środa, 26 września 2007

MA BYĆ BEZPIECZNIEJ W BOBOWIE

W Bobowie w dniu 8 sierpnia 2007 r. odbyło się zebranie wiejskie z udziałem władz samorządowych, policji, zarządu dróg wojewódzkich oraz przedstawicieli przedsiębiorstwa SKANSKA. Zebranie dotyczyło omówienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy poruszających się ul. Gdańską (droga wojewódzka nr 222) oraz mieszkańców, których domy rozlokowane się wzdłuż tej drogi. Podczas burzliwych obrad jednogłośnie przyjęto wniosek z prośbą o zrealizowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego określonych postulatów:
1.zainstalowanie we wsi fotoradaru,
2.wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h w strefie zabudowanej dla pojazdów ciężarowych,
3.wybudowanie spowalniaczy prędkości (np. wysepki lub inne przewężenia jezdni),
4.postawienie znaków świetlnych przy skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z ul. Polną (przejście dla dzieci przechodzących tą drogą do szkoły),
5.wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Gdańskiej, Ogrodowej, Południowej i Skośnej,
6.budowa chodnika wzdłuż ul. Gdańskiej.

Wieloletnie starania mieszkańców, prośby i postulaty do władz wojewódzkich w sprawach poprawy bezpieczeństwa poruszania się w obrębie drogi 222 do tej pory nie przyniosły widocznych efektów. Wnioskując z atmosfery, jaka towarzyszyła uczestnikom spotkania można już śmiało mówić o desperacji pewnej części mieszkańców. O ile w najbliższym czasie nie zostaną podjęte konkretne decyzje w zakresie realizacji wyżej wymienionych postulatów, mieszkańcy zapowiadają, że może dojść do blokady drogi 222.M.P.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz