sobota, 2 października 2004

UM Starogard- informacje (30.09)

Mieliśmy zaszczyt gościć w Starogardzie wojewódzkich kuratorów oświaty. Zwiedzali oni Zespół Szkół Publicznych i zapoznali się z organizacją tej szkoły. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń organów nadzoru pedagogicznego - jakim są kuratorzy z organem prowadzącym - jakim jest miasto.
Podczas pobytu w hucie szkła "Glaspol" i "Destylarni Sobieski" kuratorzy obejrzeli linie produkcyjne i zapoznali się z technologią ręcznego wytwarzania wyrobów szklanych
i na wskroś nowoczesnej, na miarę XXI wieku rektyfikacji spirytusu. Szczególną uwagę zwrócono na kształcenie i doskonalenie pracowników tych zakładów.
Wizyta w mieście była również okazją do pokazania obiektów Polpharmy, a także przedstawienia polityki oświatowej i remontowej szkół, której konsekwencja w realizacji wzbudziła podziw gości dla włodarzy miasta.

W czasie uroczystej Sesji Rady Gminy (24 września), która odbyła się w Rokocinie zastępca prezydenta Zbigniew Kozłowski i przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Milewski złożyli serdeczne gratulacje Stefanowi Górskiemu z powodu nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Starogard Gdański.
Zbigniew Kozłowski w imieniu prezydenta Stanisława Karbowskiego podziękował
za dotychczasową współpracę i ciągłe aktywne wspieranie w kontaktach pomiędzy Limerick w Irlandii a Gminą, Powiatem i Miastem Starogard Gdański.

W piątek 24 września przedstawiciele władz miasta w osobach: Zbigniew Kozłowski - zastępca prezydenta, Urszula Domachowska - naczelnik WSS, Witold Florek - przewodniczący Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, członek Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej RM, Bogdan Lebiedziński - przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej RM uczestniczyli w uroczystości wręczenia Certyfikatu potwierdzającego zgodność Systemu Zarządzania Jakością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Polmed Sp. z o.o. z wymaganiami ISO 9001:2000. Zbigniew Kozłowski w imieniu prezydenta miasta pogratulował zarządowi i pracownikom oraz życzył, by działania firmy oraz ciągłe zmiany w systemie ochrony zdrowia przyczyniały się
do dynamicznego i spektakularnego rozwoju placówki a także do podnoszenia konkurencyjności na rynku medycznym.

W 7. Rocznicę śmierci Edmunda Falkowskiego kwiaty na grobie złożyli Stanisław Karbowski prezydent Miasta oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej.

25 września prezydent miasta Stanisław Karbowski uczestniczył na zaproszenie Polskiego Związku Łowieckiego Oddział "Kociewie" i Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w imprezie V Strzelanie o Tabakierę Starosty Starogardzkiego myśliwych i Braci kurkowych na Strzelnicy Sportowo - Myśliwskiej w Bietowie.

W piątek 24 września w Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi otwarto minipracownię komputerową. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Stanisław Karbowski prezydent miasta, Zbigniew Kozłowski zastępca prezydenta miasta, Urszula Domachowska naczelnik Wydziału Spraw Społecznych oraz Marzena Kobylańska dyrektor przedszkola. Zaproszeni goście otrzymali
od przedszkolaków kolorowe prace wykonane techniką komputerową, dzieci zaprosiły również do wspólnej zabawy przy komputerach prezydentów.
W maju 2003 roku dyrekcja przedszkola wystąpiła do Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji o zakwalifikowanie przedszkola do udziału w programie nauczania przedszkolnego IBM Kid Smart. W lipcu następnego roku dwa zestawy zainstalowano
w przedszkolu. Kolorowe centrum nauczania przedszkolnego Kid Smart ofiarowane przez IBM pozwala na przełamywanie barier w komunikacji ze światem komputerowym wśród najmłodszego pokolenia. Program udostępnia dzieciom technologię stanowiącą kolejne medium pomocne w przyswajaniu ważnych umiejętności i koncentracji oraz w szybkim rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej.
Różnorodne programy komputerowe pozwalają na bardziej efektywną pracę terapeutyczną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz pracę indywidualną ze wszystkimi przedszkolakami.
Nad sprawnym działaniem pracowni komputerowej i jej efektywnym wykorzystaniem przez wszystkie dzieci w MPP 2 czuwa opiekun pracowni wicedyrektor Katarzyna Jankowska.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz