wtorek, 25 listopada 2008

Gmina Skórcz. Pół sesji w autobusie

W środę samorządowcy gminy Skórcz tradycyjnie objechali wszystkie sołectwa, aby naocznie sprawdzić tegoroczne dokonania inwestycyjno-remontowe. Objazd jest zawsze integralną częścią obrad sesji Rady Gminy Skórcz.


Pracowity autobus

Gminny autobus szkolny był wypełniony do ostatniego miejsca. W objeździe uczestniczyli radni, sołtysi, szefowe KGW oraz pracownicy UG. Tuż obok kierowcy zasiadł wójt Erwin Makiła i omawiał dokonania w poszczególnych sołectwach.


Objazd rozpoczęto od Ryzowia. Pomarańczowy autobus podskakiwał nieco na niezbyt dobrej drodze krajowej łączącej Skórcz z wjazdem na autostradę A1. Ale trwało to tylko kilka minut. Gdy autobus skręcił w drogę gminną łączącą Ryzowie z Mieliczkami, komfort jazdy wyraźnie się poprawił.

- Aktualnie jedziemy drogą gminną, którą udało nam się wykonać własnymi siłami - informował wójt. - Ta droga póki co prowadzi tylko do centrum Mieliczek, ale w planach mamy przedłużenie jej aż do Skórcza. Powstanie w ten sposób bardzo atrakcyjna pętla rekreacyjna, gdyż droga z Mieliczek do Skórcza prowadzi przez las. To będzie wymarzona trasa dla piechurów czy rowerzystów.

Z Mieliczek skierowano się do Miryc. Tutaj też powstała piękna, gminna droga asfaltowa.

- Tę drogę budujemy, tak jak większość naszych dróg gminnych w kilku etapach - informował wójt. - Pierwszy etap zakończyliśmy w 2007 r., a w tym roku kontynuowaliśmy budowę. Całą drogę zakończymy najprawdopodobniej w przyszłym roku. Etapowa budowa dróg jest koniecznością i jedyną możliwością poprawy stanu dróg gminnych. Na jednoetapowe inwestycje drogowe nie stać nas.


Piękne drogi gminne

Nową drogą gminną dojechali samorządowcy do Barłożna. Zatrzymali się na nowym parkingu przed miejscową szkołą.

- W tej szkole wykonaliśmy w tym roku sporo prac inwestycyjno-remontowych - mówił wójt. - Przede wszystkim wykonane zostały niezbędne prace w łazienkach i na holu. W projekcie mamy wykonanie prac w szkolnej kuchni oraz utwardzenie placu szkolnego. Problemem Barłożna był stan budynków komunalnych w centrum wsi. Udało nam się wykonać najpilniejsze prace w tych budynkach - łazienki, wymiana okien i ocieplenie budynków. Ogromną uciążliwość dla mieszkańców stanowiła droga w kierunku na Kierwałd. Została ona dosłownie zdemolowana przez pojazdy budujące autostradę A1. Nasłuchałem się wielu skarg mieszkańców w tej sprawie. Ale droga już została naprawiona.

Z Barłożna autobus skierował się do Mirotek. I znowu pochwalić należy doskonały stan drogi łączącej te dwie wsie. Jechało się jak po przysłowiowym maśle. Aż do świetlicy wiejskiej. Tutaj wykonany został nowy płot wokół świetlicowego terenu, a w przyszłości zostaną wymienione drzwi główne do świetlicy.

- Jednym z głównych problemów mieszkańców Mirotek, poruszanym praktycznie na każdym zebraniu wiejskim, jest zły stan drogi przez wieś oraz brak chodników - mówił wójt. - Nie wykonywaliśmy dotychczas tych prac z uwagi na budowę autostrady A1. Przecież tą drogą dostarczano ciężkimi TIR-ami większość materiałów na tę budowę. Teraz, gdy już oddano do użytku autostradę, możemy liczyć na generalny remont drogi krajowej numer 231 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przy okazji tego remontu wykonane zostaną niezbędne zjazdy oraz chodniki.


Świetlica z internetem

Z Mirotek autobus ruszył w kierunku Czarnegolasu. To wieś, w której ostatnio dzieje się bardzo dużo. Mieszkańcy wsi pod wodzą nowego, aktywnego sołtysa wykonali w tym roku wiele prac upiększających centrum wsi. Całkiem ładnie prezentują się wiejskie skalniaki, wykonane przed miejscową świetlicą.

- A i w świetlicy wykonaliśmy sporo prac modernizacyjnych - mówił wójt. - Odremontowaliśmy ściany zewnętrzne ceglanego budynku. Świetlica ma internet. Na placu przy świetlicy powstał dobrze wyposażony ogródek jordanowski. Wkrótce zbudujemy chodnik łączący świetlicę z centrum wioski.

Z Czarnegolasu już tylko krok do Wielkiego Bukowca. Tu mieści się najładniejsze boisko trawiaste w gminie oraz nowoczesny budynek szkolny.

- Ale szkoła wymaga nieustannego doposażania. W tym roku przeprowadziliśmy remont szkolnej kuchni oraz dociepliliśmy szkołę poprzez wymianę okien. Zdołaliśmy także wykonać chodnik w centrum wsi oraz wykonać drogę łączącą Wielki Bukowiec z Nowym Bukowcem.Zburzono starą remizę

Pozostały jeszcze sołectwo Wielbrandowo i Wolental.

- W Wielbrandowie wykonano chodnik. Dzięki życzliwości Zarządu Dróg Wojewódzkich - poinformował wójt. - Natomiast własnymi siłami ogrodziliśmy, a w zasadzie jesteśmy w trakcie ogradzania placu zabaw. Planujemy rozebrać szopki koło świetlicy i przełożyć kostkę brukową na mostku Półko. Natomiast kilka dni temu udało nam się dokonać rozbiórki starej remizy w centrum Wolentala. Nie była ona już potrzebna, ponieważ zbudowana została nowa remiza. W Wolentalu planujemy wykonać kanalizację oraz zmodernizować linię wodociągową wraz z hydrofornią.

Po objeździe całej gminy autobus skierował się do Skórcza. Do Urzędu Gminy, gdzie kontynuowano plenarną część sesji Rady Gminy. Tego dnia radni uchwalili pakiet uchwał określających wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. To był bardzo pracowity i owocny dzień samorządowców gminy Skórcz.

sas

foto: Janina Kalbarczyk

Podpisy pod foto:

1. Tuż obok kierowcy zasiadł wójt Erwin Makiła i omawiał dokonania w poszczególnych sołectwach.

2. - W szkole w Barłożnie wykonaliśmy w tym roku sporo prac inwestycyjno-remontowych - mówił wójt. - Przede wszystkim wykonane zostały niezbędne prace w łazienkach i na hollu. W projekcie mamy wykonanie prac w szkolnej kuchni oraz utwardzenie placu szkolnego.

3. Na placu przy świetlicy w Czarnymlesie powstał dobrze wyposażony ogródek jordanowski.

4. Radni już na sesji w budynku Urzędu Gminy w Skórczu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz