czwartek, 7 października 2004

Słonik POPO przyjedzie do Skórcza


27 października o godz. 11.00 w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu odbędzie się Inauguracja Policyjnego Programu Edukacyjnego "POPO".

Słonik POPO ma odwiedzić wszystkie szkoły podstawowe w Polsce. Poznają go wszystkie dzieci z pierwszych klas. POPO to maskotka nowej akcji jaką przygotowała dla pierwszaków policja. Policyjny Program Edukacyjny ma nauczyć dzieci jak zachowywać się by unikać zagrożeń i co zrobić w razie niebezpieczeństwa.

W programie Uroczystości m. in. teatrzyk edukacyjny przygotowany przez uczniów ZSP w Skórczu oraz pokazy tresury psów i motocykli policyjnych. Uczniowie będą mogli także dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy o zasadach bezpieczeństwa na specjalnych stoiskach przygotowanych przez policję.

Każde dziecko dostanie Mały Elementarz Bezpieczeństwa, w którym znajdzie historyjki i kolorowanki, uczące podstawowych zachowań oraz zadania sprawdzające wiedzę. Imię słonika POPO, to skrót od słów &39;polski policjant&39;.

Cele, czas trwania, koszty, efekty

Od września 2002 r. w szkołach podstawowych całego województwa pomorskiego realizowany jest Policyjny Program Edukacyjny. Program powstał z inicjatywy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadinsp. Leszka Szredera przy ścisłej współpracy z Pomorskim Kuratorem Oświaty. Nad całością przedsięwzięcia czuwają policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod kierownictwem naczelnika wydziału. Patronat nad programem objął Marszałek Senatu RP, Longin Pastusiak. Ponadto do współpracy włączyli się przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, klubów sportowych, fundacji "Bezpieczni w Ruchu Drogowym", firm ubezpieczeniowych, podmiotów gospodarczych i lokalnych mediów oraz liderów społeczności lokalnych.

Cele programu

Głównym celem programu jest przede wszystkim wskazywanie i kreowanie pozytywnych wzorców zachowań, poszanowania obowiązujących i uznawanych powszechnie norm prawnych oraz niegodzenie się na funkcjonowanie zjawisk patologicznych (narkomania , alkoholizm, itp.)
Inne cele to: wypracowanie pozytywnych i akceptowanych przez dzieci i młodzież form czasu wolnego, aktywizowanie młodzieży i zachęcanie jej do działań na rzecz zapobiegania lokalnej przestępczości i zwalczania patologii społecznych, uspołecznienie działań Policji w środowiskach młodzieży szkolnej oraz budowanie poprawnej więzi pomiędzy dzielnicowymi a młodymi ludźmi zamieszkującymi na ich terenie służbowym.

Czas trwania programu

Policyjny Program Edukacyjny rozpoczął się w roku szkolnym 2002/2003. Co roku tym programem będą objęte kolejne roczniki klas pierwszych.

Sposób realizacji programu

Zajęcia teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa odbywają się raz w miesiącu na lekcji wychowawczej. Prowadzą je razem z nauczycielami wybrani funkcjonariusze z odpowiednimi predyspozycjami, dodatkowo przeszkoleni przez konsultantów Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. W prowadzeniu zajęć pomocny jest opracowany i wydany specjalnie na potrzeby programy "Mały elementarz bezpieczeństwa".


Na podstawie materiałów kom. Sławomira Janickiego z KPP Starogard Gd.
- Marcin Hałas

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz