czwartek, 13 maja 2004

Pączewo -historia

Pączewo - to stara wieś włościańska leżąca przy trakcie łączącym Skórcz ze Starogardem.

Prawdopodobnie nazwę wsi utworzono od imienia mieszkającego tu Pączka. Pierwsza wzmianka o Pączewie pochodzi z roku 1341. Tutejsza parafia utworzona została prawdopodobnie jeszcze za panowania Mściwoja II. Zresztą nieduży gotycki kościółek z XIV wieku stanowi najciekawszy obiekt niewielkiej obecnie wsi. Orientowaną świątynię pw. Zwiastowania NMP wzniesiono z kamieni polnych i cegieł, podobnie jak kościół w Skórczu, około połowy XIV wieku. Przysadzista czterokondygnacyjna wieża z renesansowymi szczytami powstała w XVII wieku, a jej fundatorem był podobno bogaty, miejscowy chłop, wyniesiony później przez króla Jana Kazimierza do stanu szlacheckiego, Podczas restauracji kościoła w roku 1913 powiększono pochodzące także z XVII wieku kaplice boczne. Z wyposażenia warto zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny z kurdybanami oraz rokokowe ołtarze boczne i ambonę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz