niedziela, 20 kwietnia 2008

Bobowo - w bibliotece w... 1994 r.

Warto czasami sięgnąć do starych prasowych artykułów, żeby sobie uzmysłowić, jak dużo się wokół nas zmienia... Dla porównania TU materiał o bibliotece z 2004 r.

W Bibliotece. Przy zakupach tytułów stosuje się przelicznik - 18 nowych książek rocznie na stu mieszkańców.

(Artykuł archiwalny - Gazeta Kociewska 6/ 1994 r.)


Do biblioteki w Bobowie - po wymarzoną książkę

W długie zimowe wieczory mieszkańcy Gminy Bobowo mają możliwość korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej. Ilość czytelników ogółem na rok 1993 wynonisła 530 osób. W porównaniu do lat ubiegłych - jak wynika z prowadzonej sprawozdawczości - czytelnictwo stopniowo wzrasta.

Co "na ubytki"
Pomieszczenia biblioteczne znajdują się od półtora roku w budynku dawnej "zerówki" (agronomówka). W porównaniu z poprzednim locum, mieszczącym się w GOK-u (obecnie nowa szkoła), Jest teraz mniej miejsca i ściany są całkowicie obstawione regałami.
- Zmiana lokalu nie ma większego znaczenia - powiedziała nam bibliotekarka pani Regina Bonk - ponieważ na bieżąco przeprowadza się segregację księgozbioru, są odpisywane książki zniszczone, "zaczytane" lub o nieciekawej tematyce, blokujące tylko miejsca na półkach. W 1993 r. "na ubytki" odpisano 965 książek.

Część tych książek pani Regina przeznaczyła na sprzedaż - za grosze można je jeszcze kupić w bibliotece. Pozostałe książki zostaną przekazane więźniom w ZK w Starogardzie Gd. Za otrzymane pieniądze szefowa biblioteki planuje zakupić środki czystości, W grudniu, na Mikołajki, za część zarobionych pieniędzy kupiła cukierki, którymi częstowała dzieci, chcąc zachęcić je do częstych odwiedzin w bibliotece.

O czym mówi statystyka
Wśród 530 osób odwiedzających bibliotekę i punkty biblioteczne w 1993 r. najwięcej jest młodzieży szkolnej (do lat. 14 - 318 uczniów, od 15 do 19 lat - 84 uczniów). Najmniej czytają osoby w przedziale wiekowym od 20 do 29 lat (58). Powyżej lat 30 było 70 zarejestrowanych czytelników.

Przy uwzględnieniu zawodu i zajęcia czytelników okazuje się, że najwięcej korzystało z biblioteki uczniów (aż 401), na drugim miejscu - w niemal tych samych przedziałach liczbowych - mieścili się pracownicy umysłowi (34), rolnicy (33), robotnicy (31) i niezatrudnieni (39). Dwie osoby zostały zakwalifikowane do przedziału "Inni zatrudnieni".
Obecnie bobowski księgozbiór liczy 11 185 pozycji, zaś ilość wypożyczeń za 1983 r. - 12349. Wypożyczenia są prowadzone na bieżąco i niewiele osób zalega z książkami.

Co czytają najchętniej
Czytelnicy najchętniej sięgają po literaturę piękną, zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. Na najmłodszych czekają pięknie wydane książki z serii Walta Disneya, komiksy oraz wydawnictwa "Wiedza i Życie". Zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju poradniki. Białe kruki to oczywiście Margarett Mitchell "Przeminęło z wiatrem" (31.) i dalszy ciąg losów Scarlett napisany przez Alexandrę Rlpley (2 t.).

W bibliotece znajduje się również bestseller "Północ - Południe" (21.) Johna Jakesa, znanego z serialu TV (2 t.) oraz dalsze jego części - "Wojna i miłość" (2 t.) i "Piekło i niebo". Wśród pozycji dotyczących sensacji chętnie czytane są książki Jacka Higginsa i Roberta Ludluma. Panie czytają romanse, zwłaszcza autorstwa Jadwigi Courths Mahlerowej (seria z serduszkami). Z wydawnictwa "Książnica" trafia coraz więcej książek wydawanych specjalnie dla bibliotek.

Na potrzeby czytelni na bieżąco uzupełnia się księgozbiór podręczny oraz czasopisma, chętnie wypożyczane do domu. Z czytelni w ub. r. skorzystało 1191 osób, udzielono 1191 informacji, udostępniono 2788 woluminów. Z czasopism na miejscu korzystało 4276 osób, natomiast do domu wypożyczono 1225. State tytuły czasopism to: Gazeta Koclewska, Głos Wybrzeża, Kobieta i Życie, Działkowiec, Jestem i Pielgrzym. Niektóre tytuły są kupowane periodycznie, np. Motor, Bravo czy Tina. Część książek i czasopism nieodpłatnie przekazują czytelnicy, np. Twój Styl, Pani.

Biblioteka pełni również rolę świetlicy
Biblioteka nieoficjalnie spełnia rolę świetlicy dla dzieci dojeżdżających, które mają tutaj jedyną możliwość skorzystania z ciepłego schronienia w czasie oczekiwania na autobus.
Biblioteka w Bobowie posiada trzy punkty biblioteczne, prowadzone przez panie: Elżbietę Reuschel w Wysokiej - opiekuje się również blbllioteką szkolną w Wysokiej (na bieżąco uzupełnia lektury), Irenę Kropidłowską w Grabowcu i Irenę Piernicką w Jabłówku. Łącznie z punktów bibliotecznych korzystało 110 czytelników.

W 1993r. zostały zakupione książki o wartości ok. 6 min zł (w tym o tematyce religijnej). Na rok bieżący planuje się zakup za ok. 15 min zł (uwaga - nowości o tematyce ekologicznej). Przy zakupach stosuje się przelicznik- 18 nowych książek w roku na 100 mieszkańców.

Gminę Bobowo zamieszkuje 2640 osób. Przy zakupach hurtowych, dokonanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, są znaczne niższe ceny. To właśnie tam pani Regina składa zamówienia w celu uzupełnienia brakujących woluminów (szczególnie lektur). W br. pani Regina zwróciła się z propozycjami do rad sołeckich o wsparcie w zakupie kaset wideo z filmowymi wersjami lektur szkolnych.

O popularności placówki w gminie może świadczyć to, że dzieci z Wysokiej potrafią przejść pieszo do Bobowa kilka ładnych kilometrów po to, aby samodzielnie wybrać wymarzoną książkę,
Do końca stycznia br. przyszło po książki około 229 osób. Miła atmosfera w bibliotece i interesujące książki zachęcają coraz większe rzesze czytelników do korzystania z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobowie.
tm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz