niedziela, 31 października 2004

Kapliczki w fotografii - konkurs

Kociewski konkurs
"Krzyże i kapliczki Kociewia w fotografii"

1. Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach.
2. Przedmiotem konkursu są krzyże i kapliczki przydrożne o charakterze religijnym, kapliczki ku czci zasłużonych ludzi, a także upamiętniające miejsca nacechowane szczególną czcią, znajdujące się na terenie naszego regionu kociewskiego, obejmującego swym zasięgiem powiaty: świecki, tczewski oraz starogardzki.
3. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy i sympatycy Kociewia: dzieci (szkoły podstawowe), młodzież (gimnazja i szkoły średnie) oraz dorośli.
4. Celem konkursu jest wyłonienie talentów artystycznych naszego regionu, poznanie środowiska, pogłębienie wiedzy o tradycji regionu (opis kapliczek), dostrzeganie piękna otaczającej rzeczywistości i umiejętność fotograficznej prezentacji.
5. Na konkurs prosimy nadesłać fotografie formatu 10 x 15 cm oraz dołączyć negatyw lub nośnik elektroniczny (płyta CD, dyskietka) z krótkim opisem tematycznym i danymi autora (bądź grupy autorów) łącznie z numerem telefonu.
6. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli oraz osoby niepełnosprawne.
7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez organizatora do celów promocyjnych. Fotografie, negatywy i nośniki elektroniczne nie będą zwracane ich autorom.
8. Każdy uczestnik może nadesłać maksimum 10 fotografii.
9. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
10. Termin nadsyłania prac 30.11.2004. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie i pisemnie.
11. Prace prosimy przesyłać lub dostarczać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach, Zamek Joannitów, ul. Zamkowa 4, 83-250 Skarszewy, tel. 588-25-04, z dopiskiem na kopercie "Konkurs fotograficzny".
12. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Danuta Farysej, tel. kontaktowy 0-505-600-704 lub (0-58) 56-260-52

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy twórczych pomysłów!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz