Etap II -- koszt wykonania 120.350 zł, termin realizacji wrzesień grudzień 2008r., zadanie w całości dofinansowane ze środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

- wyremontować drogę transportu rolnego Smętowo-Smarzewo. Etap II - koszt wykonania 95.000 zł, termin realizacji sierpień-wrzesień 2008r., dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 70 000 zł.

- zakupić samochód przeznaczony do przewozu niepełnosprawnych uczniów i osób zamieszkujących teren Gminy -- koszt zakupu 198.133 zł, termin realizacji do31.03.2009r, dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

W tym roku gmina, przy pomocy firmy konsultingowej, przygotowuje się do złożenia wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Planowany termin składania wniosków to wrzesień i listopad 2008r, a termin realizacji inwestycji lata 2009-2010. Inwestycje, które mają zostać z realizowane ze środków pozyskanych z ww. programów:

- Budowa sieci wodociągowej w Leśnej Jani i Starej Jani (etap O) oraz Bobrowcu Mała architektura w sołectwach - wykonanie ogródków i placów zabaw Modernizacja kuźni w Lalkowach na Izbę Tradycji Kociewskiej

- Modernizacja budynków z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w Kamionce i Bobrowcu

Modernizacja GOKSiR w Smętowie Granicznym

- Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Kopytkowie na cele ośrodka rehabilitacji.

Dzięki uruchomieniu tych programów gmina może dodatkowo wzbogacić się w 2009 roku o 1,5 min złotych.

Małgorzata Czarnecka


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz