piątek, 16 grudnia 2011

HENRYK ŚWIADEK. Brawo Piotr! Powiatowe seminarium

W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbyła się Powiatowa Olimpiada Młodych Producentów Rolnych. Z Gminy Zblewo udział brało trzech rolników. Po części pisemnej do ścisłego finału zakwalifikował się Piotr Kurowski. Poziom wiedzy, jaki zaprezentował nasz uczestnik, był bardzo wysoki, o zajęciu pierwszego miejsca zadecydowała dogrywka, w wyniku której Piotr Kurowski zajął II miejsce. Nagrody, które otrzymał. ufundował Urząd Gminy w Zblewie i Pomorska Izba Rolnicza.


W dniu 14.12.br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie odbyło się powiatowe seminarium dla producentów trzody chlewnej. Uczestnikom spotkania (84 osób) przedstawiono "Zasadę wzajemnej zgodności", którą spełnić muszą producenci rolni ubiegający się o dopłaty obszarowe i rolnośrodowiskowe. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje pomniejszeniem płatności. Interesujący wykład przedstawił lek. wet. Wiesław Osowski. Omówił wymagania, które spełnić muszą hodowcy zwierząt. Szkolenie przebiegało w świątecznej atmosferze, była choinka, życzenia, szampan i poczęstunek sponsorowany przez Urząd Gminy w Zblewie i Masarnię HEROLD.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz