wtorek, 14 października 2008

Kaliska. Drugi pełnowymiarowy obiekt tego typu w naszym powiecie.

Kolejne marzenie osiągnięte

Na uroczystość otwarcia hali sportowej przy Zespole Szkół w Kaliskach przybyło wielu gości: Starosta Leszek Burczyk, przedstawiciel Kuratorium Stanisław Sumiński, wójtowie sąsiednich gmin, radni, wykonawcy itp.

W imieniu organizatorów i gospodarzy uroczystości wszystkich ich przywitała sekretarz gminy w Kaliskach Grażyna Żytkowiak, która tę uroczystość prowadziła. Zaraz po powitaniu gości przekazała głos wójtowi gminy Kaliska Antoniemu Cywińskiemu.

Zwracając się do zgromadzonych Antoni Cywiński wskazał na to, że kolejne marzenie zostało osiągnięte. "Kolejny kawałek naszej gminy Kaliska został pięknie zagospodarowany. Wszystko jest już gotowe do użytkowania."

Przypomniał także trochę dat i faktów z etapów powstawania hali. Całość wykonanych prac kosztowała ponad 5 mln złotych. Inwestycje realizowano etapami. Pierwsze roboty rozpoczęto w sierpniu 2002 r. od wykonania stanu surowego otwartego. Następnie w 2005 r. położono dach i zbudowano zaplecze hali oraz zamontowano stolarkę okienną. Od maja do sierpnia br. przeprowadzono wszelkie niezbędne prace wykończeniowe i instalacyjne. Generalnym wykonawcą była firma budowlana Andrzeja Byszewskiego z Chojnic. W gronie wykonawców znalazły się również: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INREMO" Kazimiery Jankowskiej z Inwrocławia, Zakład Produkcyjno - Usługowy "Dekpol" Mariusza Tuchlina z Pinczyna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "Ola" Sp. z o.o. z Kalisk. Projekt architektoniczy hali powstał w firmie Architekt - Style Sp. z o.o. z Gdańska i w Autorskiej Pracowni Architektury Wiesława Redzimskiego z Czerska.


Oprócz firm, które budowały halę, do jej powstania przyczynili się przede wszystkim radni wszystkich kadencji, począwszy od lat 90., którzy marzenia Jerzego Grzonki, dyrektora szkoły Tadeusza Skórczewskiego, nauczycieli wychowania fizycznego, potraktowali poważnie i wprowadzili w życie. Szczególne podziękowania należą się radnym kadencji 1998 - 2002, którzy zapoczątkowali tę budowę z przewodniczącym Sławomirem Witosem oraz ówczesnym wójtem Zbigniewem Partyką na czele. Nie można też zapomnieć o Radzie Gminy obecnej kadencji z jej przewodniczącym Zbigniewem Szarafinem.

Wójt dziękował również wszystkim innym osobom, które były osobiście zaangażowane w budowę, a których nie wymienił. Wspomniał też, czym jest ten obiekt dla szkoły. To miejsce, gdzie jednocześnie mogą się odbywać zajęcia w trzech zespołach klasowych. Hala jest drugim pełnowymiarowym obiektem tego typu w naszym powiecie. Cały kaliski kompleks obiektów sportowo-turystycznych (w realizacji hotel) jest jednym z najlepszych w regionie. Stanowi to pewien etap w realizacji celu głównego - misji gminy, a mianowicie podnoszenia jakości i warunków życia na terenie gminy Kaliska. Na dowód tego przytoczył słowa Romana Balcerzaka sprzed kilku dni. Kiedy tydzień temu byli tu goście z Reifeld, przez cały czas ich pobytu towarzyszył im właśnie Roman Balcerzak, mieszkaniec Pieców, który pełnił rolę tłumacza. Stwierdził on, że tu w Kaliskach na pewno by mu się teraz lepiej mieszkało niż w mieście.

Wójt mówił także, że w trakcie ceremonii poświęcenia hali tak jakby zapraszamy Boga i jego aniołów do opieki nad wszystkim, co tu będzie się działo.

Po tym przemówieniu prowadzenie uroczystości przejęła pani Teresa Baczkowska. Wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn. Następnie przecięto wstęgę. Przecinali ją starosta Leszek Burczyk, przedstawiciel kuratorium Stanisław Sumowski, przewodniczący RG Kaliska Zbigniew Szarafin, wójt Antoni Cywiński, generalny wykonawca Andrzej Byszewski oraz dyrektor szkoły Tadeusz Skórczewski.

Po przecięciu wstęgi hala została przekazana dyrektorowi szkoły Tadeuszowi Skórczewskiemu. Ten, dziękując za halę, wspomniał datę pierwszego września 1951 roku, kiedy to społeczność - wtedy jeszcze gromady Kaliska - otrzymała nową szkołę. Dzisiaj, po 57 latach, mamy kolejną ważną datę w historii szkoły i całej gminy Kaliska. Tego dnia społeczność Kalisk otrzymała piękną, nowoczesną i funkcjonalna halę, w której będzie można rozgrywać zawody sportowe w wielu dyscyplinach. Marzy mu się, aby ta sala stała się centrum życia sportowego szkoły, gminy, powiatu. Taki obiekt musi tętnić życiem.

Następnie odbyło się poświęcenie hali przez księdza proboszcza Józefa Słupskiego i ojca Romualda Prosato z Cieciorki i zawieszenie krzyża. Podczas tej ceremonii poświęcenia puszczono podkład muzyczny w wykonaniu chóru "Cor Jesu" z Pieców, co stworzyło szczególną atmosferę.

Już po poświęceniu goście przekazali na ręce dyrektora okolicznościowe prezenty. Z reguły były to piłki. Głos zabrali jeszcze wójtowie: Barbara Tomczak - wójt gminy Osieczna, Krzysztof Trawicki - wójt gminy Zblewo i Sławomir Bieliński - wójt gminy Lubichowo. Życzyli wielu sukcesów sportowych i aby hala dobrze wszystkim służyła. Następnie wyprowadzono sztandar i rozpoczęła się część artystyczno-sportowa, przygotowana wspólnie przez nauczycieli i uczniów szkoły w Kaliskach. Wszyscy zgromadzeni mieli możliwość przyglądać i podziwiać ich występy taneczne, akrobatyczne i inne. Dla zaproszonych gości przygotowano także przyjęcie okolicznościowe, w trakcie którego w luźnej swobodnej atmosferze rozmawiano między innymi o planach i zamierzeniach na przyszłość oraz o tym, jakie podjąć działania i kroki, aby hala zaczęła tętnić życiem i naprawdę stała się centrum życia sportowego.

tekst: Krzysztof Kłos

zdjęcia: Dominika Fijał

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz