niedziela, 5 października 2008

Powiatowe Grand Prix Czwartków LA

POWIATOWE GRAND PRIX CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

EDYCJA 2008/2009

REGULAMIN


1. Organizator:

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Ziemi Kociewskiej w Smętowie Granicznym;

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Ziemi Kociewskiej w Skórczu;

Współorganizatorzy:


Urząd Gminy Smętowo Graniczne

Urząd Miasta w Skórczu

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym

Urząd Wojewody Pomorskiego

Patronat:

Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"
ul. Siodlarska 12 01-464 Warszawa
tel. 0-22-666-41-00
fax 0-22-665-21-45

2. Terminy i miejsce:


Runda jesienna 2008:

9 październik - inauguracja - stadion w Smętowie Granicznym

16 październik - stadion w Skórczu

Runda letnia 2009:

16 kwiecień - stadion w Skórczu

23 kwiecień - stadion w Smętowie

7 maj - stadion w Smętowie

14 maj - stadion w Skórczu

4 czerwiec - FINAŁ MIEJSKI - stadion w Skórczu


XV Ogólnopolski Finał Grand Prix zorganizowany zostanie w Warszawie na stadionie AWF w czerwcu 2009r., którego organizatorem jest Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" .


3. Godzina:

Wszystkie zawody w cyklu Grand Prix odbędą się o godz. 14.30, a planowane zakończenie o godz. 17.00 wręczeniem dyplomów i wspólnym ogniskiem.

4. Cel imprezy

popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki, jako zdrowej i najprostszej formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży szkół w całym powiecie starogardzkim;

zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia zajęć treningowych z lekkiej atletyki;

wdrożenie w rywalizację sportową dzieci i młodzież oparta na zasadach fair play;

5. Konkurencje:

Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m,
skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

Konkurencja dodatkowa - nie jest punktowana: Gimnazjum i Szkoły Średnie:

dziewczęta zamiennie: 300m i 600m;

chłopcy zamiennie: 600m i 1000m;

UWAGA: Ze względów technicznych konkurencja skok wzwyż dziewcząt i chłopców odbywać się będzie tylko na stadionie w Skórczu.

6. Uczestnicy:

prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych powiatu starogardzkiego urodzeni w latach 1998 - 1996

każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach: jednej biegowej i jednej technicznej.

W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

zawody będą przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych:

grupa I - rocznik 1998 i młodsi (klasa IV i młodsi);

grupa II - rocznik 1997 (klasa V);

grupa III - rocznik 1996 (klasa VI);

w biegach dodatkowych na 300m i 600m(zamiennie 1000m) ma prawo startu młodzież z Gimnazjum i Szkół Średnich z powiatu starogardzkiego;

7. Zasady punktacji i kwalifikacji:

a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.

b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.


d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.

e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c).
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia grupowe najpóźniej na 3 dni przed zawodami dokonuje trener/nauczyciel wychowania fizycznego, przedstawiając listę imienną wszystkich zawodników (z rocznikiem (klasa), nazwą szkoły oraz konkurencją/ami) podpisaną przez dyrektora jednostki (osobiście w sekretariacie GOKSiR, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Graniczne; tel. (058) 561-90-97, bądź meilowo: llks.ziemikociewskiej@interia.pl - kartki do odebrania w dniu zawodów.

Indywidualne w dniu zawodów, opiekun otrzymuje karteczki i wypisuje na miejscu.

Kartkę zgłoszenia, z którą startuje zawodnik można pobrać ze strony: www.goksirsmetowo.pl bądź w siedzibach organizatorów.

9. Sposób przeprowadzenia zawodów:

zawodnicy startują z karteczkami, które przekazuje organizator zawodów.

w konkurencjach biegowych kartkę należy przekazać sędziemu tuż po biegu.

w konkurencjach skok w dal, skok wzwyż oraz rzut piłeczką palantową zawodnicy zgłaszają swój udział najpóźniej 5 min przed rozpoczęciem, przekazując sędziemu swoją karteczkę.

udział w danej konkurencji zaczynamy startami od najmłodszych zawodników;

w biegach odbędą się serie na czas (w biegu na 60 m odbędą się eliminacje i finały;

biegi na 300m, 600m, 1000m odbędą się ze startu wspólnego;

w konkurencji rzut piłeczką palantową uczestnicy mają jeden rzut próbny oraz po trzy rzuty główne;

w konkurencji skok w dal uczestnicy mają jeden skok próbny oraz trzy skoki główne,

zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem i przepisami Polskiego Związku Lekkiej atletyki.

10. Nagrody

Organizator zapewnia na wszystkich zawodach dyplomy dla 3 pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, osobno dla każdej kat. wiekowej.

Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników napój chłodzący oraz posiłek regeneracyjny.

Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Średniej startują w jednej kategorii.

Dla zawodnika, który osiągnie najbardziej wartościowy wynik sportowy według przeliczenia tabel wielobojowych zostanie wręczona nagroda specjalna podczas zawodów finałowych.

11. Postanowienia końcowe

podczas całej edycji czwartków będzie prowadzona klasyfikacja punktowa zawodników ww. grupach wiekowych.

klasyfikacja punktowa wraz z podaniem imienia, nazwiska, szkoły, konkurencji i wyników oraz ilości pkt. dostępna będzie na stronie www.goksirsmetowo.pl.

w każdej konkurencji przyznaje się punkty stosownie do wyniku osiągniętego przez zawodnika w każdej konkurencji;

organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione podczas zawodów;

organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników;

organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych.

Program zawodów obowiązujący podczas wszystkich zawodów:

Godz.

konkurencja

konkurencja

konkurencja

14.00

Odprawa nauczycieli, trenerów i sędziów

14.30

Ceremonia otwarcia zawodów

14.40

60m dziewcząt

Skok w dal chłopców

Rzut piłką palantowa dziewcząt

15.00

300m dziewcząt


15.10

300m chłopców

15.20

60m dziewcząt FINAŁ

15.25

60m chłopców

Skok w dal dziewcząt

Rzut piłką palantową chłopców

15.50

60m chłopcy FINAŁ


16.00

600m dziewcząt

16.15

1000m chłopców

16.30

300m (600m)dziewczęta GIM.

i Szkoły Średnie

16.40

600m (1000m) chłopcy GIM. i Szkoły Średnie

ok. 17.00

Ceremonia wręczenia medali i zakończenie zawodów

Wspólne ognisko do godz. 17.30


UWAGA!

Program może ulec nieznacznej zmianie.

Wręczenie dyplomów nastąpi podczas ceremonii zamknięcia zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych i ostatecznej interpretacji regulaminu.

Finały na 60m dziewcząt i chłopców odbędą się, gdy na starcie stanie co najmniej 10 zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz