sobota, 17 grudnia 2011

BEATA ASZYK. Akcja "STUDNIA DLA POŁUDNIA"

BYTONIA. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną pod hasłem "Studnia dla Południa", której celem jest zapewnienie wody pitnej na obszarach, gdzie jej brakuje. Od kilku lat otrzymujemy od tej Fundacji dofinansowanie obiadów dla uczniów. W tym roku, aby okazać swoją wdzięczność, postanowiliśmy zebrać środki finansowe na budowę studni w Sudanie Południowym.
Sudan Południowy to jeden z najsłabiej rozwiniętych regionów świata. Wieloletnie walki zbrojne i trwające wciąż konflikty etniczne doprowadziły do tego, że życie na tym obszarze jest niezwykle trudne...
Znaczna część społeczeństwa nie posiada dostępu do wody pitnej, a ci, którzy mają szczęście mieszkać w pobliżu studni, muszą często godzinami stać w kolejkach z baniakami. Odbiera to dzieciom możliwość nauki, a kobietom - zadbania o to, by ich rodziny miały co jeść. Kraj jest regularnie nękany przez susze i głód. Szacuje się, że każdego dnia ponad 4 milionom Sudańczyków nie wystarcza żywności. Te trudne warunki w połączeniu z bardzo ograniczonym dostępem do opieki lekarskiej prowadzą do epidemii malarii, cholery, gruźlicy, dengi i zapalenia opon mózgowych.

Polska Akcja Humanitarna od 2006 roku wspiera mieszkańców Sudanu Południowego w uzyskiwaniu dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Ze środków przekazanych przez firmy, instytucje publiczne i osoby prywatne finansowane są m. in. budowy studni, ujęć wodnych i szkolenia higieniczne. Dzięki finansowemu wsparciu umożliwiamy lepsze zaspokajanie potrzeb i praw mieszkańców Sudanu Południowego. W 2010 roku ze środków zebranych przez szkoły w kampanii "Studnia dla Południa" wybudowano studnię w szkole podstawowej w Duucum w Sudanie.

W październiku zwróciliśmy się z prośbą do księdza prałata Zenona Góreckiego o przeprowadzenie zbiórki do puszek na terenie parafii Zblewo. Łącznie ze zbiórek parafialnych otrzymaliśmy 165 zł. W listopadzie przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy wśród uczniów na terenie naszej szkoły. W tej akcji szczególnie zaangażował się Samorząd Uczniowski, który na wyznaczonych przerwach zachęcał uczniów do niesienia pomocy potrzebującym oraz zbierał pieniądze do puszek. Na terenie szkoły zebrano 230 zł oraz 69 centów.

Zbiórkę poprzedziły pogadanki oraz prezentacje multimedialne, które przybliżyły problem braku wody wśród mieszkańców Sudanu. Pani Irena Czaja przygotowała z dziećmi wystawę na temat Sudanu oraz makietę obrazującą fragment Afryki.

Wyjątkowym wydarzeniem było spotkanie z panem Lawrence Okey Ugwu, byłym mieszkańcem Nigerii, który przybliżył realia życia w Afryce. Mówił o problemach, z jakimi borykają się dzieci i młodzież. Nasi uczniowie nie tylko pogłębili swoją wiedzę, ale również nauczyli się piosenki w języku ibo (jeden z języków, w którym posługują się mieszkańcy Nigerii).
Łącznie zebrano 395 zł i 69 centów. Zebrane środki finansowe przekażemy na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się do akcji.
Beata Aszyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz