niedziela, 31 października 2004

SPOTKANIE Z POSŁEM CYMAŃSKIM

W dniu 29 września Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości zorganizował spotkanie z Posłem na Sejm RP Tadeuszem Cymańskim.

Poseł Cymański został pełniącym obowiązki Prezesem Zarządu Regionalnego PiS. Spotkanie otworzył Krzysztof Skiba Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS. Następnie głos zabrał Poseł Cymański, który na wstępie podkreślił, iż swoją pracę w regionie chce rozpocząć od poprawy kondycji ugrupowania od strony organizacyjnej oraz nawiązania właściwego kontaktu z tzw. "terenem". Bardzo ważne również jest dla niego pozyskiwanie nowych członków , zwłaszcza tych ludzi którzy jeszcze nie mieli bezpośredniego kontaktu z polityką, a chcieliby rozpocząć działalność na tym polu.

Na spotkaniu Poseł Cymański pozytywnie wyrażał się również o konieczności współpracy z pozostałymi ugrupowaniami politycznymi . W związku z tym, iż Poseł jest członkiem dwóch komisji sejmowych tj. Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia, często na spotkaniu poruszano tematykę zakresu działalności tych komisji. Poseł często podkreślał trudną sytuację w służbie zdrowia i możliwości związane z naprawą katastrofalnej sytuacji w tym sektorze. Licznie przybyła na spotkanie publiczność z zainteresowaniem wsłuchiwała się tezy programowe przedstawiane przez Posła, a dotyczące przede wszystkim polityki gospodarczej przyjętej na konwencji ekonomicznej pod nazwą " Praca i Sprawiedliwość" .

Poseł ocenił również stan polskiej gospodarki , stwierdzając że w porównaniu z innymi krajami wygląda źle. Dodał, iż głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest błędne rozumienie podstawowych kwestii związanych z prywatyzacją, brak legislacyjnej i urzędniczej dbałości o rozwój polskiej przedsiębiorczości, a w szczególności innowacji. Ponadto stwierdził, że przyczynami nienajlepszej kondycji Polskiej gospodarki należy dopatrywać się w złym stanie finansów publicznych i polityce fiskalnej. Licznie zgromadzeni sympatycy PiS zgodzili się z przedstawianymi tezami i również doszli do wniosku , że potrzebne jest silne państwo i racjonalna polityka finansowa.

Tematem spotkania była również koncepcje programowe PiS pod nazwą "Tanie państwo" oraz "Infrastruktura - kluczem do rozwoju", które to stanowią założenia widzenia państwa Prawa i Sprawiedliwości w najbliższym kilkuletnim okresie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz