czwartek, 10 kwietnia 2008

Konwent wójtów w Pączewie

K O N W E N T

W dniu 8 kwietnia 2008r. w Zespole Szkół Publicznych w Pączewie odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta Starogardu Gdańskiego oraz Starosty Starogardzkiego z terenu Powiatu Starogardzkiego.

Spotkanie rozpoczął gospodarz Wójt Gminy Skórcz Erwin Makiła. Przywitał przybyłych gości i przedstawił porządek spotkania. W spotkaniu brali udział: Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pani Justyna Durzyńska Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pan Maciej Kowalczuk Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Sportu oraz Janusz Leszcz Prezes Zarządu ENERGI Zakładu Oświetlenia Sp. z o.o. z Sopotu.

Na spotkaniu zostało omówionych wiele ważnych spraw między innymi:
- Pan Leszek Burczyk Starosta Starogardzki zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami starostwa. Poinformował, iż w tym roku rozpoczną się prace nad reprywatyzacją szpitala w Starogardzie Gd. oraz o procedurze przetargu na kostkę brukową, która ma zostać przekazana gminom z terenu powiatu. Kostka brukowa zostanie przeznaczona na budowę chodników przy drogach powiatowych.
- Pani Justyna Durzyńska Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawiła możliwości pozyskania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 i planowanym harmonogramie konkursów.
- Pan Maciej Kowalczuk Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Sportu poinformował o możliwościach wsparcia inwestycji gminnych z zakresu infrastruktury sportowej na 2008 rok.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa twórców regionalnych z terenu Gminy Skórcz oraz występy uczniów Zespołu Szkół w Pączewie, które przedstawiły scenki kociewskie.

Informację przygotowała
Janina Kalbarczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz