piątek, 1 października 2004

Idą Święta !! - pomóżmy najuboższym.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o pomoc w przygotowaniu drobnych upominków dla najbiedniejszych małych mieszkańców Skórcza. Z całego serca prosimy o pomoc w utwierdzeniu naszych dzieci w przekonaniu, że ciągle są ważne i kochane.

Nasze małe miasteczko , Skórcz, które liczy nie całe 3,5 tyś. mieszkańców, jest położone w północnej części Polski.

Niska infrastruktura gospodarcza oraz wysokie bezrobocie w regionie powodują nieustanne powiększanie się liczby nowych osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu. Następstwem powiększającego się ubóstwa oraz bardzo ciężkiej sytuacji socjalno - bytowej są liczne dysfunkcje ( mi.n. alkoholizm , uzależnienia od nikotyny, kryzys więzi rodzinnych) jakie mają miejsce w rodzinach i przyczyniają się w znacznej mierze do patologii. W wyniku zaistniałej sytuacji wiele dzieci jest niedożywionych, ma problemy z nauką a także boryka się z zaburzeniami nerwicowymi.

Dlatego pracownicy MOPS wychodzą naprzeciw stale rosnącej liczbie dzieci , które wymagają dożywiania a także wiekszej uwagi i gorąco apelują do wszystkich ludzi dobrej woli o jakąkolwiek pomoc , która sprawi że ich dzieciństwo nie będzie wymagać od nich nieustannej troski o kawałek chleba. Razem spróbujmy polepszyć ich warunki funkcjonowania w środowisku oraz zwiększyć ich rozwój przez usunięcie licznych przeszkód ograniczających im ten rozwój.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia prosimy o pomoc w przygotowaniu drobnych upominków dla najbiedniejszych małych mieszkańców Skórcza. Z całego serca prosimy o pomoc w utwierdzeniu naszych dzieci w przekonaniu, że ciągle są ważne i kochane.

Z góry pragniemy podziękować za współpracę. Wprzypadku uzyskania jakichkolwiek informacjii gorąco prosimy o kontakt pod adresem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu - ul. Główna 40 83-220 Skórcz - tel. (58) 582 42 56

lub z P. Mariolą Jaśkowską tel. 693 279 088

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz