czwartek, 6 września 2007

Dzielmy chleb równo!

Powiatowe dożynki: Dzielmy chleb równo!


Tegoroczne dożynki toczą się wbrew stosunkowo młodej tradycji. Po pierwsze - po kilku dożynkach sołeckich w powiecie odbyły się dożynki powiatowe (a więc z przeskokiem czasowym, bo dotychczas powiatowe odbywały się po gminnych), po drugie - odbyły się w Smętowie, a nie w Bolesławowie, gdzie co roku umiejętnie łączone je z przeglądem zwierząt hodowlanych (przez co miały świetną frekwencję). Niżej pokazujemy migawki z dożynek sołeckich w Pączewie i Suminie oraz z powiatowych w Smętowie.

Znowu wieniec jak ta lala!
Dożynki sołeckie w Pączewie odbyły się w niedzielę (26.08) - donosi Barbara Dembek-Bochniak. - Tradycyjnie rozpoczęły się dziękczynną mszą świętą, której liturgię sprawował proboszcz Jan Rzepus. Zwracając się do rolników, ogrodników i sadowników powiedział m.in.: "Dobiegły końca żniwa. W spichlerzach gromadzimy zapasy ziarna. Z mąki gospodynie i piekarze przygotują nowy, pachnący chleb. To owoc ziemi i historia pracy rąk ludzkich. (…) Tylko rolnicy wiedzą ile pracy trzeba włożyć, ile wyrzeczeń trzeba podjąć, ile wysiłku, ile mozołu, by na co dzień być wiernym i posłusznym woli Bożej oraz pełnić zachwycającą radosną służbę w miłości do Boga."
Po mszy świętej goście (m.in. wójt Erwin Makiła i przewodniczący RG Józef Oller z małżonkami) udali się na poczęstunek przygotowany przez panie z KGW w Pączewie. Wójt przyznał, że po raz pierwszy ma przyjemność uczestniczyć w dożynkach sołeckich. Warto tu nadmienić, że to właśnie w gminie Skórcz organizowano wspaniałe dożynki gminne, które były jakby eliminacją do powiatowych.
Trzeba podkreślić, że dobre imię Pączewa w ostatnich latach w znacznej mierze jest zasługą gospodyń zrzeszonych w KGW. Kunsztownie wykonane wieńce dożynkowe z Pączewa od kilku lat są bardzo wysoko oceniane oraz podziwiane w całym regionie. Tegoroczny wieniec, wysokość 230 cm, szerokość 140 cm, ma kształt korony zwieńczonej krzyżem, wewnątrz której mieści się krzyż z hostią, gołębie pokoju oraz chleb. Wieniec został zrobiony ze wszystkich zbóż, lnu oraz suszków. Panie z KGW pracowały nad nim codziennie od końca czerwca. Ostateczny wygląd wieńca to dzieło wszystkich pań (Danuty Bukowskiej, Teresy Cejrowskiej, Stefanii Cegłowskiej, Elżbiety Doering, Maryli Kołodyńskiej, Reginy Kuczyc, Agnieszki Maleckiej, Marii Maleckiej, Anny Stormowskiej, Elżbiety Szwarc i Haliny Wika), jednak pierwotny zamysł kształtu powstał w artystycznej wyobraźni pani Bukowskiej. Na uroczystościach dożynkowych pączewskie gospodynie debiutowały w przepięknych, uszytych zgodnie z oryginalnym wzorem, kociewskich strojach, co jeszcze bardziej podkreśliło uroczysty charakter święta plonów.

Którzy brali udział w wytwarzaniu chleba
Tego samego dnia odbyły się też dożynki parafialne w Suminie. Ponieważ Sumin jest czołową wsią w województwie, to wiadomo - musiało być arcyoryginalnie. Jak co roku świetnie wyglądał pochód, który ruszył sprzed kościoła do sołeckiego parku. Na jego czele jechał poczciwy traktor ze starożytną apligerką (żniwiarką), którą na niby poganiał słonecznikiem radny RG Starogard Stanisław Stormowski. Za nimi na drabiniastych wozach jechały panie w strojach kociewskich oraz sołtys Marian Firgon - tez w stroju ludowym. W parku przemawiali oficjele, m.in. wójt Stanisław Połom. Pozdrowił rolników całej gminy oraz "pracowników firm i jednostek obsługujących rolnictwo - wszystkich, którzy brali udział w wytwarzaniu chleba". Było to pozdrowienie bardzo sympatyczne. Po chwili wójt bardzo konkretnie mówił o plonach. "(...) Według wstępnych szacunków Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego średnie plony zbóż są najwyższe od trzech lat i wynoszą 35 dt/ha. W poszczególnych gatunkach przedstawia się to następująco: pszenica ozima - 40 dt/ha, pszenica jara - 38 dt/ha, żyto - 22 dt/ha, jęczmień ozimy - 37 dt/ha, jary - 36 dt/ha, owies - 30 dt/ha, pszenżyto ozime - 43 dt/ha, jare - 35 dt/ha, mieszanki zbożowe - 35 dt/ha. Zboża na terenie gminy zostały zebrane w całości, bez większych strat i są w większości dobrej jakości (...). Zanosi się także na długo oczekiwaną dobrą koniunkturę w rolnictwie, na co składają się wysokie notowania cen zbóż, zarówno konsumpcyjnych i paszowych, jak również zwyżkujące ceny szczególnie żywca wieprzowego."
Wręczono nagrody w kolejnej edycji konkursu "Wieś czysta i gospodarna". I miejsce zajęły Sumin i Dąbrówka (po 2,5 tys. zł), II - Rywałd (2 tys. zł), III - Jabłowo (1m5 tys. zł). Sołectwo Kokoszkowy otrzymało wyróżnienie (500 zł). W konkursie uczestniczyły także: Krąg, Trzcińsk i Siwiałka.
Przyznano też Ordery Serca - Matkom Wsi ("Symbol uznania za matczyny trud włożony w wychowanie młodego pokolenia Polaków Patriotów, za kształtowanie w rodzinnym domu i środowisku humanistycznych postaw moralnych, za niestrudzoną pracę w przeobrażaniu życia wsi, rodziny wiejskiej w nowoczesną, postępową, zamożną, korzystająca ze zdobyczy współczesnej cywilizacji, za autentyczne zaangażowanie w upowszechnianie cnót obywatelskich, za aktywność społeczno-zawodową w środowisku wiejskim i umiłowanie Ojczyzny").
Dużo głębokich słów.
Impreza rozwijała się świetnie, a my chodziliśmy od jednego do drugiego, pytając co to jest "dt/ha". Odpowiadano nam trzy razy "nie wiem", dwa razy "błąd", raz "jedna dziesiąta tony". I to jest chyba poprawna odpowiedź...

Spektakl w Smętowie
Smętowo zebrało sporo punktów po kilku imprezach, a zwłaszcza po festiwalu zorganizowanym przez stowarzyszenie "Nuta Nadziei". Za rządów wójt Zofii Kirszenstein gmina ta zdecydowanie się ożywiła.

Ks. Andrzej Taliński, proboszcz parafii w Kamionce, pięknie i prosto mówił m.in.: (...) Dzisiaj jesteśmy pokoleniem, które doczekało się wolności, za którą wielu oddało życie. Jesteśmy zobowiązani, aby wolność przekazać innym pokoleniom. Ojczyzna to zbiorowy obowiązek - pisał Norwid. Każdy z nas powinien poczuć się odpowiedzialny za losy kraju. W naszej rzeczywistości wszyscy dostrzegamy, ile między rodakami zachodzi niewłaściwych zjawisk. Powinniśmy wszyscy zdążać w jednym kierunku. Powinniśmy rozumieć własną odpowiedzialność... Bohaterami dzisiejszego dnia są rolnicy. My mamy świadomość ich całorocznej, ciężkiej pracy. Nikt nie może zmierzyć ich dniówki. Wielu ludzi pragnie zaplanować działania na dłuższy okres. Rolnicy tak nie mogą. Chcemy życzyć rolnikom, aby ich ciężka praca była dostrzegana przez tych, od których zależy ich dobrobyt. Jeśli będziemy myśleć wspólnotowo, to może i oni doczekają się polepszenia doli. Może doczekamy się czasu, kiedy pięknieć będą wsie. Dzisiejsza ewangelia to przypowieść Jezusa o talentach. Każdemu Jezus dał talenty. W każdym położył nadzieje. Nie wszyscy potrafią talenty dane przez Boga wykorzystać. Chcemy uczyć się na dobrych przykładach. Pokażmy, że naród polski chce rozwijać się we właściwym kierunku (...).
- Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Polskę - równie pięknie mówiła pani wójt. - Chleb ma wartość dla każdej rodziny. To nie tylko symbol, ale chleb oznacza także byt. Obiecuję, że w gminie Smętowo Graniczne tego chleba nigdy nie zabrakło (...) Chleb daje nam byt. Smętowo nie jest bogate. Chociaż dążymy do tego, aby dać byt mieszkańcom, widzę na twarzach zatroskanie. Ważne dla nas wszystkich jest to, abyśmy mieli pracę i abyśmy żyli w zgodzie.
- Dziękuję za piękną uroczystość - wtórował jej starostwa Sławomir Neumann. - Chleb będzie symbolizował bogactwo w naszych gminach. Dziękuję za pracę, za wysiłek. Ziemia rodzi w pocie owoce.
Podano m.in. wyniki konkursu "Piękna wieś". III miejsce zajęła Szlachta (gm. Osieczna), II - Pączewo (gm. Skórcz), I - Leśna Jania (gm. Smętowo).
Imprezę ożywiały stoiska KGW, stoisko Koła Pszczelarzy w Smętowie Aleksandry i Zdzisława Urbanów z Frący (mają w tej wsi ok. 150 uli), osły Andrzeja Derleckiego z Grabowa (wiózł dożynkową parę bryczką, zaprzężoną w małe koniki). Konkurs na najpiękniejszy wieniec wygrał bezapelacyjnie piękny i wielki z Pączewa. Imprezę zaszczycili swoją obecnością m.in., Płażyński i Borusewicz. Zaśpiewajmy:
Dziś w naszym kościele dzień oczekiwany, / plony naszej ziemi Bogu dziś składamy. / Dałeś Boże piękne plony, / Wszystko mamy z Twojej ręki. / My dziś niosąc chleb i wieniec / Tobie składamy dzięki.
Oprac. Tadeusz Majewski
1. W kościele w Pączewie. Za plecami pań z KGW przepyszny wieniec. Fot. MK
2. Sumin. Ursus z apligerką i radnym ze słonecznikowym batem. Fot. Tadeusz Majewski
3. Wójt gminy Starogard Stanisław Połom mówi krótko i konkretnie. I zadaje nam rebus: co to jest dt/ha? Fot. Tadeusz Majewski
4. Sumin. Przyznano też Ordery Serca - Matkom Wsi... Fot. Tadeusz Majewski
5. Poświęcenie wieńców, których na dożynkach w Smętowie było sporo. Fot. Tadeusz Majewski
6. Wójt Zofia Kirszenstein i starosta Sławomir Neumann trzymają symboliczny chleb, którym dzielimy się dzielić równo (symbolicznie). Fot. Tadeusz Majewski
7. Dożynkowy pochód. Fot. Tadeusz Majewski

Za piątkowym wydaniem Dziennika BałtyckiegoBrak komentarzy:

Prześlij komentarz